Hulp na seksueel misbruik: ‘Wat wil jij?’

Hulp na seksueel misbruik. Wat wil jij?

Bij iemand die seksueel misbruikt is, is de belangrijkste vraag die je kunt stellen misschien wel: ‘Wat wil jij?’ Dat is een vraag die hen veel te vaak níet is gesteld, in sommige gevallen zelfs nog nóóit is gesteld. Ze hadden immers niets te willen. Het is ook een vraag die zij zichzelf vaak nog nooit hebben gesteld. Veel klanten ervaren het als een moeilijke vraag. ‘Jij bent toch de therapeut, waarom pak jij de regie niet?’

Tijdens de intake wordt al duidelijk wie de regie heeft

De intake is een heel belangrijk onderdeel van de hulpverlening bij seksueel misbruik. Daar wordt bepaald of de klant jou inhuurt op zijn eigen voorwaarden (en dus de regie pakt), óf dat jij als therapeut jouw stempel zet. Bijvoorbeeld door één voorstel te doen over de werkwijze, zonder daar de input van de klant bij te vragen. Wanneer de klant jou volgt, in plaats van andersom, heeft de therapie bij voorbaat al weinig kans van slagen. Zelfs als er positieve resultaten geboekt worden, zijn deze veelal tijdelijk.

Vindt jouw klant het moeilijk om de regie te pakken?

Als je klant de regie nog niet kan pakken, wat veel voorkomt bij seksueel misbruik, dan is het je taak als hulpverlener om de klant daarbij te helpen. Dat kan op verschillende manieren.

  • beperk het aantal keuzemogelijkheden
  • verstrek informatie over de keuzemogelijkheden
  • help de klant onderzoeken wat bij hem/haar past

Soms ben jij de aangewezen persoon en kunnen jullie samen aan de slag. Soms is er iets of iemand anders nodig. Dan is het jouw uitdaging om de klant (desgewenst) te helpen uitzoeken wat past.

Helpen kiezen door de keuze te verkleinen

‘We kunnen twee keer per week een uur, of één keer per week twee uur doen’ is een voorbeeld van hoe je een klant kunt helpen. Of: ‘Hoe vaak wil jij een afspraak? Eén of twee keer per week?’ Op die manier wordt het overzichtelijk voor de klant. De vraag is niet meer heel breed: ‘Hoe wil je begeleid worden’, maar er zijn keuzes te maken waar je klant zich iets bij voor kan stellen.

Helpen kiezen door verschillende aspecten te benoemen

Wanneer jij als hulpverlener een divers aanbod hebt, dan kun je de klant de keuze voorleggen, door verschillende aspecten van de diverse werkvormen te noemen. Of meer algemeen: Bij het helen van seksueel misbruik kun je kiezen tussen: ‘direct werken aan en met het trauma’ of ‘vanuit het hier en nu, kijkend waar je het meeste last van hebt’. Of je kunt de verschillende werkvormen die jij als hulpverlener in huis hebt toelichten.

Helpen kiezen uit verschillende therapeuten

Als je een klant niet kan bieden wat deze nodig heeft, kun je hen toch helpen. Door hen door te verwijzen naar een collega, die dit wel te bieden heeft. Daarvoor is nodig dat je contact zoekt met andere therapeuten, die verstand hebben van seksueel misbruik, om naar elkaar door te verwijzen. Want één ding is zeker, bij een zo complexe problematiek als seksueel misbruik, heb je zelden aan één therapie en één hulpverlener genoeg.

Collega’s die weet hebben van seksueel misbruik en hoe daar mee om te gaan vind je hier: Hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl