Seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd – scriptie Janita Beijeman:

Onderzoek

Janita Beijeman, auteur van de scriptie: 'Seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd'Een aantal maanden terug deed ik via de website en de nieuwsbrief een oproep met de vraag om mee te werken aan het onderzoek van Janita Beijeman over ‘Seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd’. Velen van jullie hebben hieraan gehoor gegeven, waarvoor dank. Inmiddels heeft Janita haar onderzoek gepresenteerd en verdedigd en is zij geslaagd voor haar opleiding. Inmiddels is dat al een paar weken geleden, dus hoog tijd dat haar scriptie ‘Seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd’ online komt. Gefeliciteerd Janita met dit mooie resultaat!

Scriptie: ‘Seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd’

Onderzoek doen is niet eenvoudig en maar al te vaak trekken mensen op  basis van wetenschappelijk onderzoek uiterst onwetenschappelijke conclusies, zie ook mijn blog over ‘evidence based‘. Des te mooier als er een onderzoek ligt, dat uit die valkuil blijft.

Aanbevelingen voor hulpverleners

Janita doet op basis van haar onderzoek een aantal aanbevelingen voor hulpverleners die specifiek werken met een hulpvraag die gericht is op helen van de seksualiteit, die ik jullie niet wil onthouden. Persoonlijk zou ik aanbevelen om het complete onderzoek te lezen.

Veiligheid

Een gevoel van veiligheid van overlevers bij de hulpverlener is van doorslaggevend belang. Dit kunnen hulpverleners op de volgende manier bevorderen:

  • Vraag ten allen tijde toestemming voordat de overlever aangeraakt wordt. Dit is al van belang tijdens de eerste kennismaking.
  • Geloof het verhaal van de overlever.
  • Vermijd schrikreacties of emotionele reacties. De hulpverlener moet niet bang zijn voor heftige gevoelens en moet daar mee kunnen omgaan.
  • Reageer empathisch op het verhaal, door te luisteren, de tijd te nemen, ter zake doende vragen te stellen en er niet om heen te draaien.
  • Benoem expliciet dat er met alle informatie die de overlever, vertrouwelijk wordt omgegaan.

Traumaverwerking

Ga na in hoeverre het trauma is verwerkt, voordat een interventie gericht op het verbeteren van seksualiteitsbeleving in werking wordt gesteld. Verwijs in het voorkomende geval eerst door naar een hulpverlener die is gespecialiseerd in traumaverwerking.

Educatie over seksualiteit

Uitleg over fysieke, seksuele en genitale responsen is van essentieel belang om een grotere effectiviteit van de interventies te bewerkstelligen. Overlevers hebben vaak last van schuld- en schaamtegevoelens. Deze kunnen veroorzaakt zijn door het feit dat overlevers gemerkt hebben dat zij tijdens het seksueel (kinder)misbruik genitaal gereageerd hebben. Vaak resulteert dit in totale verwarring en leidt dit er toe dat de eigen seksuele opwinding aversief wordt. Geef uitleg over genitale responsen en dat het feit dat het lichaam gereageerd heeft, dat dit niet betekent dat de overlever het seksueel (kinder)misbruik wilde.

Het tempo van de overlever

De hulpverlener dient zich te realiseren dat overlevers van seksueel (kinder)misbruik vaak lange(re) therapietijd nodig hebben. De hulpverlener dient het hulpverleningstraject af te stemmen op de belevingswereld en het tempo van de overlever.

Wil je het allemaal nog eens rustig nalezen en ook de andere aanbevelingen van Janita zien? Klik op onderstaande link voor het complete onderzoek.

seksualiteit na seksueel misbruik in de jeugd

Wat is ascentiecoaching en soul healing?

Soul-healing en ascentiecoaching: een nieuw hoofdstuk in seksuele heelwording

We leven momenteel in een werkelijk unieke tijd. Verschillende bronnen melden dat de aarde aan het veranderen is en we nu als mensheid een collectieve verschuiving in bewustzijn maken. De ‘oude wereld’ zal steeds meer plaats maken voor een ‘nieuwe wereld’ waarin leven vanuit het hart en vanuit eenheid met al wat ons omringt de belangrijkste leidraad zal worden. Termen als ‘multidimensionaal bewustzijn’, ‘ascentie’, ‘Nieuwe Aarde’ en ‘vijfde dimensie’ zijn ineens heel hip. Wat betekent dit nu voor de hulpverlening na seksueel misbruik en welke rol kunnen hypnotherapie, regressietherapie en ascentiecoaching hierin spelen? Een korte bespreking van het belang van seksuele heelwording vanuit de ‘nieuwe energieën’.

