Verdiepingstraining voor professionals

Verdiepingstraining omgaan met seksueel misbruik

Omgaan met de complexiteit van seksueel misbruik vraagt veel van jou als hulpverlener. Het kan je diep raken en je wereldbeeld onder druk zetten. Drie redenen om je er toch in te verdiepen:

 1. Alle zorgprofessionals krijgen er mee te maken
 2. 80% van de begeleiders, therapeuten en hulpverleners heeft er moeite mee
 3. Veel cliënten zijn ontevreden over de geboden hulp

Als jij met mensen werkt, krijg je te maken met mensen die seksueel misbruikt zijn. Meestal weet je dat niet. De meeste overlevers zullen hier niet uit zichzelf over praten. Dat is juist waar ze hulp bij nodig hebben. Jij kunt die hulp bieden.

Praten over seksueel misbruik helpt!

Recent wetenschappelijk onderzoek van Brederveld onder 206 seksueel misbruikte cliënten die sinds 2007 een behandeling hebben ondergaan, laat zien wat de belangrijkste factor is voor de tevredenheid over de therapie. Namelijk dat er gewerkt wordt aan de verwerking van het seksueel misbruik:

“Uit de correlaties met de tevredenheid over de behandeling, blijkt dat een behandelaanpak gericht op verwerken van de misbruikervaringen belangrijk is.”

Seksueel misbruik aan de orde stellen is dus van groot belang voor het welslagen van de behandeling. Maar hoe doe je dat?

Een cliënt komt binnen met andere klachten

De cliënt komt meestal niet binnen met ‘Ik ben seksueel misbruikt’. Veelgehoorde klachten zijn somberheid, angsten, slaapproblemen, dissociatieve verschijnselen, herbelevingen en herinneringen, zelfmoordgedachten, onmacht, burnout, overspannenheid of uitputting. Het ter sprake brengen van seksueel misbruik wordt gezien als de taak van het slachtoffer, maar door schaamte en taboe is deze daar niet altijd toe in staat. Daar ligt een taak voor jou als therapeut.

Wat heb je nodig om klanten die seksueel misbruikt zijn te begeleiden?

Naast al je vaardigheden als professional, zijn er drie dingen minimaal nodig om een volwassen cliënt die seksueel misbruik heeft meegemaakt, goed van dienst te zijn:

 1. Kennis over de langetermijneffecten van seksueel misbruik
 2. Lef om het onderwerp zelf aan te snijden
 3. Taboeloos kunnen praten over seksualiteit en alles daaromheen

Deze acht-daagse verdiepingstraining geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de langetermijneffecten van seksueel misbruik
 • Hoe werk je met seksueel misbruikte cliënten rondom thema’s als:
  • onthulling
  • familierelaties
  • doodswens
  • automutilatie
  • dissociatie
  • schuld en schaamte

Kennis, ervaring, oefeningen, casuïstiek

Daarnaast is er aandacht voor het volgende:

 • Uitwisseling met andere professionals over casuïstiek
 • Wat doet het jou als iemand zijn of haar seksueel misbruik vertelt
 • Wat heb jij nodig als hulpverlener om de verhalen te kunnen verwerken
 • Wat helpt jou om een opening te maken naar de klant toe?

Voor wie is deze verdiepingstraining bedoeld?

De verdiepingstraining is nascholing voor hulpverleners, therapeuten en andere zorgprofessionals. De training is geschikt voor ervaren hulpverleners die seksueel misbruik als thema tegenkomen in hun praktijk. Voor beginnende hulpverleners is de basisopleiding ‘Hulp bieden na seksueel misbruik’ de betere keuze. Twijfel je over welke opleiding voor jou het meest passende is? Neem contact op, dan kijk ik met je mee.

Wat zeggen eerdere klanten over deze verdiepingstraining ?

‘Al tussen het eerste en tweede weekend van de training merkte ik het verschil. Een cliënt vertelde tussen neus en lippen dat ze seksueel misbruik heeft meegemaakt. Voorheen zou ik hebben gedacht dat zij dit al verwerkt had, maar nu ben ik erop ingegaan. Dat heeft veel openheid gebracht.’

‘Ivonne heeft zoveel kennis van seksueel misbruik. Eigenlijk is acht dagen nog te kort. Ik ben heel anders in mijn werk komen te staan. Heel inspirerend.’

 ‘Ik twijfelde of ik met deze doelgroep zou kunnen werken. Maar na de training voel ik dat ik nu genoeg bagage heb. Ook fijn dat ik eventueel voor supervisie bij Ivonne terecht kan.’

“De opleiding vind ik een aanrader die uniek is voor professionals om te volgen.
De onderwerpen, zoals boosheid , grenzen, suïcide en dissociatie, seksualiteit komen aan bod in hun relatie tot seksueel misbruik. Ik denk een heel goede gelegenheid voor mensen die echt een stap willen maken in hun kennis en vaardigheden. Ook eigen persoonlijke attitude en normen, waarden en overtuigingen komen aan de orde. Ivonne is doortimmerd in haar expertise en maakt laagdrempelig gebruik van de expertise en persoonlijke ervaringen van de cursisten.”
Marcel Hendricx

Over de kosten

Omdat Ivonne Meeuwsen erkend is door het CBRKO zijn de kosten BTW-vrij.

Wat krijg je erbij?

De training is inclusief:

 • reader van ruim 40 pagina’s.
 • tips voor videomateriaal ter verdieping
 • certificaat van deelname

Er wordt gewerkt met het boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij!’ en ‘Partners in Beeld. Seksueel misbruik raakt het hart van de relatie’. Deze zijn verplichte literatuur en kun je vooraf bestellen of op de eerste dag van de training ter plekke aanschaffen.

De zekerheid van een erkend docent

Ivonne Meeuwsen heeft erkenning als docent van het CBRKO en geeft gastlessen aan HBO social work opleidingen en diverse andere instituten. Na de training krijg een certificaat van deelname waarmee je zelf accreditatie aan kunt vragen.

Opleidingsniveau

Biedt verdieping op post-HBO niveau. Heb je geen relevante opleiding gedaan, neem dan contact op voor overleg of deze verdiepingstraining voor jou geschikt is. Mogelijk is de basisopleiding meer geschikt voor je.