Haptonomische zwangerschapsbegeleiding na seksueel misbruik

Hoe gaat haptonomische zwangerschapsbegeleiding in zijn werk?

Je leert met behulp van aanraken contact te maken met de baby in je buik. Je ongeboren kind is namelijk heel gevoelig. Zijn of haar hele bewustzijn is ingesteld op het voelen (de tastzin), andere zintuigen zoals zien, ruiken of horen doen later in de zwangerschap mee.

Samen doen

Je volgt de begeleiding samen met je partner. Vooral voor je partner, die de baby niet de hele dag door voelt, kan dit een mogelijkheid zijn om bewust contact te leggen. Ik maak wel eens de vergelijking met het bewonen van je huis. Na een werkdag thuiskomen begroet je degene die thuis is. Zo kan je ook je kindje in je buik begroeten en welkom heten.

Voorbereiding op de bevalling

Daarnaast bereid je je tijdens de sessies, samen met je partner, voor op de bevalling en jullie nieuwe relatie na de geboorte van jullie kind. Je leert geen puftechnieken, maar leert wel tijdens de weeën bij jezelf en de baby te blijven. Je partner leert hoe hij/zij jou tijdens de weeën kan steunen.

Hoe werkt dat bij mensen die misbruikervaringen hebben?

Iemand die een verleden heeft met seksueel misbruik maakt niet makkelijk de keuze voor de haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Het kan zijn dat mensen met seksueel misbruik ervaringen de haptonomie mijden: het gaat tenslotte over aanraken. Dat is jammer, want haptonomie kan juist goed helpen. Het kan ook zijn dat als je in de hulpverlening bent geweest vanwege het misbruik, je gelijk naar de POP-poli verwezen (POP is de afkorting van Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). Maar het is mij niet bekend hoe ze omgaan met seksueel misbruik en wat hun expertise daaromtrent is.

Wat kan haptonomie daarin betekenen?

Als slachtoffer van seksueel misbruik wil je misschien helemaal niets te maken hebben met je lijf, terwijl daar nu je kindje in woont. Haptonomische zwangerschaps-begeleiding gaat over contact maken met je lichaam door middel van aanraken.

Aanraken? Is dat niet eng?

Dat lijkt misschien eng, maar in de praktijk valt dat mee en de meeste vrouwen vinden het juist heel fijn. Ik vraag je bijvoorbeeld om je handen op je buik te leggen. Ik kijk hoe je dat doet. Veel vrouwen aaien dan over hun buik. Dan leg ik uit dat je, juist door níet te bewegen, veel meer kunt voelen. Ik vraag altijd even of en zo ja waar ik mag aanraken. Dan kan ik laten voelen wat ik bedoel. Ik doe dat ook altijd even bij de partner. Door verschillende manieren van aanraken te laten voelen, kun je veel duidelijkheid krijgen over wat voor jou wél en niet werkt.

Hechting al vóór de geboorte

Als een van de ouders of beiden zelf als kind uit een onveilig nest komen, is mijn ervaring dat haptonomie een belangrijke bijdrage kan leveren aan hechting. Hoe creëer je veiligheid voor je eigen kind? Vanuit haptonomische zwangerschapsbegeleiding werken wij met
‘tastbaar welkom’: aangeraakt worden vanuit aandacht, betrokkenheid en warmte. Zo creëer je al voor de geboorte een band met je kind. Je kunt je baby al laten voelen dat het welkom is, dat het bij jullie veilig is en dat het jullie kan vertrouwen.

Problemen met hechting voorkomen

Ik vroeg laatst een vrouw: hoe waren jouw zwangerschappen:

“ Ik ben bij beiden heel erg misselijk geweest. Ik heb gedacht: stop mij maar ergens weg en als het kind er is dan doe ik wel weer mee. Toen mijn kind na de bevalling op mij lag had ik geen verbinding, dat heeft zeker een dag geduurd.”

Hechting tussen ouders en kind is heel belangrijk. De hechting kan tijdens de zwangerschap plaatsvinden. Simpelweg door aandacht te hebben voor jezelf, je lichaam en de baby die groeit in je buik. De hechting begint al vóór de geboorte en is een goede basis voor de rest van het leven van je kind. 

De verbinding met je lichaam herstellen

Ik kom ook vrouwen tegen in mijn praktijk die vruchtbaarheidsbehandelingen (IUI, IVF of ICSI ) hebben ondergaan. Als ik naar hun ervaringen luister, hoor ik dat ze (net zoals bij seksueel misbruik) tijdens de behandelingen hun lichaam ‘weg hebben gegeven’. Hun lichaam is een object geworden, de buik is een “no go area’ geworden. Ik sta hier altijd uitgebreid bij stil. Ik luister naar hun ervaringen, hoe eenzaam ze zich hebben gevoeld. De pijn, hoop en wanhoop en al die mensen die’aan je lijf zitten’.  Daarna gaan we aan de slag om de verbinding met je lichaam te herstellen.

Als angst een grote rol speelt

Wat veel voorkomt is dat vrouwen bang zijn om de pijn niet aan te kunnen. Dat kan komen doordat ze bijvoorbeeld eerder een moeilijke bevalling hebben gehad. Maar angst kan ook ontstaan vanuit eerdere traumatische ervaringen in het bekkengebied, seksueel misbruik dus. Het is logisch dat nare ervaringen een rol kunnen spelen bij een zwangerschap. Door van te voren met de angst aan het werk te gaan, kun je voorkomen dat jouw zwangerschap weer een nare ervaring wordt.

