Opleidingsaanbod

Na- en bijscholing over seksueel misbruik

Hulpverlening na seksueel misbruik biedt een aantal vormen van bij- en nascholing aan, te weten:

  • introductiemiddag seksueel misbruik
  • Basisopleiding
  • Verdiepingstraining
  • Train de trainer ‘Samen helen’

Hieronder een korte uitleg van het aanbod met een link naar meer uitgebreide informatie.

Basisopleiding ‘Hulp bieden na seksueel misbruik’

In de basisopleiding is er aandacht voor het praten over seksueel misbruik. Het maakt duidelijk hoe overlevingsmechanismen werken en hoe je er in de praktijk mee om kunt gaan. We gaan in op de rol van psycho-educatie in de behandeling van seksueel misbruik en het belang van het uitvragen van het ‘Traumaland’, de stapeltrauma’s en de hulpverleningsgeschiedenis van je cliënt. Er is tijdens de opleiding veel aandacht voor vragen en dilemma’s uit je eigen praktijk. De basisopleiding telt vier dagen en na twee maanden is er een terugkomdag met daarin aandacht voor actuele casuïstiek en reflectie op de opleiding. Deze opleiding kost € 800,00 inclusief reader en biologische lunch op de lesdagen.

Meer informatie over de basisopleiding

Verdiepingstraining omgaan met seksueel misbruik

In de verdiepingstraining gaan we dieper in op de kennis rondom seksueel misbruik. Daarnaast is jouw rol als hulpverlener én waar deze complexe problemen jou raken aan de orde. Je gaat in acht dagen, in blokken van twee, verspreid over vier maanden, de diepte in en wordt uitgedaagd om jouw eigen omgang met het onderwerp seksueel misbruik te exploreren. De verdiepingstraining telt vier blokken van twee dagen en kost (nu nog) € 1000 exclusief (verplichte) literatuur: Helen van seksueel misbruik en Partners in beeld.

Meer informatie over de verdiepingstraining

Train-de-trainer Samen helen

Samen helen is een methode van begeleid lotgenotencontact rondom seksueel misbruik. Na afloop van de training heb je de tools in handen om een dergelijke groep te begeleiden, de Samen helen methodiek toe te passen, plus een reader met uitgebreide praktische handvatten om de Samen helen bijeenkomsten vorm te geven. De training kost € 125,00 ex. BTW en dat is exclusief het boek ‘Helen van seksueel misbruik’ (verplichte literatuur).

Meer informatie over de train-de-trainer Samen helen