Slachtofferschap erkennen

Je bént slachtoffer

Het erkennen van het slachtofferschap is een belangrijke stap in het helen van seksueel misbruik. Seksueel misbruik is iets wat je wordt aangedaan. Als kind heb je niet de keuze gehad om nee te zeggen tegen het misbruik. Als kind heb je daar domweg het gereedschap niet voor: de pleger is nagenoeg altijd groter en sterker, vaak ook nog iemand die sowieso al de macht over je heeft. De enige keuze die je nog rest is een manier vinden om er mee om te gaan. Je bent slachtoffer, maar je hoeft niet je hele leven in de slachtofferrol te blijven. Wél is het nodig dat je erkent dat je machteloos, weerloos was. Anders neem jij de schuld op je, voor iets wat jij niet misdaan hebt.

Omarm het slachtoffer in jezelf

Slachtoffergedrag is klagen en ergens in blijven hangen. Slachtoffergedrag vertonen is dus wezenlijk anders dan het slachtoffer in jezelf erkennen. Slachtoffergedrag is het weigeren om verantwoordelijkheid te nemen in het hier en nu, voor waar je nu bent, als volwassene. Je slachtofferschap erkennen is het tegendeel van er in blijven hangen. Het slachtoffer in jezelf omarmen is jezelf de erkenning geven die je nodig hebt, is de verantwoording van je leven op je nemen en goed voor jezelf zorgen.

Bagatelliseren van slachtofferschap

Bagatelliseren is iets waar ‘wij slachtoffers van seksueel misbruik’ heel goed in zijn. Het is een manier van overleven, doen alsof het niet zo erg is wat er is gebeurd. Doen alsof het onze eigen schuld was. Maar het is wél erg. Als kind ben je geconfronteerd met een seksuele beleving waar je nog niet aan toe was en niet om hebt gevraagd. Je bent in je eigenheid aangetast.

Zorg voor je authentieke zelf

Helen van seksueel misbruik is een langdurig en gelaagd proces. Het is knokken, de waarheid van het verleden onder ogen zien, het trauma erkennen. Het is ook het erkennen van je slachtofferschap. Erkennen dat je, vanaf het moment dat je voor het eerst misbruikt werd, echt slachtoffer was. Dat je er niets aan kon doen en dat je, zo kwetsbaar als je was, slachtoffer werd van iemand die het niet goed met je voor had. Voor dat kwetsbare stuk in jezelf moet je leren zorgen. Dit is je authentieke zelf, je gekwetste innerlijke kind. Het echte slachtoffer van seksueel misbruik.