zeeschelpen free pictureEen grote bewustzijnsgroei

Dat de aarde aan het veranderen is, is overigens al langer bekend: veel oude tradities, religies en overleveringen hebben reeds duizenden jaren geleden aangegeven, dat dit in onze huidige tijd zou gaan gebeuren. Ook veel modernere spirituele stromingen wijzen hier al enige decennia op. Zij stellen dat de Aarde, de mensheid en alle wezens die zich op aarde bevinden zich momenteel opmaken voor ‘ascentie’ van de derde naar de vijfde dimensie.

Evenzo is het binnen de praktijk van hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie al langer bekend dat het bewustzijn van veel mensen aan het veranderen is. Cliënten blijken in trance steeds verder en dieper te kunnen ‘terugreizen’ en zelfs ‘vooruitreizen’ naar de zielenwereld, oude beschavingen zoals Atlantis en Lemurië, verschillende dimensies en andere planeten en sterrenstelsels. Van hun ervaringen zijn veel verslagen opgetekend en deze leren ons veel over onze oorsprong en onze missie op aarde in de huidige tijd.

Ascentie en het belang van soul healing

De verslagen uit de praktijk van hypnotherapie, regressietherapie en reïncarnatietherapie leren ons ook veel over het helen van trauma. Bepaalde trauma’s die een mens meemaakt zijn van alle tijden en worden schijnbaar in onze tijd verscherpt aan de oppervlakte gebracht, zodat onze oude wonden nu zowel op persoonlijk als collectief niveau geheeld kunnen worden. Dit geldt zeker voor seksueel trauma. Genezing van seksueel trauma maakt deel uit van een diepgaande heling op zielsniveau (soul healing) en is één van de voorwaarden om met ons allen de shift (ascentie) te kunnen maken naar de ‘vijfde dimensie’.

Waar onze grootste kracht ligt, daar zijn we door de eeuwen heen echter ook het sterkst getroffen en het kwetsbaarst geworden: dit geldt zeker voor het ‘heilige vrouwelijke’ dat op het gebied van de seksualiteit –waar ooit duizenden jaren lang haar grootste mystieke kracht en wijsheid lag- diepgaand ontkracht is. Maar voor mannen en het ‘heilige mannelijke’ geldt dit evengoed: ook zij zijn op seksueel gebied dikwijls behoorlijk ontkracht.

Afgescheiden van het gevoelslichaam

Seksueel misbruik wordt algemeen erkend als één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die ons als mens kan overkomen. Het raakt ons in de kern, in onze autonomie, in onze diepste kracht. Het kan voelen alsof al onze grenzen en ons geloof in de overtuiging dat wij onschendbaar zijn, in één keer (en bij chronische traumatisering gedurende een langere periode) omver worden geblazen. Wat ons vaak daarna rest, is het neerzetten van een veilige omheining, een stevige muur die ons van de ‘ander’ scheidt. Of we leren ‘eruit te vliegen’ zodat we niet meer werkelijk in ons voelende lichaam hoeven te blijven.

Helaas zorgen deze muren en vluchttechnieken er ook dikwijls voor dat we afgescheiden raken van onszelf, van ons lichaam, onze seksualiteit en onze gevoelens. Tevens staan ze soms ware intimiteit met anderen in de weg. Ook al wil je met je geest en je hoofd graag dat het anders gaat, ons lichaam roept op onverwachte momenten: “Ho! Stop! Zo gaan we niet verder.” Ineens kampen we dan misschien met onverklaarbare fysieke of psychische klachten. Dit komt omdat je lichaam een heel eigen bewustzijn en geheugen heeft.

Ascentiecoaching voor de 5e dimensie

Soms gebeurt dit alles tijdens een burn-out of bij het opbouwen van een serieuze relatie. Het gebeurt juist in deze tijd ook extra vaak, omdat de aarde zoals gezegd een verschuiving doormaakt naar een hogere frequentie (de vijfde dimensie) en wij als mensen worden gevraagd om mee te groeien en multidimensionaal te worden. Hiermee wordt bedoeld dat we zodanig in bewustzijn gaan groeien, dat we zelf de scheppers kunnen worden van ons leven en in staat zullen zijn om de frequentie van vrede en onvoorwaardelijke liefde vast te houden. Voor onszelf en voor onze medemensen en alle andere wezens (natuur, dieren, enzovoort) om ons heen. Zodat we werkelijk van binnenuit gelukkig kunnen zijn.

