Wat te doen bij negatieve ervaringen met een therapeut?

Het gebeurt: negatieve ervaringen met therapeutengescheurde grond, foto bij negatieve ervaringen therapie www.fotografieagnes.nl

Een negatieve ervaring met een hulpverlener of therapeut is nooit eenvoudig. Een therapeut zie je op je meest kwetsbare moment. Het moment dat je hulp nodig hebt. Dat betekent dat de integriteit van een therapeut erg belangrijk is. Als je therapeut een grens overschrijdt kan hij of zij (terecht) aangeklaagd worden. Seksueel contact tussen een therapeut en cliënt is tijdens de therapie verboden en strafbaar. Maar ook na de therapie is het schadelijk en de meeste beroepsverenigingen hanteren een richtlijn van een half jaar tot twee jaar na het afsluiten van de therapie.

Gebeurt er echt iets ontoelaatbaars?

Wanneer er sprake is van seksueel contact tijdens de therapie-periode dan is de therapeut strafbaar en kun je aangifte doen. Vind het seksueel contact pas na afloop van de therapie plaats dan kun je geen aangifte doen bij de politie. Je kunt het wel melden bij de beroepsvereniging. Wanneer je een formele klacht bij hen neerlegt kan dat betekenen dat hij of zij geroyeerd wordt.

Wat als het meer een kwestie van incompetentie is?

Naast integriteit heeft een therapeut ook nodig dat hij of zij een goede inschatting kan maken van zijn eigen kunnen en niet kunnen. Therapeuten lijden nogal eens aan zelfoverschatting en dat is voor jou als klant niet handig. Mensen begeleiden is een vak apart. Hieronder zal ik een paar valkuilen benoemen waar een therapeut in kan lopen. Daarna kijk ik naar hoe je kunt handelen als jouw therapeut in zo’n valkuil zit.

De therapeut lost jouw problemen op

Tot op zekere hoogte proberen alle therapieklanten om het probleem aan de therapeut te geven. Als jouw therapeut je probleem wel voor op wil lossen is het mis. In plaats van empowered te worden, raak je dan je eigen kracht juist kwijt. Je komt niet bij een therapeut om iets te laten repareren, het is geen garage. In therapie leer je, als het goed is, om je problemen zelf aan te pakken. Je kunt in een veilige setting oefenen met de dingen die jij moeilijk vindt. Als de therapeut jouw probleem oplost, wordt je in feite beroofd van een leermogelijkheid.

Seksueel misbruikte mensen zijn zielig

Doordat seksueel misbruik zo raakt en zo ingrijpend is in een mensenleven, is het voor sommigen verleidelijk om mensen die seksueel misbruikt zijn ‘zielig’ te gaan vinden. Heel eerlijk: bij tijden doen we dat ook zelf, ik net zo goed. Zelfmedelijden is af en toe best lekker om je in te wentelen, maar het is zeker geen levensstijl die de moeite waard is. Als een therapeut je zielig gaat vinden, hoeft hij of zij je niet meer serieus te nemen. Dat is een manier om afstand te houden en dan gaat de therapie niet werken, want juist in het contact ontstaat de heling.

Met seksueel misbruik heb je levenslang

Als je therapeut er van overtuigd is dat helen niet mogelijk is, dan zal hij/zij daar ook niet met je naar toe werken. Sterker nog, in plaats daarvan probeert je therapeut jou ervan te overtuigen dat je ‘er maar mee moet leren leven’. Dat je ‘er altijd last van zult blijven houden’. Bij een dergelijke therapeut zul je alleen betere trucjes leren om te overleven, maar je zult niet uit de overleving komen, niet tot volle bloei komen.

Een heilig geloof in hun therapie

Ongeveer 90% van alle therapeuten denkt dat hun methode beter werkt dan gemiddeld. Dat kan helemaal niet natuurlijk, want logisch gezien kan maximaal de helft van alle therapieën beter dan gemiddeld werken. Zeker 40% van deze therapeuten heeft het dus mis. Wanneer je therapeut overtuigd is van zijn of haar eigen gelijk (mijn methode is het beste) raak jij als klant buiten beeld. Als jouw therapeut in deze valkuil zit en de therapie werkt niet goed, dan krijg jij in het ergste geval daarvan de schuld. Want de therapie werkt, dus moet er iets met jou mis zijn, is de theorie.

Je therapeut is niet klaar met zijn of haar eigen proces

Seksueel misbruik kan mensen diep raken en dat is zeker niet verkeerd. Raken en geraakt worden, is waar het bij helen van seksueel misbruik over gaat. Een therapeut die er niet door aangedaan raakt is ook niet fijn. Maar als je therapeut nog te veel in zijn of haar eigen proces zit, dan kan hij of zij je niet goed helpen. Een therapeut moet zijn of haar eigen problemen bespreken met collega’s of bij intervisie, niet met jou als klant.

Wat moet je nou doen als je therapeut in een valkuil zit?

