Train de trainer Samen helen

Samen helen methodiek

Uitwisselen over de thema’s uit het boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij’ is een bijzondere werkvorm, die een meerwaarde heeft boven ‘gewoon’ lotgenotencontact. Juist door de thema’s komt de groep tot andere gesprekken, helpen zij elkaar en in plaats van het steeds herhalen van slachtofferverhalen.

Voor wie is de ‘Samen helen’ train de trainer?

Je werkt als hulpverlener met seksueel misbruikte klanten, je ziet de meerwaarde van lotgenotencontact en je werkt graag met groepen.

 • Je wilt lotgenotencontact faciliteren maar twijfelt over de manier waarop
 • Je weet niet hoe je moet beginnen
 • Je wilt meer zicht krijgen op de valkuilen die je tegen kunt komen
 • Je voelt je onzeker of je een dergelijke groep kunt begeleiden
 • Je wilt houvast voor jezelf én voor de groep

De training is ook geschikt voor ervaringsdeskundigen die met groepen aan de slag willen. Voorwaarde is wel dat de eigen geschiedenis voldoende is verwerkt. Twijfel je daarover? Neem dan eerst contact op, dan kijk ik met je mee.

De ‘Samen helen’ methodiek leren toepassen

Op de trainingsdag over het toepassen van de ‘Samen helen’ methode, gebaseerd op het boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij!’ Je leert onder andere hoe je:

 • de thema’s inleidt
 • inspeelt op vragen uit de groep
 • de groep uitnodigen om elkaar te ondersteunen
 • wat jouw rol is als begeleider

Je kunt de methodiek gebruiken in combinatie met jouw eigen therapeutische werkvormen (mengvormen zijn erg vruchtbaar) of als op zichzelf staande methode gebruiken. De methodiek biedt voldoende vrijheid om er je eigen draai aan te geven.

Daarnaast is er aandacht voor zaken als:

 • de waarde en valkuilen van tussentijds contact
 • e-mail ondersteuning
 • coaching/therapie sessies buiten de groep om
 • werven van deelnemers

Aan het eind van de training kun je

 • de ‘Samen helen’ methodiek toepassen
 • een eigen groep starten op basis van de ‘Samen helen’ methodiek
 •  uitleggen wat de meerwaarde is van de ‘Samen helen’ methodiek ten opzichte van andere vormen van (begeleid) lotgenotencontact