Alles komt nu naar buiten …

Echter, om in dit bewustzijn mee te groeien en deze staat te bereiken (waar ascentie feitelijk op berust), worden we gevraagd al wat ons niet meer dient en alles wat onze trilling laag houdt, los te laten. Dat betekent dat we ons gevoelslichaam en onze emoties moeten helen. Onverwerkte herinneringen kunnen ons hinderen in dit proces; oude emoties en onverwerkte gebeurtenissen die een indruk op onze ziel hebben achtergelaten, komen niet voor niets juist nu aan de oppervlakte drijven.

Dit gebeurt overigens bij veel mensen op dit moment en is ook één van de redenen dat we nu zoveel leed, strijd en machtsmisbruik in de wereld zien. Het is het oude dat losgelaten moet worden (maar vaak niet zomaar opgeeft!), zodat het nieuwe geboren kan worden. Voor veel vrouwen (en mannen!) betekent dit: het helen van hun seksualiteit en het weer opeisen van hun (vrouwelijke) seksuele kracht.

Wat gebeurt er bij ascentiecoaching en soul healing?

Als therapeut, ascentiecoach en soul healer kan ik je bij dit proces helpen. Ik kijk samen met jou naar het verhaal van je ziel en van daaruit beginnen we stap voor stap die dingen te helen, die jij graag geheeld wilt zien. Zodat jij weer gaat stralen en helemaal in je kracht kunt staan. Denk daarbij niet alleen aan het helen van seksueel trauma, maar ook van eventuele andere gebeurtenissen uit het verleden.

Ook het helen van pijn en kwetsuren op de lijn van vorige levens en je familiegeschiedenis kan aan de orde komen: al deze dingen liggen opgeslagen in je ziel en kunnen –indien ze niet uitgewerkt zijn- in het huidige leven opnieuw geactiveerd worden. Vooral wanneer patronen van generatie op generatie worden doorgegeven, is het voor ons geluk belangrijk om deze oude ketens te doorbreken. Daarmee voorkomen we tevens het doorgeven van deze patronen aan onze kinderen en kleinkinderen.

Hoge toeren

In deze tijd van energieversnelling wordt dit overigens steeds gemakkelijker voor ons. Hogere frequenties betekenen namelijk ook dat trauma versneld losgelaten en geheeld kan worden. Denk maar aan het effect dat je krijgt wanneer je de wasdroger op hogere toeren zet. Dit is voor iedereen die nu dan eindelijk echt een streep onder het verleden wil zetten en met een nieuw levenshoofdstuk wenst te beginnen, uiteraard bijzonder gunstig. En het mooie van dit alles is: het ligt nu voor een ieder van ons binnen handbereik!

Geschreven door: Wytske Jonas

paarse bloem free picture

Programma themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’

Programma Themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’

10.30 uur Binnenkomst met koffie en thee
10.45 uur Davinia en Marjanne stellen zichzelf voor
10.55 uur Theorie over blokkades + vragen
11.40 uur Oefening: zeg maar nee, zeg maar ja
11.55 uur Oefening: vraag en antwoord
12.10 uur Oefening: handen en ogen
12.20 uur Oefening: ruggen
12.30 uur Lunch
13.15 uur Oefening:  handen (Je zal je handen de taal van jouw sensualiteit laten spreken) 13.45-15.00 uur Gelegenheid voor vragen, uitwisselen en netwerken

 

Meer informatie over de inhoud vind je hier: Themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’

Landelijke themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’ 10 september 2015

Themadag ‘Seksualiteit en Intimiteit’ 10 september 2015

Marjanne Hurks & Davinia Heuft zullen tijdens deze netwerkdag hun kennis en ervaring vanuit hun vakgebied met ons delen.

Wie is Davinia Heuft

Davinia is in haar jeugd zelf seksueel misbruikt. Van kinds af aan heeft zij daardoor veel verwarring gehad over seksualiteit. Ze heeft een eigen praktijk (Lichaam en Geest in Harmonie)  waarin ze vrouwen met een seksueel misbruik verleden begeleidt op hun weg naar weer heelwording. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd tot seksuologisch lichaamswerker. Op een integere manier werkt zij met blokkades en de seksuele energie zodat er een diepe laag geheeld kan worden.

