Op herhaling: 2e lancering boek Anneke van Duin

Blijkbaar moet alles met dit boek twee keer

Handreikingen aan professionals over handelen en diagnostisch onderzoek bij vermoedens van seksueel misbruik bij kinderenVorige week had ik een mooi artikel geschreven over de 2e boeklancering van Anneke van Duin’s boek: ‘De wetende getuige’. Mijn facebook vrienden weten inmiddels dat ergens afgelopen weeek ineens deze website alleen nog maar een wit scherm gaf. Geen nood: Jan Runhardt heeft de boel keurig hersteld, maar wat ik aan teksten had geschreven in de twee dagen daarvoor was en bleef weg. Tijd voor een tweede poging.

2e Boeklancering ‘De wetende getuige’ van Anneke van Duin

De eerste boeklancering, in november in Groningen, lukte het mij niet om er bij te zijn. De combinatie van reistijd en drukke werkzaamheden belette dat. In ontving wél het boek voor een recensie (die staat hier). Ik was zeer verheugd dat er een herkansing kwam voor de lancering. Altijd een vreugdevolle gebeurtenis, het vieren van de geboorte van een nieuw boek.

Bijzondere locatie

De bijeenkomst vond plaats in de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Wat ik me niet van te voren had gerealiseerd, is dat dit de thuisbasis is van de opleiding Integratieve Kindertherapie waarvan Charlotte Visch de nestor is. Charlotte was één van de eersten die we hebben benaderd voor het Symposium ‘Wat helpt kinderen seksueel misbruik verwerken?’ Helaas: ze wilde wel maar ze kon niet, want ze heeft die dag een open dag.

De boeklancering zelf

Ik kom binnen in een klein zaaltje met betrokken professionals. Veel kindertherapeuten die in het verleden les hebben gehad van Anneke van Duin, enkele ‘nieuwe’ studenten, die dat genoegen niet gesmaakt hebben en andere belangstellenden. Ook de uitgever, Jitske Kingma van Elikser is aanwezig met een tafel vol boeken: zij is de laatste jaren steeds meer boeken over seksueel misbruik gaan uitgeven. Zie ook het boekenwinkeltje op deze site, daar staan er een aantal te koop, waaronder natuurlijk het nieuwe boek van Anneke van Duin, ‘De wetende getuige’.

Lezing Anneke van Duin

Na een korte inleiding door Jan Rademaker en daarna nog een emotioneel betoog van Charlotte Visch, kwam Anneke van Duin aan het woord. In korte, heldere zinnen verhaalt zij over de ontstaansgeschiedenis van het boek. Over hoe zij in de praktijk, met kinderen waarbij een vermoeden van seksueel misbruik bestond, in gesprek ging. Hoe haar boosheid over het onrecht haar vuur om dit werk te doen aanwakkerde en over hoe haar eigen pijn door het schrijven van dit boek geheeld is. Een nalatenschap waar de volgende generatie hulpverleners hun voordeel mee kunnen doen.

Workshop met stellingen

In kleine groepjes krijgen we een stelling uit het boek voorgeschoteld en daarover gaan we met elkaar in gesprek. De stellingen dagen je uit om na te denken over hoe jouw persoon een rol speelt in je werk als professional. ‘Hoe voel jij je als je moet vertellen over je laatste seksuele ervaring?’ en ‘Wat zijn jouw ‘smoezen’ als het er om gaat of je seksueel misbruik wel of niet bespreekbaar maakt?’ Met voorbeelden uit het boek worden de tongen snel losgemaakt en er ontstaat een levendig gesprek over onszelf en onze reacties op het thema.

Ook therapeuten vechten, vluchten en bevriezen

Een gesprek dat het verdient om gevoerd te worden. Want ook therapeuten hebben de traumareacties van vechten, vluchten of bevriezen als het gaat om seksueel misbruik. Dat te onderkennen bij onszelf, is het bewustzijn dat we nodig hebben om ons eroverheen te zetten. Om ondanks dat het moeite kost, toch de moeite te nemen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Voor de kinderen, zodat zij zich niet langer zo vreselijk eenzaam hoeven te voelen.

