Slachtofferschap erkennen

Je bént slachtoffer

Het erkennen van het slachtofferschap is een belangrijke stap in het helen van seksueel misbruik. Seksueel misbruik is iets wat je wordt aangedaan. Als kind heb je niet de keuze gehad om nee te zeggen tegen het misbruik. Als kind heb je daar domweg het gereedschap niet voor: de pleger is nagenoeg altijd groter en sterker, vaak ook nog iemand die sowieso al de macht over je heeft. De enige keuze die je nog rest is een manier vinden om er mee om te gaan. Je bent slachtoffer, maar je hoeft niet je hele leven in de slachtofferrol te blijven. Wél is het nodig dat je erkent dat je machteloos, weerloos was. Anders neem jij de schuld op je, voor iets wat jij niet misdaan hebt.

Omarm het slachtoffer in jezelf

Slachtoffergedrag is klagen en ergens in blijven hangen. Slachtoffergedrag vertonen is dus wezenlijk anders dan het slachtoffer in jezelf erkennen. Slachtoffergedrag is het weigeren om verantwoordelijkheid te nemen in het hier en nu, voor waar je nu bent, als volwassene. Je slachtofferschap erkennen is het tegendeel van er in blijven hangen. Het slachtoffer in jezelf omarmen is jezelf de erkenning geven die je nodig hebt, is de verantwoording van je leven op je nemen en goed voor jezelf zorgen.

Bagatelliseren van slachtofferschap

Bagatelliseren is iets waar ‘wij slachtoffers van seksueel misbruik’ heel goed in zijn. Het is een manier van overleven, doen alsof het niet zo erg is wat er is gebeurd. Doen alsof het onze eigen schuld was. Maar het is wél erg. Als kind ben je geconfronteerd met een seksuele beleving waar je nog niet aan toe was en niet om hebt gevraagd. Je bent in je eigenheid aangetast.

Zorg voor je authentieke zelf

Helen van seksueel misbruik is een langdurig en gelaagd proces. Het is knokken, de waarheid van het verleden onder ogen zien, het trauma erkennen. Het is ook het erkennen van je slachtofferschap. Erkennen dat je, vanaf het moment dat je voor het eerst misbruikt werd, echt slachtoffer was. Dat je er niets aan kon doen en dat je, zo kwetsbaar als je was, slachtoffer werd van iemand die het niet goed met je voor had. Voor dat kwetsbare stuk in jezelf moet je leren zorgen. Dit is je authentieke zelf, je gekwetste innerlijke kind. Het echte slachtoffer van seksueel misbruik.

Red een mensenleven!

Helen van seksueel misbruik kán. Het vraagt behoorlijk wat moed, doorzettingsvermogen en eigenwijsheid, maar het kán wel. Ik maak mij hard voor dit geluid in de wereld. Te vaak hoor ik ‘Ja, maar jij hebt levenslang’ of ‘Je zult er altijd last van blijven houden’. Welke invloed heeft dát op een mensenleven?

Zichzelf bevestigende boodschappen

Als je maar vaak genoeg hoort dat iets niet kan, ga je het nog geloven ook. Als kind kreeg ik te horen dat ik maar beter niet kon vertellen over het seksueel misbruik, mensen zouden het toch niet snappen. Pas toen ik dat niet meer geloofde kon ik verder, kon ik mijn boek schrijven over helen van seksueel misbruik.

Je kunt kiezen met welke stroom je mee gaat

helen kán, red een mensenleven, of blijf je slachtofferPas als je niet meer gelooft dat ‘je er altijd last van zult blijven houden’ kun je stappen gaan ondernemen om het écht achter je te laten. Je kunt er voor kiezen om te geloven dat je levenslang hebt. Of je kunt kiezen om te geloven dat helen kán. Welke overtuiging geeft jou het meeste ruimte? Met welke stroom ga jij mee? De keuze die je hierin maakt bepaalt hoe jouw toekomst wordt.

Eerst ben je slachtoffer

Wanneer je seksueel misbruik meemaakt als kind kun je daar niets aan doen en ben je op dat moment slachtoffer. Jouw kracht vanaf dat moment is gericht op het overleven. En dat deed je want hier ben je! Super gedaan.

Dan ben je overlever

Je hebt het overleefd en dan ben je overlever. En nu? Blijf je je hele leven in de overleef-stand? Blijf je naar de wereld kijken met de ogen van het kind, het slachtoffer, alsof je er nog steeds niets aan kunt doen? Vluchten voor de waarheid, vluchten voor je gevoelens?

Helen vraagt heldenmoed

Blijf je slachtoffer of overlever? Of durf je je verleden aan te kijken en het te helen. Ik zeg je dat het kán. Dat je het verleden achter je kunt laten en een rijk gevuld leven kunt leiden, waarin seksueel misbruik niet langer bepalend is. Waarin het een feit is uit je verleden, niet het allesbepalende gegeven waar jouw leven om draait.

Dit is jouw tijd, dit is jouw leven

Herschrijf jouw levensgeschiedenis met jezelf in de heldenrol. Het kan echt! Word de held, red een mensenleven. Het jouwe.