Wanneer je ziet dat je therapeut in een van deze valkuilen zit, is het eerste wat je kunt doen een gesprek aangaan over wat je ziet. Als je het probleem bespreekbaar maakt en je therapeut kan inzien en erkennen wat er gebeurt, dan heb je een goede te pakken. Waarschijnlijk kun je dan ook met elkaar verder. Maar wat doe je als je therapeut de fout niet ziet, het niet met je eens is, of zich niet in je verhaal herkent?

Je mag altijd vragen om een andere therapeut

Wanneer je één van de bovenstaande problemen signaleert, mag je altijd vragen om een doorverwijzing of zelf op zoek gaan naar een andere therapeut. Het zijn stuk voor stuk problemen die voortkomen uit onwetendheid of zelfs gebrek aan professionaliteit. Jij hebt recht op een therapeut die jou optimaal kan helpen. Een therapeut die in één van deze valkuilen zit en dat zelf niet ziet, ook niet als jij het benoemt, die wil je niet.

Laat je niet afschepen: als het niet klopt voor jou, klopt het niet

Ik hoor wel eens van mensen die om een andere therapeut hebben gevraagd en dan te horen krijgen ‘Probeer het eerst nog een poosje’ of ‘Kijk het nog even aan’. Daarmee krijg je eigenlijk te horen dat ze je niet serieus nemen. Neem zelf je gevoelens wél serieus en laat je niet met een kluitje in het riet sturen. Jij bent de expert van je eigen leven en van je eigen trauma. Als jij voelt dat het niet klopt voor jou, dan klopt het niet.

Het is niet jouw schuld

Laat je niet aanleunen dat je zelf schuldig bent aan waarom de therapeutische relatie niet werkt. Je hoeft ook niet eens de therapeut af te vallen. Soms zit een therapeut bij de ene klant in zijn valkuil, terwijl hij/zij bij de ander prima werk verricht. Soms is de klik er gewoon niet. Hoe het ook is, het is niet jouw schuld dat het niet werkt. Dat is een veelvoorkomende tactiek van ‘victim blaming’ en daar hoef je absoluut niet in mee te gaan.

Je bent niet aan het shoppen!

Shoppen is een negatieve term waarmee iemand wordt aangeduid die van de ene therapeut naar de ander gaat, omdat hij of zij eigenlijk niet beter wil worden. Dat is niet wat je aan het doen bent. Jij bent de expert van je eigen trauma. Jij weet beter dan wie ook wat je nodig hebt om te helen. Je hebt recht op de beste therapeut en therapie. Als je een negatieve ervaring heb met je huidige therapeut, dan zoek je er één die beter bij je past. Als dat shoppen heet, dan ben ik shopaholic. Ik heb meer dan 10 therapeuten gehad, allemaal anders, allemaal belangrijk op dat moment in mijn leven. Het is belachelijk om te denken dat 1 therapeut zo’n diversiteit aan problemen kan behappen.

Negatieve ervaringen met een therapeut van deze site?

Bij negatieve ervaringen met een therapeut van deze site, kun je op de klachtenprocedure lezen hoe wij daar mee om gaan.

Een boek over hulpverlening na seksueel misbruik

hulpverlening na seksueel misbruik, cover boek Wegwijzer in TraumalandWat voegt mijn nieuwe boek toe?

Zelfs al ben je schrijver, een boek schrijven gewoon om maar te schrijven is zinloos. Het moet wel iets toevoegen. Wat ik zie is dat er heel veel persoonlijke verhalen zijn, maar er is geen overzicht van wat er allemaal aan mogelijkheden zijn om te helen van seksueel misbruik. Dat is waar mijn boek een gat in de boekenkast te vullen heeft.

Boek: Hulpverlening na seksueel misbruik

Ik ben al enige tijd bezig met interviews voor mijn nieuwe boek. In het boek vertellen therapeuten over hun vorm van therapie. Hoe het werkt, waarvoor het goed werkt en wat hun ervaringen zijn met klanten die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Een wegwijzer in Traumaland

Net als deze website is mijn boek bedoeld om te informeren over de hulp na seksueel misbruik. Om een licht te laten schijnen op allerlei verschillende vormen van therapie. Zodat je, als je hulp zoekt, niet blind in het duister hoeft te tasten. Helen is al ingewikkeld genoeg.

Voor wie schrijf ik dit boek?

Eigenlijk zijn er twee groepen mensen die iets aan dit boek kunnen hebben: Hulpverleners en lotgenoten/overlevers. De eersten omdat ze in dit boek een naslagwerk hebben over de ins en outs van diverse therapievormen en hoe die werken bij klanten met seksueel misbruik ervaringen. Voor de lotgenoten/overlevers is het een inkijkje in diverse therapieën, hoe die werken, wat je kunt verwachten.