Dit boek kopen? Dat kan hier!

Jeugdzorg en seksueel misbruik – waarom veilig thuis niet veilig is

Jeugdzorg en seksueel misbruik

In een vlaag van inspiratie heb ik in 2015 een boek geschreven over de jeugdzorg. Helaas heeft het nog niets aan actualiteit ingeboet. Het heet:

‘Jeugdzorg en seksueel misbruik. Gemengde leefgroepen, ja of nee?’

Hoe ziet het boek eruit?

Het boek heeft 48 pagina’s. De cover is wederom ontworpen door Agnes van der Graaf, met een prachtige foto van een kunstwerk op de voorkant. Klik op het boek als je het wilt aanschaffen.

voorkant jeugdzorg boekWaarom een boek over de jeugdzorg?

Kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt worden opgevangen in leefgroepen die hun veiligheid niet kunnen garanderen. Daarmee komen ze in een situatie die een hoog risico voor hernieuwd seksueel misbruik genoemd kan worden.

Kinderen worden opgesloten met daders

Jonge daders en jonge slachtoffer worden in gemengde groepen opgenomen. Toezicht is er nauwelijks en jeugdzorgmedewerkers zijn onvoldoende geschoold in het herkennen van seksueel misbruik. Waardoor zelfs extreme uitwassen als seksueel misbruik door jeugdzorgmedewerkers geen uitzondering is.

Jeugdzorg heeft geen zicht op de effecten van seksueel misbruik

De korte termijneffecten van seksueel misbruik leiden vaak tot subassertief gedrag in de groep, maar ook vaak tot seksueel wervend gedrag. Wanneer dit niet herkend wordt door jeugdzorg als een gevolg van seksueel misbruik, in plaats van jeugdig experimenteergedrag, leidt dit onvermijdelijk tot verhoogd risico op revictimisatie.

Ook nu jeugdzorg veilig thuis heet, kunnen ze dat net niet bieden

De jeugdzorg is niet veilig omdat er te weinig gericht opgeleid personeel is. Kinderen hebben nog steeds geen slot op hun deur, om zichzelf een beetje veilig te voelen. Een leefgroep is bovendien zeker geen thuis te noemen. Een kind uit huis plaatsen is een kind traumatiseren. Een kind overplaatsen is een hertraumatisering.

Oplossingen voor de jeugdzorg

De oplossing voor de problemen in de jeugdzorg is er niet, het zal op alle fronten verandering behoeven. In dit boek dus ook geen pasklare oplossingen, maar wel de vinger op de zere plek én suggesties voor hoe met name voor seksueel misbruikte kinderen een basis van veiligheid gecreëerd kan worden.

Bestellen?

Het boek is te koop via: onze eigen boekenwinkel

Wat is Regressietherapie?

Wat is Regressietherapie?

Regressietherapie is één van de werkwijzen uit de hypnotherapie. Hypnotherapie gaat er van uit dat klachten en problemen hun oorzaak vinden in het onderbewustzijn. Het is aangeleerd gedrag met bijkomende automatische reacties, dingen die als het ware een reflex zijn geworden. Omdat de oorzaak in het onderbewuste ligt, is het lastig om de problemen met behulp van een ‘bewuste’ therapievorm aan te pakken.

Hypnotherapie werkt met het onderbewuste

De hypnotherapeut helpt jou je onderbewustzijn aan te spreken en dit op positieve wijze te beïnvloeden. Je ruimt obstakels op en krijgt nieuwe of betere inzichten in je gevoelens, ervaringen en mogelijkheden. Ook leer je op een andere manier te zoeken naar oplossingen.

