Klachtenprocedure

Wat doen wij in geval van klachten over een van de therapeuten op de site?

Eventuele klachten kunnen gemeld worden via het contactformulier. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling genomen worden.

  • In geval van klachten over de therapeut: éérst de profielpagina op non-actief zetten
  • In gesprek gaan met de klant en de therapeut
  • Op basis daarvan tot een oordeel komen over de klachten

Daarna zijn er vier mogelijkheden in de afwikkeling van de klachten:

  • Kan wat de therapeut gedaan heeft volgens ons écht niet, dan wordt zijn of haar profiel permanent verwijderd van de site (zonder restitutie van abonnementsgeld)
  • Zijn de klachten ongegrond of berusten ze op een misverstand, dan wordt het profiel van de betreffende therapeut weer online gezet.
  • Zijn de klachten ongegrond volgens ons, maar volgens de klant niet, dan worden de klachten op een zuivere manier onder het profiel van de betreffende therapeut gezet (geen scheldpartij, maar helder verwoord wat precies de klachten zijn), met daar weer onder de eventuele respons van de therapeut.
  • Mocht de therapeut dat laatste niet willen dan kan hij/zij er voor kiezen om zijn/haar profiel alsnog van de site te laten verwijderen.
Is er sprake van (strafbaar) grens-overschrijdend gedrag van de therapeut, dan treed de meldcode in werking en zoeken we ondersteuning van buitenaf over de te volgen stappen en/of adviseren we de betreffende klant om stappen te ondernemen.
Klachten over de scholing

Bij klachten over één van onze scholingsvormen is de eerste stap: een persoonlijk gesprek waarin we proberen om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan volgt contact met Erika Hendriks als onafhankelijk bemiddelaar.