Niet compleet zonder ervaringsverhalen

Een boek over seksueel misbruik is niet compleet zonder ervaringsverhalen. Toch denk ik niet dat mensen zitten te wachten op ‘wat er allemaal precies is gebeurd tijdens het misbruik’. Dat is belangrijk om te vertellen, voor jezelf, voor je eigen proces. Bijvoorbeeld in lotgenotencontacten of in therapie. Wat naar mijn idee veel interessanter is, in elk geval voor mensen die hulp zoeken of willen bieden, is hoe je proces van heelwording in zijn werk gaat. Welke stappen je daarin neemt en welke therapieën je daarbij hebt gebruikt. Ervaringsverhalen, maar dan over de therapieën!

Voorlopige conclusies uit de interviews

Hieronder de voorlopige conclusies uit de interviews die ik met diverse hulpverleners heb gehad. De interviews met hun klanten moet ik nog doen, dus wellicht komen daar nog verrassingen uit. Maar dit is wat goede therapeuten moeten kunnen, volgens therapeuten:

 1. Echt zijn. Alleen dan is echt contact mogelijk en alleen als er echt contact is kan er heling plaatsvinden.
 2. Niet bang zijn voor hevige emoties: verdriet, boosheid, angst: alles wordt uitvergroot door seksueel misbruik.
 3. Als het er op aan komt, vindt heling plaats op het spirituele (zingevings) niveau, dus daar moet je toe bereid zijn.

Verrast? Ik niet. Volgens mij gaat in de meeste gevallen het trauma van seksueel misbruik zo diep, dat alleen een diepgaand proces van innerlijke heelwording volstaat om werkelijk te helen. Is dat voor iedereen weggelegd? Ik denk dat iedereen het kán, maar ik denk ook dat niet iedereen er voor zal (kunnen) kiezen. Het is geen gemakkelijke weg.

Koop het boek hier

Symposium workshop – Familieopstellingen – Els Thissen

Els Thissen- Symposium workshop Familieopstellingen Hoe ben je betrokken geraakt bij het Symposium ‘Wat wél werkt’?

De dagvoorzitster, Janny van Heerbeek (voorheen van het bestuur van de VSK-Nederland) heeft mij benaderd. Zij vroeg me of ik open sta voor het verzorgen van een workshop Familieopstellingen tijdens het symposium. Het antwoord is volmondig ‘Ja’. Voor mij is het symposium een gelegenheid om inzichtelijk te maken wat er aan heling mogelijk is door middel van opstellingen bij het thema seksueel misbruik.

Kun je iets vertellen over Familieopstellingen en seksueel misbruik?

Tijdens een familieopstelling krijgen we inzicht in de patronen en dynamiek, werkzaam binnen gezinnen en/of families. Seksueel misbruik kan een aanleiding zijn om tot een opstelling te komen. Door de opstelling kunnen scheve familie- en gezinsverhoudingen rechtgezet, vermeende schuld ontmanteld en eigen zeggenschap herwonnen worden.

Wat is zo speciaal aan familieopstellingen na seksueel misbruik?

Het is een werkzaam instrument om eigen kracht te ervaren en stuurvrouw van het eigen leven te worden, als dat gewenst wordt. Ik weet niet of dat speciaal is. Het is wel werkzaam.

Wat zijn de uitgangspunten bij familieopstellingen?

Als ik opstellingen begeleid, werk ik onder andere vanuit de volgende principes:

 • Iedereen hoort erbij; niemand wordt uitgesloten of uitgestoten.
 • Iedereen draagt zijn eigen leven, lot en verantwoordelijkheid.
 • Je wordt uitgenodigd te stoppen met dragen wat niet bij jou, maar bij andere hoort.
 • Onvoorwaardelijke liefde is de drijvende kracht in alle relaties.
 • Liefde in misbruikte vorm, zorgt voor verwarring en pijn.
 • Het leven in de dualiteit kent een ‘Ja’ en een ‘Nee’
 • Iedereen is heel, ongeacht wat haar/hem is overkomen.

Kun je een voorbeeld geven van hoe het heeft gewerkt bij een klant?

Het geeft de klant de mogelijkheid een duidelijk ‘Ja’ en ‘Nee’ te voelen en dit naar buiten toe uit te dragen. Het is alsof de ‘misbruikte relatie’ met terugwerkende kracht opschoont. Het geeft helderheid in relaties in het NU. De doorwerking van de verhulde, afhankelijk makende patronen worden herkend en kunnen omgezet worden.

In welke fase van verwerking zou je familieopstellingen inzetten?

Op het moment dat een persoon:

 • merkt dat het verleden zich blijft herhalen in het denken en daaraan lijdt
 • genoeg heeft van het lijden aan deze voorbije gebeurtenissen
 • er aan toe is het gebeurde ‘achter zich te laten’
 • verder wil met het leven en de focus op de toekomst wil richten

Wat kunnen we verwachten van de workshop op het symposium?

Het daadwerkelijk opstellen van een situatie. Er zijn twee deelnemers aan het symposium, die zijn hun eigen probleem met seksueel misbruik op wil stellen op de dag zelf.