Technieken binnen hypnotherapie

Binnen hypnotherapie kun je kiezen voor diverse technieken, waaronder hypnose & lichte trance, ontspanningsoefeningen en regressie. De manier waarop je problemen zich in het dagelijks leven presenteren, geeft vaak een goede aanwijzing over hoe en wat het beste als eerste behandeld kan worden. De therapeut zal altijd met je overleggen welke techniek jij wilt, dat hij of zij inzet.

Een voorbeeld van regressietherapie bij seksueel misbruik

S. komt bij mij met de klacht: ‘Ik durf geen contacten aan te gaan. Ik ben bang om afgewezen te worden.’ Ik stel voor dat we een regressiesessie gaan doen. Wat je doet bij regressietherapie is je onbewuste oude ervaringen naar het bewustzijn halen. Daarvoor gebruiken we een zogenaamde MEL-brug. De letters MEL staan voor Mentaal, Emotioneel, Lichamelijk.

Hoe werkt een MEL-brug?

Ik zeg tegen S.: ‘Concentreer je en stem je af op een gedachte die verband houdt met je probleem’ Vrij snel komt bij hem boven: ‘Ik hoor er niet bij’. (M)
Mijn tweede instructie is om contact te maken met een gevoel wat ermee verbonden is’: ‘Ik voel angst.’ (E)
De derde vraag gaat over zijn lichamelijke sensaties: ‘Ik voel me klein worden. Ik verkramp helemaal, ik ben verstijfd. Ik voel druk op mijn borst en mijn ademhaling gaat heel snel en ik zit de hele tijd met mijn vingers te frunniken.’ (L)

Wat wil je bereiken?

Deze combinatie roept de ervaring in zijn geheel (met gevoel, gedachten én lichaamsbewustzijn) op in zijn bewustzijn. Voordat we daarmee aan de slag gaan, verken ik met S. wat hij zou willen bereiken: ‘Dat ik met vertrouwen een gesprek aan kan gaan.’ 

Over de MEL-brug naar het verleden

De gevoelens, beelden en/ of lichamelijke gewaarwordingen die je op deze manier oproept zijn gekoppeld aan een oudere ervaring, die te maken heeft met het probleem dat je nu ervaart. Je gaat via de MEL-brug naar die oude ervaring. Dit noem je een ´herbeleving´.

Hoe ervaar je zo’n herbeleving?

De manier waarop je een oude ervaring herbeleeft, hangt af van hoe jij in elkaar zit. Sommige mensen zien beelden, anderen voelen meer emotie, sommige mensen horen of weten wat er gebeurt. Ook geluiden, geuren en lichamelijke sensaties zoals warmte, kou e.d. kunnen deel uitmaken van herbeleving. Hoe je dit beleeft maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat om wat er daarna gebeurt.

Uiten en verwerken

De regressietherapeut helpt je met het uiten en verwerken van de angst, het verdriet, de woede of pijn die bij je naar boven komt. Je komt er achter wat de de oorsprong is van je ideeën over jezelf of de wereld (zoals bijv. ‘Ik ben niet goed genoeg’ of ‘het is niet veilig om jezelf te zijn’). Als je dat eenmaal doorziet, kun je bewust kiezen om deze ideeën los te laten. Aan de hand van zijn MEL-gegevens roept S. de angstige gevoelens bij zichzelf op om er mee te werken. Daarna gaan we terug in de tijd.

Volledig bewustzijn bij regressietherapie

Tijdens het proces van herbeleven blijf je volledig bewust van wat er gebeurt en waarom. Zo krijg je inzicht in de ervaring uit het verleden en hoe deze verband houdt met je problemen in het heden. S. komt via de MEL-brug uit bij een incident in zijn jeugd. ‘Ik ben een jaar of 12 en ik word betast door een man. Het is een bekende van de familie. Ik durf er met niemand over te praten. Ik ben bang om ervoor veroordeeld te worden en ik schaam me heel erg, want ik vond het nog lekker ook.’