Hoe werk je met angsten?

Iedereen die voor het eerst zwanger is, vind het spannend. Maar als de angst de overhand heeft, is het niet fijn. Bij angstige zwangeren komen meestal de volgende zaken aan de orde:

 • contact maken met de baby
 • als zwangere vertrouwd raken met lichamelijkheid
 • gevoelsmatig ruimte maken in de moederschoot
 • leren steun te vragen
 • de rol van de partner gedurende de zwangerschap en tijdens de geboorte
 • concreet leren de weeën op te vangen
 • praktisch oefenen met het omgaan met pijn

Iedereen die voor het eerst zwanger is, vindt het spannend. Maar als de angst de overhand heeft, is het niet fijn. Bij angstige zwangeren wordt er extra aandacht besteed aan de aspecten die dan spelen.

Drie adviezen

Drie adviezen die ik wil geven, aan iemand met een verleden van seksueel misbruik die zwanger wil worden.

 1. Vertel je huisarts, je verloskundige en gynaecoloog dat je seksueel misbruikt bent
 2. Zoek iemand met verstand van seksueel misbruik, die jou kan begeleiden
 3. Betrek je partner erbij in plaats van “ik doe het wel alleen”

Praktische zaken

De begeleiding kan rond de 20ste week beginnen als de bewegingen van het kind voelbaar zijn. De individuele begeleiding aan een zwangere en haar partner bestaat vaak uit 6 bijeenkomsten: 5 voor de bevalling en 1 erna. Afhankelijk van de behoefte van de ouders kan het aantal begeleidingen uitgebreid worden.

 

 

 

 

 

 

 

Therapeut in het zonnetje: Ine van den Heuvel

Vandaag zetten we Ine van den Heuvel in het zonnetje. Ine werd ‘genomineerd’ door één van haar tevreden klanten, die een abonnement heeft op mijn nieuwsbrief. Wat drijft Ine van den Heuvel en hoe werkt zij met mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt?

Ine van den Heuvel, wat heeft jou gemotiveerd om hulpverlener te worden?

Toen ik afstudeerde als maatschappelijk werker schreef ik in mijn eindwerkstuk ‘Ik ben opgegroeid in een paradijs, alles was perfect’. Ik geloofde oprecht wat ik schreef. Ik had een enorm (ook wel naïef) geloof en vertrouwen in het goede van mensen en in het goede van het leven. Van daaruit wilde ik andere mensen graag helpen, om zichzelf ook zo gelukkig te kunnen voelen.

Je noemt het zelf naíef, was jouw jeugd werkelijk zo paradijselijk?

Nee. Pas jaren later, na het lezen van het boek ‘Het drama van het begaafde kind’, realiseerde ik mij dat het paradijs een illusie is. De illusie van een kind, om datgene wat er pijnlijk was niet te hoeven voelen. Als dochter van een moeder met een groot verliestrauma deed ik mijn uiterste best om haar te ‘redden’. Uit liefde, maar ook uit zelfbehoud. Ik dacht echt dat ik het wel zou kunnen ‘fiksen’ voor haar, zodat ze de moeder kon zijn die ik nodig had.

En, werkte dat?

Nee, dat werkt natuurlijk niet. Vanuit nu terugkijkend naar wie ik toen was, zou ik jouw eerste vraag anders beantwoorden. Ik zou zeggen: ‘Ik ben hulpverlener geworden vanuit de onbewuste drijfveren om mijn moeder te redden en mezelf te beschermen.’ In het brengen van aandacht en zorg naar anderen, hoefde ik mijn eigen gemis niet te voelen, mijn verloren voelen, angst, verdriet en eenzaamheid.

Het klinkt alsof je dat nu wel gevoeld hebt?

Uiteindelijk heb ik door mijn werk, aanvullende opleidingen en trainingen als hulpverlener, mijzelf kunnen bevrijden uit de illusies. Ik heb mezelf durven zien, ontdekken en ontmoeten in alle ervaringen en gevoelens uit mijn kindertijd en van mijn latere ervaringen, zoals de dood van mijn zoontje. Ik heb mezelf leren kennen in de beschermingsmechanismen die ik heb gecreëerd. Destijds hebben ze me geholpen, maar in mijn volwassen leven werden ze een hinderpaal. Zo heeft mijn werk als hulpverlener ook mijzelf geholpen en hiervoor ben ik mijn cliënten dankbaar.

Wat heeft gemaakt dat je juist integrale therapie doet?

Ik doe integrale therapie, omdat ik geloof dat alles van invloed is op elkaar. Het fysieke, onze levenservaringen, onze gevoelens, al het mentale in ons en de omgevingsfactoren (inclusief de levenservaringen van onze ouders en voorouders) beïnvloeden ons dagelijks bestaan. Er is een voortdurende wisselwerking en beweging in en tussen al deze gebieden. Het is van wezenlijk belang om alle levensgebieden in die samenhang aandacht te geven. Dat helpt je om inzicht te vinden, om te kunnen invoelen en begrijpen. Het geeft je de gelegenheid om je eigen unieke zelf terug te vinden. Ook het spirituele aspect speelt hiernaast nog een grote rol. Zeker bij seksueel misbruik helpt het om vanuit dat grotere perspectief te kijken en betekenis te geven.

