Project DIS is me

Anne Lagemaat vertelt over haar project: DIS is me. Een initiatief om meer kennis en begrip voor DIS naar buiten te brengen door mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis zelf aan het woord te laten. Hieronder introduceert zij het project aan hulpverleners.

DIS is me logoProject DIS is me – mensen met DIS zelf aan het woord

Ik was al een aantal jaar in behandeling, toen ik voor het eerst de ervaringen van andere mensen met DIS hoorde. Wat was het steunend en erkennend om te horen dat ik niet de enige was. Dat ik niet gek was en dat anderen gelijksoortige ervaringen hadden. Ik vertelde zelf aan bijna niemand dat ik DIS had en ik kwam zodoende ook geen lotgenoten tegen. Het had bovendien jaren geduurd voordat ik hulp had gezocht. Ik was bang dat een zorgverlener me niet zou geloven en me af zou wijzen.

DIS in de GGZ

De Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen beschrijft dat DIS vaak pas na jarenlange omzwervingen in de GGZ gediagnosticeerd wordt. Dit wordt geweten aan een schrijnend gebrek aan kennis en expertise over DIS binnen de GGZ en een kritische houding van veel zorgverleners ten opzichte van DIS. Gelukkig is er in toenemende mate oprechte belangstelling voor en behoefte aan laagdrempelige informatie over DIS. Behandelaars en begeleiders zijn samen met hun cliënten op zoek naar wat helpend is voor hen. Bovendien blijkt er, ook onder zorgverleners, een hartverwarmende nieuwsgierigheid te bestaan naar het cliëntperspectief bij DIS.

De opzet van Project DIS is me

Het project DIS is me is opgezet met als doel om vanuit de ervaringen van mensen met DIS voorlichting te geven over (het leven met) DIS. Met een team ervaringsdeskundigen verzamelen we, aan de hand van elke maand een ander thema, de ervaringen van een grote groep mensen met DIS en naasten. Deze ervaringen verwerken we in tekst- en beeldmateriaal en publiceren we anoniem via het project op diverse social media kanalen en de website.

Doel en uitkomst van het project DIS is me

Aan het einde van het project brengen we een digitale publicatie uit op basis van het projectmateriaal die (kosteloos) gebruikt kan worden als aanvulling op bestaande psycho-educatie, in voorlichting en in GGZ-opleidingen en nascholing. Onze wens is dat veel mensen met DIS en naasten zich door het project gezien, gehoord, erkend en/of minder alleen zullen voelen.

Kijk voor meer informatie en om in te tekenen op de digitale publicatie op www.dis-is-me.nl

Anne Lagemaat, projectleider