Seksueel misbruik: Maak er geen geheim van!

Seksueel misbruik: Maak er geen geheim van!

Eerder schreef ik op mijn andere website het artikel: ‘Ervaringsdeskundige hulpverlener kom uit de kast‘. Een deel van de traumatische effecten van seksueel misbruik komen namelijk helemaal niet voort uit het seksueel misbruik zelf, maar uit het feit dat je met je probleem alleen komt te staan.

Doorbreek het zwijgen

In een andere blog riep ik mensen die niet seksueel misbruikt zijn op om het gesprek te openen over seksueel misbruik. Het is namelijk nogal moeilijk om er zelf over te beginnen. Mensen in mijn omgeving verbazen zich er vaak over hoeveel seksueel misbruik voorkomt. Zij kennen immers niemand …

Je kent altijd iemand die seksueel misbruikt is

Als je denkt dat je niemand kent die seksueel misbruikt is, dan kom je bedrogen uit. Tenzij je als een soort kluizenaar door het leven gaat, ken je absoluut meerdere mensen die seksueel misbruikt zijn. Je ziet het nergens aan. Je merkt het vaak nergens aan. Mensen beginnen er niet zelf over. Het is hun grote geheim. Het geheim waar ze eenzaam mee rondlopen.

Het geheim bij de hulpverlener

Menig hulpverlener vindt het moeilijk om zelf het hoge woord in de mond te nemen. Ze zien de worsteling met de woorden die hun klanten hebben, vermoeden of weten dat het om seksueel misbruik gaat, maar alsof ze het ongemak van hun klanten overnemen, praten ze er omheen. Daarmee laten ze de klant in de steek.

De ervaringsdeskundige hulpverlener

Iemand die naast profesioneel hulpverlener ook ervaringsdeskundig is, kan zich vaak gemakkelijker inleven in de problematiek van de klant. Daarbij is het natuurlijk van belang dat de hulpverlener met zijn of haar eigen proces zover klaar is, dat dit geen belemmering vormt voor de hulpverlening. Dat betekent ook dat er geen geheim meer is rondom wat er gebeurd is, want juist het geheim doorbreken is één van de worstelingen waar iemand, die seksueel misbruikt is, hulp bij nodig heeft.

De eenzaamheid doorbroken

Mensen schrijven mij over hun hulpverlener. Over datgene wat zij hun therapeut niet durven te vertellen. Over hun schaamte over wat hen is overkomen. Over of wat zij hebben meegemaakt wel de moeite waard is om te vertellen. Over of hun therapeut hen wel serieus zal nemen als ze werkelijk vertellen wat er in hen omgaat. Het is voor sommige van hen te moeilijk om er zelf over te beginnen. Naar een schrijver, die over haar eigen ervaringen uitgebreid heeft verteld, durven zij dat wel en dat lucht op. Even zijn ze niet alleen met hun ervaring.

De hulpverlener moet het voortouw nemen

Als hulpverlener is het je taak om het geheim bespreekbaar te maken. Om de woorden uit te spreken en met de klant hierover te praten. Een hulpverlener die ontspannen spreekt over seksueel misbruik geeft een belangrijk voorbeeld.