Wat is psychosociale hulpverlening?

Wat is psychosociale hulpverlening?

Een aantal therapeuten op de site bieden ‘psychosociale hulpverlening’. Maar wat betekent dat precies? Waarvoor kun je bij een psychosociaal hulpverlener terecht? Wat gebeurt er als je bij hen in begeleiding gaat?

Online woordenboeken over psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening is hulpverlening volgens de methoden van de sociale psychologie, die bij de hulpverlening het accent legt op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en zijn omgeving.

of:

Psychosociale hulpverlening betekent begeleiding bij de psychische-emotionele gevolgen en de sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van een situatie of aandoening.

De hulpverlener laat je werken aan datgene waar jij het meeste last van hebt en tegen aanloopt in het hier en nu. De hulpverlener zoekt samen met jou naar manieren om te leren omgaan met het probleem. Zij helpt je als het ware jezelf te helpen door je eigen kracht, talenten, creativiteit en wijsheid in te leren zetten.

Psychosociale hulpverlening en seksueel misbruik

Het accent van de hulpverlening ligt bij psychosociale hulpverlening dus niet op wat er allemaal in je omgaat, maar op hoe je omgaat met je omgeving, Dit is voor de psychosociale hulpverlener het uitgangspunt van de hulpverlening. Want de manier hoe je omgaat met je omgeving, is het gevolg van keuzes/patronen vanuit je onbewuste. Omdat het ten tijde van het misbruik niet veilig was om verdrietig te zijn, leer je jezelf een reactiepatroon aan.

Hoe ziet dat er dan uit?

Je merkt dat je bijvoorbeeld steeds ruzie hebt met je baas. Of dat je in de omgang met je partner soms plotseling boos, verdrietig of angstig wordt. Hoe ga je daar mee om? Snappen dat het te maken heeft met het seksueel misbruik is één ding. Vanuit welke patronen heb je tot nu toe gereageerd en hoe kun je dit veranderen. Hoe kun je er anders mee omgaan? Daar kan een psychosociaal therapeut je bij helpen.

Verkenning van het probleem

Wanneer je een probleem inbrengt, dan zal een psychosociaal therapeut dit met jou verder uitdiepen. Dat kan op veel verschillende manieren, afhankelijk van welke methoden de hulpverlener gebruikt. Zij kan bijvoorbeeld vragen stellen zodat je meer details vertelt over wat er precies gebeurt en ook helpen om de link te leggen met het seksueel misbruik, zodat je begrijpt wat er gebeurt. Natuurlijk ben je vrij is om te vertellen wat jij wil. Vaak komen meer herinneringen naar boven gedurende de gesprekken.

Experimenteren met nieuw gedrag

Bijna niemand lukt het om in één keer patronen, die je soms jarenlang hebt gehad, om te buigen. De eerste stap hierin is om de blokkerende patronen in je leven te gaan herkennen. Wanneer je je bewust wordt van waarom jij je zo gedraagt, ga je inzien dat het patroon een overlevingsstrategie is door het misbruik. Dan kun je veilig bij de hulpverlener aan de slag om te ontdekken waar jouw behoeftes liggen, daar verantwoordelijkheid voor te nemen en van daaruit een nieuw gedragsrepertoire te ontwikkelen.

 

 

Scriptie Jeanette Heemsbergen: Leven na seksueel misbruik

Leven na seksueel misbruik

Jeanette Heemsbergen studeerde af met deze scriptie over seksueel misbruik. Ze heeft een uitgebreide enquête gehouden onder slachtoffers/overlevers van seksueel misbruik. Daarbij is ze in eerste instantie gegaan voor een kwantitatief onderzoek: Hoeveel mensen zijn op welke manier geholpen.

Gesprek aan het begin van haar scriptie

Vrij aan het begin van haar werk aan deze scriptie kwam ze bij mij en hebben we een gesprek gehad. Wat haar vooral intrigeerde was hoeveel hulpverlening mensen hebben en of er ook mensen zijn die zelfstandig, zonder enige hulpverlening het seksueel misbruik weten te verwerken. Daarnaast was ze benieuwd naar hoeveel mensen geheeld zijn.

De uitkomsten zijn verhelderend

De uitkomsten van de enquête geven een beeld van de ernst van de lange termijn effecten van seksueel misbruik en hoe vaak ze voorkomen:

  • 75 van de 85 mensen hebben ooit professionele hulp gezocht
  • Slechts 14 mensen hadden géén lichamelijke klachten en slechts 18 mensen hadden géén psychische klachten
  • Slechts 21 mensen vinden dat ze het seksueel misbruik helemaal verwerkt hebben

Geen slachtoffergevoel

Opvallend vind ik dat, ondanks deze forse problemen, mensen in deze enquête desondanks positief zijn over hun huidige leven. Dit zijn mensen die zich geen slachtoffer voelen. Op de vraag ‘Kun je op dit moment genieten van het leven?’ antwoordde een ruime meerderheid (46) met ja, terwijl 23 mensen ‘soms’ antwoordden. Het cijfer dat zij op dit moment aan hun leven gaven was voor 4 van hen zelfs een 10! Het gemiddelde lag rond de 7.

Een aantal conclusies naar aanleiding van dit onderzoek op een rijtje:

  • De reguliere hulpverlening is vaak onvoldoende toegerust om hulp te bieden na seksueel misbruik
  • Er zijn vele soorten hulpverlening en wat voor de één werkt, hoeft voor de ander nog niet te helpen
  • Na seksueel misbruik heeft nagenoeg iedereen psychische en/of lichamelijke klachten

Onderbouwing voor brede hulpverlening

Het onderzoek leverde voor mij persoonlijk geen verrassingen op: Ik herken heel sterk uit mijn praktijk de conclusies van dit onderzoek. Ik ben wel heel blij dat Jeanette dit onderzoek heeft gedaan. Het onderbouwt mijn stelling dat de hulpverlening na seksueel misbruik gebaat is bij een brede diversiteit aan werkvormen, zodat de klant daaruit zijn of haar eigen keuzes kan maken. Wanneer de keuze aan de klanten is, kunnen zij kiezen voor de therapievorm en therapeut die bij hen past.

Klik op onderstaande links om de scriptie en de enquête te bekijken

Scriptie Leven na Seksueel Misbruik

Resultaten-enquete voor scriptie 2015 85 personen