Wat kan jouw therapie bijdragen aan het helen van mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt?

Mijn begeleiding helpt mensen om dat wat werkelijk waar is geweest onder ogen te zien. Dat doe ik meestal met behulp van opstellingen en psychodrama. Er naar kijken zonder het kleiner te maken, te bagatelliseren of te ontkennen. Mensen komen tot besef (op de diepe laag van fysieke gewaarwordingen, gevoelens en weten), wat er werkelijk gebeurd is in en door het misbruik. Seksueel misbruik laat diepe sporen na, zoals verlies van authenticiteit, verlies van een eigen ja en nee, de schade van de psychische/emotionele dwarslaesie (splitsing tussen hoofd en lichaam), traumaseksualiteit, de innerlijke dader, de aangepaste volwassene, getuigenzucht en meer.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Stap voor stap help ik mensen om alle draden naar de dader los te maken en hun eigen waarheid en woorden terug te vinden, ze leren hun eigen ja en nee te voelen en uit te spreken. Zij bouwen een veiligere binnenwereld op, door weer contact te maken met hun eigen behoeftes en door goede grenzen te leren stellen. Door in jezelf orde op zaken te stellen, kun je jezelf ook in de buitenwereld weer veiliger voelen en vertrouwen hervinden. Je vindt je eigen kracht, macht en regie over jezelf en je leven terug. Zo ontwikkelt het volwassen deel zich naar een grotere gezondheid en de afgesplitste delen komen weer samen. Dat is wat helen is: weer heel worden.

Welk instrument zet je vaak in en met welk resultaat?

Ik realiseer me steeds meer dat de relatie tussen mij als begeleider en de cliënt, het belangrijkste instrument is. Dat cliënten in de relatie met mij kunnen ervaren dat er nu wél iemand is, iemand die oprecht aanwezig is (zonder oordelen en zonder haast) en die te vertrouwen is. Aan wie ze alles weer mogen leren toevertrouwen en vragen. De relatie is helpend en helend, er is even weer een hand om vast te pakken. Daardoor kun je leren weer nabij te durven zijn en kwetsbaar. Ik help je woorden te vinden voor dat wat onbenoembaar is, help je zien en begrijpen, geef je uitleg. Daardoor kun je groeien en datgene wat verloren is gegaan hervinden.

Wat ik daarnaast vaak aanbeveel voor mensen met een seksueel misbruik verleden is het groepstraject ‘De stilte doorbreken’, dat ik samen met Mijke van Gorp aanbied. Alle aspecten die specifiek gaan over seksueel misbruik komen hierin aan bod. Het contact hierover met lotgenoten is zo helend. In de groep ga je beseffen dat je niet alleen staat. Dat er anderen zijn die je, zonder veel woorden nodig te hebben, begrijpen en die je steunen. Dat de steun, die er vroeger niet was, er nu wel is. Dat helpt mensen enorm.

Wat denk jij dat belangrijk is dat mensen over jou weten, voordat ze contact met je opnemen?

Dat ik naast mijn vakkennis, door al mijn levens- , leer- en werkervaringen, weet heb van diepe, traumatische en dus vaak ook pijnlijke processen. Dat ik niet bang ben omdat ik daar zelf ben geweest en heb gevoeld hoe krachtig we in die diepte zijn. Ik ben ‘stevig’ in mijn zachtheid en betrokkenheid. In dat proces ben je veilig bij mij, omdat ik je nooit over een grens zal trekken of duwen die voor jou niet past. Ik ga met respect met je om, ook als jij je zelfrespect nog niet kunt voelen. Je mag erop vertrouwen dat jouw ‘nee’ door mij gehoord zal worden. Evenals je ‘ja’.

Heel wat anders dus dan: ‘Ik zal jou wel redden’?

Ja, al blijf ik nog steeds vertrouwen hebben in het goede in de mens. Als ik terugkijk op wat ik geleerd heb, dan voel ik dat ik een groot vertrouwen heb in de kracht en het zelfhelend vermogen van mensen, dat ik een groot vertrouwen heb in alle bewegingen van het leven. Ik geloof nog steeds in al het goede van het leven, maar ik heb daarnaast een realistisch besef van alle donkerte die er óók is. Ik weet dat ik het niet kon ‘fiksen’ voor mijn moeder en dat ik dat nu ook niet kan voor een cliënt. Maar ik kan wel helpen om nu als volwassene, eigen antwoorden te vinden op vragen en ik kan helpen om manieren te vinden de donkerte, de last, te kunnen dragen.

Ine van den Heuvel

Krachtig verder na seksueel misbruik, Rineke van der Baan

Nieuw! Halfjaar traject voor lotgenoten

Nieuw bij ‘Belief en beleef’: Een specifiek halfjaar traject voor lotgenoten: ‘Krachtig verder na seksueel misbruik’.

Hoe ziet ‘Krachtig verder na seksueel misbruik’ er uit?

In dit halfjaar traject waarin DE KEY thema’s na seksueel misbruik terug. Het is een plek om te delen op een bijzondere wijze: door kunst in de vorm van beelden en door te werken met het lichaam. Er worden verschillende therapeutische methodieken ingezet, om jouw verhaal en perspectief van verschillende kanten te belichten. Samen sta je sterk en kom je verder. Leer te bewegen in de instabiliteit van het leven en (her)ontdek jouw verhaal, jouw kracht, jouw dromen!

