Recensie: Bevrijd door traumaverwerking en healing

Het boek BEVRIJD van Dimphy Boetzkes

Dimphy Boetzkes heeft een grote droom: dat passende therapie bereikbaar en betaalbaar wordt voor alle slachtoffers van seksueel misbruik. Dit is de reden dat zij haar boek heeft geschreven en een stichting heeft opgericht: Stichting Zielsverwanten

Twee ervaringsverhalen over heling
(of eigenlijk drie)

Het boek vertelt beknopt hoe Dimphy seksueel misbruikt is door haar opa, net als haar moeder voor haar. Haar weg naar steeds verdergaande heling kent, zoals de meeste helingsverhalen, vele vormen van therapie, waaronder Cranio Sacraal therapie, EMDR, Bekkenbodem-fysiotherapie, Shantala massage en meer.

Het verhaal van haar zoon

Het tweede ervaringsverhaal gaat over haar zoon. Haar zoon die door zowel een vrouw als door zijn opa is misbruikt. Het verhaal vertelt over de effecten die het seksueel misbruik heeft op zijn leven, over de onthulling, over therapie, maar ook over aangifte doen en erkenning vragen bij het Schadefonds geweldsmisdrijven.

Het derde verhaal, de ervaring van een ouder

Het derde ervaringsverhaal is eigenlijk het verhaal van Dimphy als ouder van een slachtoffer van seksueel misbruik. In korte, krachtige zinnen maakt zij voelbaar wat het met haar als ouder doet. Ze vertelt hoe ze worstelt met de opdracht vanuit de zedenpolitie om er niet met haar zoon over te spreken. Over de lange wachttijd tussen melden en aangifte doen en het uiteindelijke verhoor van de vrouwelijke dader (de opa is inmiddels overleden).

Andere punten uit de inhoud

Een meerwaarde is zeker ook de uitleg in het boek over het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de manier waarop Slachtofferhulp Nederland daar hulp bij kan bieden. Dimphy Boetzkes heeft voor dit boek een aantal slachtoffers gevraagd wat zij als inspirerende tips hebben voor andere slachtoffers. Deze lijst is in het boek opgenomen.

 

Plus en minpunten

Pluspunten van het boek

  • Helder taalgebruik
  • Kort en krachtig verteld
  • Uniek perspectief vanuit de ouderpositie

Belangrijk pluspunt van het boek is dat met de aanschaf van dit boek, je Stichting Zielsverwanten ondersteunt in hun prachtige missie: Traumaverwerking mogelijk maken!

Minpunten van het boek

  • De meeste tips van slachtoffers zijn wat algemeen
  • Te kort (ik zou uitgebreider willen lezen over haar ervaringen)

Het boek is te koop bij Stichting Zielsverwanten. Wanneer je het daar koopt komt de hele winst ten goede aan de stichting, zonder tussenkomst van boekhandels.

 

Recensie #metoo van Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

#metoo. Over seks, macht en verandering

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden schreven naar aanleiding van alle commotie rondom #metoo het boek ‘#metoo. Over seks, macht en verandering’ Een werk waarin zij helder uiteenzetten waar #metoo en de aandacht die er nu is voor seksueel misbruik toe kan uitnodigen.

#metoo gaat niet over de schandpaal

Een inmiddels veelgehoorde kritiek op #metoo gaat over het ‘schandpaal’-effect. Waar is de hoor en wederhoor, een belangrijk beginsel uit de rechtspraak? Als we daarin blijven hangen, in schuld en beschuldigen, dan missen we de kans die #metoo ons biedt. De auteurs noemen de transformatie die zij voor ogen hebben van #metoo naar #wetoo.

De oerknalvraag

Wat doe je nu? Dat is de vraag die zij ons uitnodigen om vooral aan onszelf en onze naasten te stellen. Wat je nu doet, is dat misbruik of niet? Dat is een belangrijke vraag, vooral in de intieme sfeer. Kom je vanuit ‘Ik wil’ of vanuit ‘zullen we samen’?

Verstand, emoties en gevoel

Seksualiteit wordt vaak als een oerdrift neergezet. Maar de mens is een cultureel wezen, wij leren omgaan met onze driften en emoties. Gevoel wordt vaak op één hoop gegooid met emoties. Maar emoties zijn oer, drang, overleving, overspoeling, terwijl gevoel verfijnd, afgestemd en samen kunnen zijn. Gevoel nodigt uit tot empathie. Als je in contact bent met je gevoel, kun je de ander niet misbruiken, want de ander is een spiegel van jezelf.

Empathie en seksualiteit

Juist het contact met ons gevoel zijn we kwijtgeraakt in de wereld van snelle seks, directe lustbevrediging en consumentisme. Een wereld die uitnodigt tot gebruik en misbruik en die juist hierdoor ook weinig bevrediging biedt. De snelle ‘fix’ is een op verslaving gebaseerde behoefte, die uiteindelijk weinig bevredigend is.

Oplossingen

De auteurs reiken ons een oplossing aan middels oefeningen uit de Tantra. Oefeningen die uitnodigen tot introspectie, tot het herontdekken en herwaarderen van onze persoonlijke grenzen én die van de ander. Daarmee bieden ze een uitweg uit de opgeklopte, geseksualiseerde maatschappij waarin seks ‘moet’, maar tegelijk weinig bevredigend is. Ze openen de deur naar een authentieke, respectvolle benadering van het thema seksualiteit en intimiteit.

Voor wie is het boek?

Het boek is voor iedereen die op zoek is naar een manier om zijn of haar weg te vinden in een wereld die de seksualisering beu is. Met name de oefeningen zijn simpel en voor iedereen toe te passen. Het is een goed boek voor iedereen die kiest voor verbinding.

Het boek is te koop via hun eigen website