Ontkoppelen van ‘foutieve’ verbindingen

In gesprek hierover komt S. er achter dat hij door dit incident een foutieve (onwenselijke) koppeling heeft gemaakt tussen seks en de lichamelijke sensaties die door strelingen ontstaan. Dat zorgt voor veel problemen in zijn leven. Maar ook komt hij er achter dat de angst die hij had om over zijn ervaringen te praten iets van vroeger is. Hij heeft nu de keuze om zijn angst los te laten in nieuwe sociale contacten.

Resultaat van regressietherapie

Het slagen van de regressietherapie is afhankelijk van of je bereid bent je oude overlevingsmechanismen los te laten en te accepteren dat je geen slachtoffer bent van het leven. Dat je van al je ervaringen, hoe moeilijk ook, kunt leren en groeien in wijsheid en liefde voor jezelf en anderen.

Regressietherapeuten op deze site

Deze blog is geschreven door Hellen Chotkoe, een van de regressietherapeuten op deze site. Zoek je een regressietherapeut met ervaring met hulp na seksueel misbruik? Op deze site staan:

Wytske Jonas – Den Haag

Netwerken bij de AVG thema ‘Vreemde thuis in den vreemde’

Wat is de AVG?

AVG staat voor ‘Academie voor Vrouwen tegen Geweld’ en het is een netwerk-organisatie rondom het thema geweld tegen vrouwen. Ik ben sinds 2013 lid van de AVG en merk dat het een betrokken groep mensen is, die vanuit allerlei invalshoeken met het thema bezig zijn: Docenten van diverse HBO’s, beleidsmakers, onderzoekers en hulpverleners die zich specifiek met geweld tegen vrouwen bezig houden.

Kom kennismaken met de AVG op de netwerkdag

Bij de komende themabijeenkomst van de AVG zijn ook niet-leden van harte welkom en met toestemming publiceer ik hier dan ook de uitnodiging. Het thema zit wat meer richting huiselijk geweld dan seksueel misbruik, maar het is een goede kans om kennis te maken met het netwerk en te kijken of wellicht lidmaatschap ook iets voor jou is. Mocht je je aangesproken voelen en je aanmelden, laat hen dan even weten dat je via deze website gekomen bent.

Netwerkbijeenkomst: (T)huis en huiselijk geweld

De Academie voor Vrouwen tegen Geweld (AVG) nodigt u van harte uit voor haar netwerkbijeenkomst op donderdag 28 mei van 17.30 – 21.00 uur.

(T)huis en huiselijk geweld

Wat doet geweld met je thuisgevoel? ‘Door gevaarlijke relaties raken mensen afgesneden en ontheemd’ schrijft Sietske Dijkstra in ‘Een vreemde THUIS in den vreemde. Zoektocht naar verandering en houvast’. Redactie Sietske Dijkstra en Lia van Doorn.

Het boek: ‘Een vreemde thuis in den vreemde’
van Sietske Dijkstra en Bea Lalmahomed

Deze netwerkbijeenkomst wordt ingeleid door Sietske Dijkstra en Bea Lalmahomed. Beiden hebben een bijdrage geleverd aan het boek ‘Een vreemde thuis in den vreemde’. Bea schrijft over migratie als lotsverbetering voor Surinaamse vrouwen aan de hand van de historie van haar moeder en haar werk als eerdeskundige. Ze vertelt hoe vele weggelopen meisjes een thuisgevoel vonden in de liefdevolle opvang bij haar ouders thuis. Sietske Dijkstra beschrijft in haar essay, de inleiding en in drie portretten de vele betekenissen van (t)huis. Ze legt een verband tussen de plaats die veiligheid, bescherming en ruimte zou moeten bieden en de vervreemding en ontheemding die ontstaat door mishandeling in intieme relaties, waardoor mensen afgesneden raken van hun thuisgevoel.

Verdieping van het thema

Het bestuur vindt het thema (t)huis en wat huiselijk geweld met ons thuisgevoel doet zeer de moeite waard om verder uit te diepen met elkaar. Deze analyse geeft ons informatie over wat dit voor professionals betekent t.a.v. preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voorbereiding

Neem alvast een kijkje op vreemde-thuis
Daar kan je ook het boek in ‘Een vreemde thuis in den vreemde. Zoektocht naar verandering en houvast’ bestellen. De inleiders raden je aan om de essays Van Bea en Sietske en de inleiding van tevoren te lezen.