Krachtig verder na seksueel misbruik

Wat zit er in zo’n halfjaar traject?

 • Vragenlijst en telefonisch contact vooraf voor indicatie
 • EBOOK 7 essentiële tips over herstel na seksueel misbruik
 • 6 lotgenotendagen in kennismaking met verschillende methodieken
 • Ondersteunende opdrachten om thuis aan verder te werken
 • Facebook Community
 • Eindstuk met uitnodiging van partners en betrokkenen

“Ik had gewild dat er een dergelijk traject eerder voor mij was geweest, om op zo’n bijzondere wijze aan de slag te gaan in verdieping en verbinding. Ik zie ernaar uit dit proces nu te mogen begeleiden en te zien hoe krachtige mensen met hun kwetsbare verhalen zich verder gaan ontwikkelen!”

Initiatiefnemer Rineke van der Baan

 

Thema’s

Om welke thema’s gaat het?

 • Jouw Verhaal
 • Steunbronnen
 • Humor en plezier
 • Vastzittende emoties
 • Dissociatie en stabilisatie
 • Een woord aan de dader
 • In contact met je lichaam
 • Initimiteit en Seksualiteit
 • Rouw na seksueel misbruik
 • Omgang met (familie) relaties
 • Een plek in de maatschappij
 • De instabiliteit van het leven
 • Jouw Kracht, Jouw Dromen

Wie doen ‘Krachtig verder na seksueel misbruik’?

Initiatiefnemer van dit traject is Rineke van der Baan. Zij wordt hierin bijgestaan door Amanda Speekenbrink.

Wat gaan we doen?

We gaan aan het werk met allerlei methodieken, waaronder dramatherapie, schaduwtheater, pessotherapie, narratieve therapie, Developmental Transformations en psychodramatechnieken. We werken toe naar een eindstuk dat gepresenteerd wordt aan partners en/of betrokkenen.

Rineke van der Baan

Rineke is Dramatherapeut, Pessotherapeut (i.o.) en Developmental Transformations therapeut (i.o.). Ze is voor verdiepende training in 2016 en 2017 naar het PTSD center in Amerika geweest. Zelf is ze ervaringsdeskundig op het gebied van seksueel en huiselijk geweld, rouw en verlies. In 2014 heeft Rineke onderzoek gedaan naar de inzet van dramatherapie na seksueel misbruik en ze is opdrachtgever voor vervolgonderzoek. In haar eigen praktijk Belief en Beleef biedt zij therapie, coaching en training, waarbij zij zich inzet voor verbetering in de traumahulpverlening waaronder specifiek na seksueel misbruik.

Amanda Speekenbrink

Amanda heeft een ondersteunde rol in het halfjaar traject. Zij is in 2017 afgestudeerd als dramatherapeut. Ze heeft daarbij in opdracht van Belief en Beleef vervolgonderzoek gedaan naar de gevolgen van seksueel misbruik en de wijze waarop dramatherapeuten (in en buiten NL) hierop aansluiten. Gedurende haar studie heeft Amanda werkervaring opgedaan met zowel kinderen als volwassenen. Omtrent seksueel misbruik heeft ze kennis van de vele symptomen én houdt daarbij oog voor welke kracht er zichtbaar is bij mensen die dit mee hebben gemaakt.

Meer informatie

Het Halfjaar Traject ‘Krachtig verder na seksueel misbruik’ start in september 2017, Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Halfjaar traject: Krachtig verder na seksueel misbruik

Meld je aan via: www.beliefenbeleef.nl

Dramatherapie workshop, Utrecht

Workshop ‘Dramatherapie in de weg van herstel na seksueel misbruik

Moeite met grenzen aangeven, emoties, vertrouwen? Contact met je lichaam maken en zo ook in de relatie met anderen. Toch weer die herinneringen… Controle willen houden! Zucht. Steeds weer van therapie naar therapie, waarom dan dramatherapie?

In de workshop gaan we vooral aan de slag en kan je door verschillende oefeningen zelf de kracht van dramatherapie ervaren. Er is een mogelijkheid om een ‘individual’ van 15 minuten te zien of ervaren om een beeld te krijgen van hoe dit werkt. Vanuit mijn onderzoek en eigen ervaring zal ik kennis delen en is er ruimte om je vragen te stellen.

Maak kennis met wat dramatherapie na seksueel misbruik voor jou kan betekenen, voor iemand in je omgeving of voor cliënten. De koffie en thee staan voor je klaar, ben jij erbij?

Concreet:

Workshop: ‘Dramatherapie in de weg van herstel na seksueel misbruik’
Voor: mensen met een seksueel misbruik ervaring, betrokkenen en professionals
Locatie: Utrecht binnenstad, meer informatie ontvang je per mail
Datum: 11 maart van 13:30-16:30 uur
Kosten: 35 euro excl. btw
Er is een beperkt aantal plekken, dus geef je snel op!
Meld je aan via een mail naar info@beliefenbeleef.nl

Bevrijd van schuldgevoel

Bijzondere workshop van Paula Holtzer

Paula Holtzer is acupuncturist, legt tarotkaarten en zuivert middels Chinees Sjamanisme familie-lijnen van de belasting van voorgaande generaties. In haar workshop over hooggevoeligheid gaat zij aan het werk met de belasting van (overgeërfd) schuldgevoel en hoogsensitiviteit in relatie tot schuldgevoel.