Wie is Marjanne Hurks

Marjanne is seksueel bewustzijnscoach en heeft een eigen praktijk voor sekscoaching en tantramassages. Zij krijgt veel mannen in haar praktijk die thuis geen goed seksleven hebben, omdat bijvoorbeeld hun partner in het verleden seksueel misbruikt is. Maar ook helpt zij mannen, vrouwen en echtparen die door wat voor een oorzaak ook geen bevredigend intiem leven hebben of die hun seksuele leven willen verdiepen om hun seksualiteit en intimiteit (weer) een gezonde plek in hun leven te geven.

Theoretisch kader

Davinia zal in een stukje theorie met ons delen over wat seksueel misbruik voor invloed heeft op ons lichaam en op ons intieme leven. Hoe blokkades werken en opgeheven kunnen worden, zodat  de seksuele energie meer kan stromen.

Davinia en Marjanne bieden samen een aantal oefeningen aan die te maken hebben met intimiteit en sensitiviteit.

Oefening in grenzen

Seksualiteit en intimiteit heeft alles te maken met Ja en Nee zeggen, grenzen voelen,  dit aangeven en dit ook durven benoemen. Kan jij duidelijk je Nee voelen en durf jij duidelijk Nee te zeggen? Kan jij echt een Ja voelen en volmondig Ja zeggen?

Oefening contact maken

Seksualiteit en intimiteit heeft ook te maken met contact maken met de ander. Contact ten eerste door middel van de aanraking van het woord, ten tweede d.m.v. van het kijken in elkaars ziel en ten derde door het voelen van lichamelijke aanrakingen. Hierbij spelen o.a. onze handen een belangrijke rol. Al deze aspecten zullen aan de orde komen in de oefeningen. Je handen zullen de taal van jouw sensualiteit spreken, je woorden zullen aandacht krijgen!

Netwerken tijdens de themadag

Voel je welkom op deze inspirerende themadag die zeker ook de ruimte biedt om te netwerken met andere therapeuten die, net als jij, seksueel misbruik een belangrijk onderwerp vinden en graag verdieping willen aanbrengen in hun kennis over seksualiteit en intimiteit in relatie tot seksueel misbruik.

Het programma staat hier.

Aanmelding

Datum: Donderdag 10 september 2015
Locatie: La Cappella, Oude Velperweg 36a, Arnhem
Tijd: 10.30 tot 15.00 uur
Kosten: 40 euro excl. BTW, incl. lunch

Nu inschrijven? Klik hier 

Landelijke themadag ‘intimiteit en seksualiteit’

Themadagen voor hulpverleners

Met een aantal hulpverleners die op de website staan, hebben we onlangs een netwerkdag gehouden. Een vruchtbare bijeenkomst waarvan jullie een verslag hebben kunnen lezen. In die eerste netwerkbijeenkomst hebben we geïnventariseerd over welke thema’s we zouden willen uitwisselen en met stip op nummer één stond ‘Intimiteit en seksualiteit’. Vandaar dat dit het eerste thema is dat we op een themadag centraal stellen.

De opzet van de themadagen

De themadagen hebben een dubbel doel: netwerken en kennisdelen. Binnen het netwerk hebben we veel gespecialiseerde kennis in huis en per thema zullen we één of twee van onze eigen therapeuten uitnodigen om het thema ‘in te leiden’. De dagindeling zal per keer verschillen, maar er zal steeds een stukje kennisdelen zijn en daarnaast wordt er tijd gereserveerd voor uitwisseling.

De thematrekkers van ‘Intimiteit en seksualiteit’

Davinia Heuft en Marjanne Hurks komen ergens deze zomer samen om een plan te maken voor de themadag. Ook wij zijn heel benieuwd naar hun inbreng. Daarover zullen we hen vragen om iets ‘wervends’ te schrijven. We hopen dat jullie allemaal komen!

Praktische informatie

Plaats: Arnhem

Tijd: 10.30 uur tot 15.00 uur.

Datum: 10 september 2015

Prijs: Voor therapeuten/hulpverleners van de website kost de Themadag €25,00 inclusief lunch en exclusief BTW.

Ik meld mij aan voor de Themadag op 10 september

Kennismaken met het netwerk

Voor introducees zijn de kosten €40,00 inclusief lunch en exclusief BTW. Het is een goede manier om het netwerk te leren kennen, je krijgt informatie over het thema en hoe dit samenhangt met seksueel misbruik en je kunt kijken of hulpverlening na seksueel misbruik iets voor je is.

Ik kom graag kennismaken en meld mij aan voor de Themadag op 10 september