Ook niet-leden van de AVG zijn van harte welkom!

Programma 28 mei

17.30 uur eten en gelegenheid tot netwerken

18.15 uur inhoudelijke bijeenkomst

20.15 uur netwerkborrel

Locatie

Movisie, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht, telefoon 030 – 78920000

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 20 mei 2015 via secretarisavg@gmail.com.

Kosten:

voor leden: gratis

voor niet leden: € 50,- (inclusief eten & drinken)

voor studenten: € 25,- (inclusief eten & drinken)

Seksueel misbruik: Maak er geen geheim van!

Seksueel misbruik: Maak er geen geheim van!

Eerder schreef ik op mijn andere website het artikel: ‘Ervaringsdeskundige hulpverlener kom uit de kast‘. Een deel van de traumatische effecten van seksueel misbruik komen namelijk helemaal niet voort uit het seksueel misbruik zelf, maar uit het feit dat je met je probleem alleen komt te staan.

Doorbreek het zwijgen

In een andere blog riep ik mensen die niet seksueel misbruikt zijn op om het gesprek te openen over seksueel misbruik. Het is namelijk nogal moeilijk om er zelf over te beginnen. Mensen in mijn omgeving verbazen zich er vaak over hoeveel seksueel misbruik voorkomt. Zij kennen immers niemand …

Je kent altijd iemand die seksueel misbruikt is

Als je denkt dat je niemand kent die seksueel misbruikt is, dan kom je bedrogen uit. Tenzij je als een soort kluizenaar door het leven gaat, ken je absoluut meerdere mensen die seksueel misbruikt zijn. Je ziet het nergens aan. Je merkt het vaak nergens aan. Mensen beginnen er niet zelf over. Het is hun grote geheim. Het geheim waar ze eenzaam mee rondlopen.

Het geheim bij de hulpverlener

Menig hulpverlener vindt het moeilijk om zelf het hoge woord in de mond te nemen. Ze zien de worsteling met de woorden die hun klanten hebben, vermoeden of weten dat het om seksueel misbruik gaat, maar alsof ze het ongemak van hun klanten overnemen, praten ze er omheen. Daarmee laten ze de klant in de steek.

De ervaringsdeskundige hulpverlener

Iemand die naast profesioneel hulpverlener ook ervaringsdeskundig is, kan zich vaak gemakkelijker inleven in de problematiek van de klant. Daarbij is het natuurlijk van belang dat de hulpverlener met zijn of haar eigen proces zover klaar is, dat dit geen belemmering vormt voor de hulpverlening. Dat betekent ook dat er geen geheim meer is rondom wat er gebeurd is, want juist het geheim doorbreken is één van de worstelingen waar iemand, die seksueel misbruikt is, hulp bij nodig heeft.

De eenzaamheid doorbroken

Mensen schrijven mij over hun hulpverlener. Over datgene wat zij hun therapeut niet durven te vertellen. Over hun schaamte over wat hen is overkomen. Over of wat zij hebben meegemaakt wel de moeite waard is om te vertellen. Over of hun therapeut hen wel serieus zal nemen als ze werkelijk vertellen wat er in hen omgaat. Het is voor sommige van hen te moeilijk om er zelf over te beginnen. Naar een schrijver, die over haar eigen ervaringen uitgebreid heeft verteld, durven zij dat wel en dat lucht op. Even zijn ze niet alleen met hun ervaring.

De hulpverlener moet het voortouw nemen

Als hulpverlener is het je taak om het geheim bespreekbaar te maken. Om de woorden uit te spreken en met de klant hierover te praten. Een hulpverlener die ontspannen spreekt over seksueel misbruik geeft een belangrijk voorbeeld.