Hooggevoeligheid, schuldgevoel en seksueel misbruik

Oorzaak of gevolg: veel overlevers van seksueel misbruik zijn hooggevoelige mensen. Als hooggevoelige (HSP-er) willen zij graag de harmonie bewaren en voelen zich al schuldig als ze nee zeggen.

Hoe ga je hier mee om?

In de samenleving is 20 % hoogsensitief en de andere 80% niet. Hoogsensitieven zijn dus in de minderheid en kunnen zich al schuldig voelen omdat ze anders denken of doen. Soms lukt het hooggevoelige mensen niet om af spraken na te komen omdat ze overprikkeld zijn of vermoeid. Ook daar kan een HSP-er zich weer schuldig over voelen.

Moeizame relatie met familie

Sommige HSP’ers hebben een moeizame relatie met hun moeder of vader en willen daar eigenlijk geen contact meer mee. Maar ook daar kan gelijk weer schuldgevoel om de hoek kijken.

Schuldgevoel over seksueel misbruik

Mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, hebben vaak last van schuldgevoel en schaamte. Dit ondanks het feit dat het natuurlijk niet hun schuld was, zij zijn immers het slachtoffer.

Omgaan met schuldgevoel is voor velen een uitdaging

Ook mensen die geen goede gezondheid hebben kunnen zich daar schuldig over voelen.Hooggevoelige mensen die geen kinderen kunnen krijgen kunnen zich daar schuldig over voelen of HSP-ers waarvan de zus is overleden, ook al hadden ze daar geen invloed op, kunnen zich schuldig voelen over de situatie.

Wil je bevrijd worden van je schuld gevoel, kom naar de workshop

Hooggevoeligheid en schuldgevoel, za 22 okt. 2016

….Een andere zorgverzekering

….EEN ANDERE ZORGVERZEKERING

Voor mensen die seksueel misbruik willen verwerken, is adequate hulp, buiten het  basispakket vaak financieel moeilijk of niet haalbaar. Die hulp  word via de aanvullende verzekering, onvolledig of helemaal niet vergoed.

De zorgverzekering, zoals het nu georganiseerd is, ondersteunt niet de hulp die de verzekerde kiest, de verzekerde wordt gedwongen de hulp te accepteren die de zorgverzekering verkozen heeft te financieren.

Doordat de vergoeding uit aanvullende verzekering beperkt is, komt het vaak voor dat de verzekerde begint met hulp naar keuze en de behandeling niet af kan maken of onvoldoende frequent de hulpverlener kan bezoeken. Voor de hulpverleners buiten het reguliere circuit is dit ook toenemend een probleem.

Het Gezondheidscoöperatief Nederland is opgericht om een ander soort zorgverzekering te realiseren; De Gezondheidsverzekering. De uitgangspunten zijn keuzevrijheid en betaalbaarheid.

Wat bied die nieuwe zorgverzekering?

 • Een basispakket verzekering op restitutie basis (alle door de overheid vastgestelde basispakket behandelingen worden dus vergoed)
 • Tot max. 3800-5000 euro vergoeding voor niet basispakket behandelingen. Zonder beperkingen op de kosten per sessie of kosten per dag. De behandelaar dient een KvK.nr, een aansprakelijkheidsverzekering en een klachtenprocedure te hebben.
 • Het wettelijk eigen risico van 385 euro is in de verzekering zodanig opgenomen dat het geen drempel vormt op het moment dat je zorg nodig hebt.

Nieuwsgierig hoe die verzekering werkt ?Logo Gezondheidscooperatief

Kijk op www.gezondheidscooperatief.nl

Wat betekent dit voor jou als cliënt?

Wanneer je hulp nodig hebt bij het verwerken van seksueel misbruik en je wilt gebruik maken van hulp buiten het basispakket dan zal je met deze verzekering goedkoper uit zijn en de behandeling tot max. €3800-€5000 vergoed kunnen krijgen.

Wat betekent dit voor jou als therapeut?

Meer cliënten die de keuzevrijheid hebben om jouw behandeling te kiezen en die te financieren. Cliënten kunnen hun behandeling afmaken en jij kunt een redelijke boterham verdienen met je werk.

Wat is er nodig om die verzekering  daadwerkelijk te realiseren?

Zo’n verzekering is er natuurlijk niet zomaar. De afgelopen 4,5 jaar is er door de initiatiefnemers veel over gedacht, gesproken en uitgezocht. Er zijn gesprekken geweest met het NZA en De Nederlandse Bank. Het plan is doorgerekend, opnieuw doordacht. Er is een organisatie structuur opgezet, mensen gezocht die in die organisatie functies willen vervullen, enz.

Nu is het van belang dat zoveel mogelijk mensen die willen dat deze verzekering er komt dat kenbaar maken door lid te worden van het Gezondheidscoöperatief.

(daarmee zeg je nog geen ja tegen de verzekering zelf, dat kun je doen op het moment dat de verzekering word aangeboden). Door lid te worden laat je zien ”ik vind het belangrijk dat deze verzekering er komt”.

Je betaald wanneer je lid word éénmalig 50 euro, daarmee crowdfund je de opbouw van de verzekering.

