Basisopleiding seksueel misbruik

Waarom een basisopleiding?

Seksueel misbruik is een thema dat in de standaard opleidingen niet of nauwelijks aan de orde is. Bovendien is de aandacht die er is onevenredig verdeeld, veel aandacht gaat uit naar signalering en preventie, weinig naar het uiteindelijk hulpverlenen bij de langetermijneffecten. Als gevolg zijn veel professionals onvoldoende toegerust om passende hulp te bieden bij dit ingewikkelde trauma.

De basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit vier dagen waarin er aandacht is voor vier thema’s:

  1. Hoe te praten over seksueel misbruik
  2. Het herkennen van afweermechanismen
  3. Psycho-educatie over seksueel misbruik
  4. Traumasensitief handelen, zonder de confrontatie te mijden

Een praktijkgerichte opleiding

De basisopleiding is een echte doe-training. Je gaat praktisch aan de slag met de thema’s. Na de opleiding:

  • Heb je inzicht in de langetermijneffecten van seksueel misbruik.
  • Je bent in staat om het gesprek over seksueel misbruik aan te gaan.
  • Kun je klanten spiegelen en informeren over hoe seksueel misbruik in hun leven een rol speelt.
  • Kun je reflecteren op jouw eigen handelen met betrekking tot dit thema.

De opleiding is niet bedoeld om te leren signaleren, maar gaat werkelijk in op wat daarna komt: hoe bied je passende hulp na seksueel misbruik.

Doelgroep van de opleiding

Je bent hulpverlener. Dat kan op vele manieren, van therapeut tot groepsleider en van huisarts tot verpleegkundige: op elk niveau van hulpverlening is meer kennis van seksueel misbruik nodig. Je werkt in de praktijk met mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Mogelijk ben je ervaringsdeskundig en zoek je naar mogelijkheden om mensen op dit vlak te helpen.

Over de docent

Ivonne Meeuwsen is erkend als docent door het CBRKO. Haar jarenlange ervaring als gespecialiseerd coach en trainer op het gebied van seksueel misbruik maakt van haar trainingen een op de dagelijkse therapeutische praktijk toegespitste opleiding.