Train de trainer Samen helen

Samen helen methodiek

Uitwisselen over de thema’s uit het boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij’ is een bijzondere werkvorm, die een meerwaarde heeft boven ‘gewoon’ lotgenotencontact. Juist door de thema’s komt de groep tot andere gesprekken, helpen zij elkaar en in plaats van het steeds herhalen van slachtofferverhalen.

Voor wie is de ‘Samen helen’ train de trainer?

Je werkt als hulpverlener met seksueel misbruikte klanten, je ziet de meerwaarde van lotgenotencontact en je werkt graag met groepen.

 • Je wilt lotgenotencontact faciliteren maar twijfelt over de manier waarop
 • Je weet niet hoe je moet beginnen
 • Je wilt meer zicht krijgen op de valkuilen die je tegen kunt komen
 • Je voelt je onzeker of je een dergelijke groep kunt begeleiden
 • Je wilt houvast voor jezelf én voor de groep

De training is ook geschikt voor ervaringsdeskundigen die met groepen aan de slag willen. Voorwaarde is wel dat de eigen geschiedenis voldoende is verwerkt. Twijfel je daarover? Neem dan eerst contact op, dan kijk ik met je mee.

Ik geef mij nu op voor deze training!

De ‘Samen helen’ methodiek leren toepassen

Het basisboek over seksueel misbruik. Met uitleg over de langetermijneffecten en hoe je kunt helen.

Op de trainingsdag over het toepassen van de ‘Samen helen’ methode, gebaseerd op het boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij!’ Je leert onder andere hoe je:

 • de thema’s inleidt
 • inspeelt op vragen uit de groep
 • de groep uitnodigen om elkaar te ondersteunen
 • wat jouw rol is als begeleider

Je kunt de methodiek gebruiken in combinatie met jouw eigen therapeutische werkvormen (mengvormen zijn erg vruchtbaar) of als op zichzelf staande methode gebruiken. De methodiek biedt voldoende vrijheid om er je eigen draai aan te geven.

Daarnaast is er aandacht voor zaken als:

 • de waarde en valkuilen van tussentijds contact
 • e-mail ondersteuning
 • coaching/therapie sessies buiten de groep om
 • werven van deelnemers

Aan het eind van de training kun je

 • de ‘Samen helen’ methodiek toepassen
 • een eigen groep starten op basis van de ‘Samen helen’ methodiek
 •  uitleggen wat de meerwaarde is van de ‘Samen helen’ methodiek ten opzichte van andere vormen van (begeleid) lotgenotencontact

‘Samen helen’ train de trainer dag

Steeds op de 1e van elke maand, zie agenda voor details
Tijd: van 10.30 tot 17.30 uur
Waar: Giesbeek
Kosten: 125 euro inclusief lunch

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door de VVH voor 30 SBU. En bij de NFG krijg je 4 PE-punten. Aan het einde van de dag krijg je een certificaat van deelname. Aanmelden kan via onderstaande link.
Ivonne Meeuwsen is gecertificeerd en geregistreerd als docent bij het CBRKO.

Ik meld mij aan