Wanneer dit verhaal jou, cliënt of hulpverlener, nieuwsgierig heeft gemaakt, kijk dan op de website van het gezondheidscoöperatief.

Je kunt vragen ook rechtstreeks aan mij stellen inebraaksma@gezondheidscooperatief.nl of info@voorbijwoorden.nl

Bevrijd van schuldgevoel! – Paula Holtzer

Bevrijd van Schuldgevoel!

Mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, hebben vaak last van schuldgevoel en schaamte. Ondanks het feit dat het natuurlijk niet hun schuld was, zij zijn slachtoffer. In de workshop gaan we aan de slag met: Hoe je als therapeut met de emoties schuldgevoel en schaamte kunt omgaan. Binnen de Traditionele Chinese Geneeswijzen werken we met Chinees Sjamanisme op lichamelijk, emotioneel en spiritueel niveau. Om de klant te kunnen bevrijden van schuldgevoel is het van belang om alle 3 de niveau’s bewust tegelijkertijd aan te pakken.

In de workshop gaan we verkennen:

Hoe komt het dat slachtoffers van seksueel misbruik zich schuldig voelen?

Hierbij wordt ingegaan op de verhouding van dader en slachtoffer en kijken we naar de invloed van het familiesysteem.

Hoe kun je het patroon van schuldgevoel doorbreken?

Schuldgevoel en schaamte worden gekoppeld aan de organen en uitgelegd via de Chinese geneeswijze. Welke lichamelijke klachten zijn aan schuldgevoel gekoppeld?

Welke emoties horen bij schuldgevoel

Meditatie volgens de Chinese geneeskunde om schuldgevoel los te laten. Schuld en schaamte aanpakken middels Chinees sjamanisme. Het werken met hemelse energieën waarbij de slachtoffer zich losmaakt van de daders energie, waarbij gronding een voorwaarde is. We kijken daarbij dieper in de geschiedenis van de klant.

Casus voorbeeld

Charlotte is door haar vader misbruikt. Ze heeft geen contact meer met hem. Haar moeder is overleden. Haar zussen zorgen voor hun vader en komen er nu achter wat voor vervelende man het is. De zussen bellen met Charlotte om te praten over hun vader. Telkens als dat gebeurt slaapt Charlotte slecht. Ze wil niet meer met haar zussen over haar vader praten.

Achtergrond van de vader

Haar vader is als enigst kind opgegroeid en verwend door zijn moeder. Toen Charlotte werd geboren veranderde de relatie tussen haar ouders. Haar vader was jaloers op de aandacht die Charlotte kreeg van haar moeder. Uit onmacht en frustratie misbruikte en mishandelde hij haar. Haar moeder en zij waren bang voor deze man. Charlotte bleef als kind loyaal aan haar moeder en haar vader. Toen ze een keer een blauwe arm had en de moeder van het vriendinnetje dat zag zei ze dat ze was gevallen ipv dat ze was mishandeld.

Bezetting door vader

Het schuldgevoel en schaamte ontstaat doordat de vader haar in zijn macht heeft. In de Chinese terminologie heeft hij haar bezet. Hij heeft een psychopatische persoonlijkheidsstructuur en kan haar manipuleren. De buitenwereld en haar zussen hebben er geen erg in.

In de workshop gaan we schuldgevoel, schaamte en een bezetting doorbreken.

Meedoen aan de themadag?

Op de themadag op donderdag 12 mei 2016 krijg je dan deze workshop aangeboden, plus die van Carla Ham – Mantra’s bij schuldgevoel.
Wil je er bij zijn? Geef je dan op via de agenda.

 

Paula Holtzer – Chinese geneeswijzen/acupunctuur – Nijmegen

Dynamisch werken met het systeem. Themadag terugblik

Dynamisch werken met het systeem

Themadagen zijn voor ons steeds een verrassing. We zoeken van te voren een thema uit waar we zelf ook heel benieuwd naar zijn en vragen aan twee therapeuten (van het netwerk) of zij de dag inhoudelijk willen voorbereiden. Deze keer was het de beurt aan Ine van den Heuvel en Thea Peeters. Het thema: ‘Dynamisch werken met het systeem’.

Twee workshops, één thema

De formule van de themadagen is simpel: twee workshops rondom één thema. Het idee is dat je door twee verschillende werkwijzes uit hetzelfde ‘spectrum’ bij elkaar te zetten, je oog krijgt voor de diversiteit aan methoden en wat de subtiele verschillen daartussen zijn. Doordat er veel ruimte is om vragen te stellen, komt er als vanzelf verdieping in het thema.

Verrassende conclusie uit de Casus ‘Misbruikt door zijn broer’

Thea Peeters ontpopt zich als een boeiende verteller en neemt ons mee in haar ontdekkingstocht van ‘Henk’ die is misbruikt door zijn broer. Henk komt uit een goed Katholiek gezin met veel kinderen. Henk is een zoon die het belang van de familie, de goede naam en saamhorigheid van het gezin als zeer hoge waarde heeft. Zo hoog dat hij het seksueel misbruik door zijn broer bagatelliseert en daarmee aan zijn eigen gevoelens voorbij loopt.

Het werken met poppetjes

Thea gaat dynamisch werken met het systeem: Ze laat Henk zijn familie opstellen. Een ordelijke rij van kinderen die ieder hun rechtmatige plek innemen, met Henk als jongste zoon. Zo was het gewoon en zo is het goed. Ook zijn broer staat gewoon in de rij. Hij hoort erbij. Wél zegt Henk: ‘En deze broer heeft mij misbruikt’. Hij praat eroverheen alsof het een klein feit is, in plaats van een levens-ontwrichtende gebeurtenis. ‘Ik heb je gehoord’ laat Thea hem weten.

In plaats van #zeghet

Met respect voor de klant en het belang van de familie, dat voor hem zo duidelijk voorop staat, is #zeghet een te simpel antwoord. In de context van deze man past zoeken naar een ander antwoord. Hoe kun je van je klachten afkomen zonder de familie uit elkaar te doen klappen?

Op zoek naar de eigen oplossing van de klant

Het antwoord voor Henk is verrassend simpel en zijn eigen oplossing. De woorden waarmee zijn broer hem tot op de dag van vandaag kleineert, pikt hij niet meer. Henk gaat rechtop staan en stapt uit zijn ‘kleine broer’-schap. Hij neemt zijn rechtmatige plek in het gezin weer in. Veel van zijn klachten verdwijnen hierdoor als sneeuw voor de zon.

Zo belangrijk is de context

De casus van Henk laat duidelijk zien dat het heel belangrijk is om de mens in zijn context te verstaan. Zijn broer is niet alleen dader, maar ook zijn broer. Henk is niet alleen slachtoffer, maar ook iemand die het belang van de familie voorop heeft staan. Loyaliteiten kunnen belangrijker zijn dan het zoeken naar gerechtigheid en genoegdoening. Voor Henk was het vooral belangrijk om alsnog tegen zijn broer op te staan, zonder de familiestructuur te beschadigen. Hij heeft daarin zijn weg gevonden.

Tweede workshop ‘Ik-grenzen’

Na de gezellige lunch gaan we verder met de tweede workshop in het kader van Dynamisch werken met het systeem. We mogen zelf aan de slag met de blokjes en poppetjes die psychiater, psychotherapeute en reumatoloog Nick Blaser voor dit doel ontwikkeld heeft. Ine van den Heuvel doet eerst een visualisatie met ons waarin we ‘onze eigen tuin’, die staat voor onze eigen ruimte, voorstellen. De resultaten zijn zeer divers zoals onderstaande foto’s laten zien:

Dynamisch werken met het systeem foto: Petra Mensink Dynamisch werken met het systeem foto: Petra Mensink Dynamisch werken met het systeem foto: Petra Mensink

 

 

 

 

De mens en zijn ‘erfgrens’

Dynamisch werken met het systeem betekent zonder oordeel en met zo weinig mogelijk interpretatie kijken naar het beeld dat iemand neerzet en door daar open vragen over te stellen, krijg je veel duidelijk. Dit is hoe iemand zichzelf en zijn of haar grenzen ervaart en opstelt. Door te werken met wat er is, kan er ruimte en inzicht komen, waardoor er wellicht beweging en verandering kan ontstaan.

Oordeelvrij de klant zijn eigen leefwereld laten scheppen

Door te kijken naar het beeld wat de klant heeft neergezet en vragen te stellen, bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt er als er iemand in jouw ruimte komt?’, kun je het aanschouwelijk maken. Bij klanten die seksueel misbruik hebben meegemaakt is vaak de ‘dader-energie’ in de eigen ruimte aanwezig en ook zijn grenzen soms onduidelijk. De klant kan dan, met de symbolen die hij of zij in de opstelling plaatst, veranderingen aanbrengen die inzicht geven én energetisch doorwerken.

Seksueel misbruik en ik-grenzen

Seksueel misbruik beschadigt de ik-grens van het slachtoffer. De dader dringt binnen in de persoonlijke ruimte, het privé, van het slachtoffer. Dat kan een fysiek binnendringen zijn, maar ook bij betasting, gluren en andere ongewenste intimiteiten is er sprake van een penetratie van de persoonlijke ruimte. Het slachtoffer heelt zichzelf als hij of zij erin slaagt de persoonlijke ruimte weer in te nemen en gezonde grenzen te herstellen.

Een mooie dag

Het was een dag met mooie (nieuwe) inzichten en warme ontmoetingen. Op naar de volgende 🙂

Gezocht: therapeuten die niet bang zijn voor seksueel misbruik

Omgaan met seksueel misbruik vraagt véél van een therapeut

Wanneer klanten seksueel misbruikt zijn, hebben ze vaak een veelheid aan problemen. Problemen rond vertrouwen, moeite met autoriteit, grenzeloosheid en wantrouwen naar de hulpverlener zijn maar enkele van de problemen die de relatie met de hulpverlener bemoeilijken.

Onbegrip, ongeloof en walging

Mensen die seksueel misbruikt zijn, komen het regelmatig tegen: onbegrip, ongeloof en walging. Hoe ga jij daar mee om als therapeut? Kun jij verhalen horen die te erg of ongeloofwaardig of ronduit walgelijk zijn? Kun je recht doen aan je eigen reacties, zonder de klant in de kou te laten staan?

 

De missie van hulpverlening na seksueel misbruik

Onze missie is om de hulp na seksueel misbruik te verbeteren én beter zichtbaar te maken. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jouw hulp bij nodig! Ben jij als therapeut betrokken bij cliënten die een verleden hebben van seksueel misbruik? Sluit onze missie aan bij de jouwe? Kom ons netwerk versterken!

Hulp bieden na seksueel misbruik geeft voldoening

Seksueel misbruik vraagt veel van je als therapeut en niet iedereen kan het zomaar. Het vraagt om speciale inzet en kennis van jouw kant, om mensen met zo’n belast verleden goed te kunnen helpen. In opleidingen wordt er (volgens ons) te weinig aandacht aan besteed. Weet jij genoeg over seksueel misbruik om echt te kunnen helpen?

Symposium ‘Wat wél werkt’

Het symposium ‘Wat wél werkt’ is een serie symposia gericht op leren van ervaren hulpverleners die werken met klanten die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Elk symposium heeft een ander thema, gerelateerd aan seksueel misbruik. Wil je weten wat het thema voor het eerstvolgende symposium is?  Klik hier voor meer informatie.

Sluit je aan bij het netwerk ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’

 • Ben jij niet bang om met seksueel misbruikte mensen te werken?
 • Wil jij de zichtbaarheid van de hulp na seksueel misbruik vergroten?
 • Zoek jij klanten die naar jou op zoek zijn?
 • Zoek jij aansluiting bij collega’s waar je met een gerust hart naar doorverwijst?

Jouw aanbod op de therapeuten-site?

Wil je meer weten? Deelnemer worden? Lees eerst goed de voorwaarden door. Die staan op info voor therapeuten. Onderaan die pagina kun je dan gelijk je intake-formulier invullen en dan nemen we contact op voor een afspraak.

Andere manieren om bij te dragen

Heb je andere ideeën? Wil je op jouw eigen manier bijdragen aan onze missie? Neem contact op! Samen zijn we sterker!

Verslag themadag ‘Intimiteit en seksualiteit’

De eerste themadag is een groot succes

 In totaal zijn er 13 aanmeldingen, voor de themadag ‘Intimiteit en seksualiteit’, waarvan 7 van buiten ons netwerk. Fijn dat we ook therapeuten van buiten ons netwerk bereiken met deze themadag. Een mooie opkomst voor de eerste echte Themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’ (na seksueel misbruik). 

Davinia Heuft bijt het spits af met een lezing over trauma en seksualiteit

Davina vertelt ons over de invloed van trauma op de seksuele ontwikkeling van een kind. Uitgangspunt is dat gefrustreerde seksuele energie vaak een oorzaak is van seksueel misbruik. Doordat de verbinding tussen het hart en het geslacht verbroken wordt, ontstaat (seksueel) gedrag waar het hart niet bij betrokken is. (en andersom)

De link van seksueel misbruik met de chakra’s

Nieuw voor mij was de link tussen seksueel misbruik en de chakra’s. Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik en die komen binnen op andere niveau’s. Misbruik door je eigen vader in de vroege kindertijd bijvoorbeeld komt binnen in het rode, basis-chakra de plek die staat voor vertrouwen en bestaansrecht. Een brute verkrachting komt binnen bij je derde gele chakra -de zonnevlecht- het centrum van macht en seksualiteit. Misbruik in de (pre-)pubertijd waarbij de nadruk op geheimhouding komt te liggen heeft primair invloed op het blauwe keelchakra. Door deze kennis in te zetten kan je bepalen waar je in je therapie het eerste de nadruk op legt.

De invloed van seksueel misbruik op de volwassen seksualiteit

Davinia maakte op de themadag inzichtelijk hoe gedrag dat door het seksueel misbruik aangeleerd is, kan leiden door hertraumatisering. Hoe zelfs ogenschijnlijk gezond seksueel gedrag zijn oorsprong kan hebben in het seksuele trauma en dus van binnen ook kan voelen als meer misbruik, meer trauma. Ook laat ze zien hoe je die cirkel kunt doorbreken.

Marjanne Hurks laat ons voelen

Marjanne laat ons voelen hoe het is om ‘Nee’ of ‘Ja’ te zeggen en hoe het is om door middel van aanraakoefening, een handen massage (in tweetallen) je over te geven en te ontvangen. Voor veel mensen, maar zeker voor mensen die seksueel misbruikt zijn, is dit geen eenvoudige opdracht. De begrenzing die ontstaat vanuit de oefeningen maakt dat een slachtoffer van seksueel misbruik op deze manier veilig kan oefenen met ja en nee zeggen in contact met de ander. Binnen de begrenzing van de oefeningen ervaren wat veilig is en wat niet. Oefenen die de bewustwording van de eigen lichamelijke grenzen én die van de ander kunnen verhogen. 

Themadag en netwerkdag ineen

Tussendoor en tijdens de lunch is er tijd om te netwerken, elkaar en elkaars werkveld te ontdekken. We hebben de enquêteformulieren bestudeerd en zijn blij met de mooie 8 die we op alle onderdelen van de themadag hebben behaald. Daarnaast zijn er nieuwe ideeën geopperd voor andere thema’s. 

De volgende themadag: ‘Dynamisch werken met het systeem’

Al met al is de dag geslaagd in zijn opzet en voor de volgende themadag hebben Ine van den Heuvel en Thea Peeters een prachtig programma voorbereidt dat je hier kunt bekijken. We hopen weer veel hulpverleners te mogen begroeten.