Wat is ascentiecoaching en soul healing?

Soul-healing en ascentiecoaching: een nieuw hoofdstuk in seksuele heelwording

We leven momenteel in een werkelijk unieke tijd. Verschillende bronnen melden dat de aarde aan het veranderen is en we nu als mensheid een collectieve verschuiving in bewustzijn maken. De ‘oude wereld’ zal steeds meer plaats maken voor een ‘nieuwe wereld’ waarin leven vanuit het hart en vanuit eenheid met al wat ons omringt de belangrijkste leidraad zal worden. Termen als ‘multidimensionaal bewustzijn’, ‘ascentie’, ‘Nieuwe Aarde’ en ‘vijfde dimensie’ zijn ineens heel hip. Wat betekent dit nu voor de hulpverlening na seksueel misbruik en welke rol kunnen hypnotherapie, regressietherapie en ascentiecoaching hierin spelen? Een korte bespreking van het belang van seksuele heelwording vanuit de ‘nieuwe energieën’.

zeeschelpen free pictureEen grote bewustzijnsgroei

Dat de aarde aan het veranderen is, is overigens al langer bekend: veel oude tradities, religies en overleveringen hebben reeds duizenden jaren geleden aangegeven, dat dit in onze huidige tijd zou gaan gebeuren. Ook veel modernere spirituele stromingen wijzen hier al enige decennia op. Zij stellen dat de Aarde, de mensheid en alle wezens die zich op aarde bevinden zich momenteel opmaken voor ‘ascentie’ van de derde naar de vijfde dimensie.

Evenzo is het binnen de praktijk van hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie al langer bekend dat het bewustzijn van veel mensen aan het veranderen is. Cliënten blijken in trance steeds verder en dieper te kunnen ‘terugreizen’ en zelfs ‘vooruitreizen’ naar de zielenwereld, oude beschavingen zoals Atlantis en Lemurië, verschillende dimensies en andere planeten en sterrenstelsels. Van hun ervaringen zijn veel verslagen opgetekend en deze leren ons veel over onze oorsprong en onze missie op aarde in de huidige tijd.

Ascentie en het belang van soul healing

De verslagen uit de praktijk van hypnotherapie, regressietherapie en reïncarnatietherapie leren ons ook veel over het helen van trauma. Bepaalde trauma’s die een mens meemaakt zijn van alle tijden en worden schijnbaar in onze tijd verscherpt aan de oppervlakte gebracht, zodat onze oude wonden nu zowel op persoonlijk als collectief niveau geheeld kunnen worden. Dit geldt zeker voor seksueel trauma. Genezing van seksueel trauma maakt deel uit van een diepgaande heling op zielsniveau (soul healing) en is één van de voorwaarden om met ons allen de shift (ascentie) te kunnen maken naar de ‘vijfde dimensie’.

Waar onze grootste kracht ligt, daar zijn we door de eeuwen heen echter ook het sterkst getroffen en het kwetsbaarst geworden: dit geldt zeker voor het ‘heilige vrouwelijke’ dat op het gebied van de seksualiteit –waar ooit duizenden jaren lang haar grootste mystieke kracht en wijsheid lag- diepgaand ontkracht is. Maar voor mannen en het ‘heilige mannelijke’ geldt dit evengoed: ook zij zijn op seksueel gebied dikwijls behoorlijk ontkracht.

Afgescheiden van het gevoelslichaam

Seksueel misbruik wordt algemeen erkend als één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die ons als mens kan overkomen. Het raakt ons in de kern, in onze autonomie, in onze diepste kracht. Het kan voelen alsof al onze grenzen en ons geloof in de overtuiging dat wij onschendbaar zijn, in één keer (en bij chronische traumatisering gedurende een langere periode) omver worden geblazen. Wat ons vaak daarna rest, is het neerzetten van een veilige omheining, een stevige muur die ons van de ‘ander’ scheidt. Of we leren ‘eruit te vliegen’ zodat we niet meer werkelijk in ons voelende lichaam hoeven te blijven.

Helaas zorgen deze muren en vluchttechnieken er ook dikwijls voor dat we afgescheiden raken van onszelf, van ons lichaam, onze seksualiteit en onze gevoelens. Tevens staan ze soms ware intimiteit met anderen in de weg. Ook al wil je met je geest en je hoofd graag dat het anders gaat, ons lichaam roept op onverwachte momenten: “Ho! Stop! Zo gaan we niet verder.” Ineens kampen we dan misschien met onverklaarbare fysieke of psychische klachten. Dit komt omdat je lichaam een heel eigen bewustzijn en geheugen heeft.

Ascentiecoaching voor de 5e dimensie

Soms gebeurt dit alles tijdens een burn-out of bij het opbouwen van een serieuze relatie. Het gebeurt juist in deze tijd ook extra vaak, omdat de aarde zoals gezegd een verschuiving doormaakt naar een hogere frequentie (de vijfde dimensie) en wij als mensen worden gevraagd om mee te groeien en multidimensionaal te worden. Hiermee wordt bedoeld dat we zodanig in bewustzijn gaan groeien, dat we zelf de scheppers kunnen worden van ons leven en in staat zullen zijn om de frequentie van vrede en onvoorwaardelijke liefde vast te houden. Voor onszelf en voor onze medemensen en alle andere wezens (natuur, dieren, enzovoort) om ons heen. Zodat we werkelijk van binnenuit gelukkig kunnen zijn.

Alles komt nu naar buiten …

Echter, om in dit bewustzijn mee te groeien en deze staat te bereiken (waar ascentie feitelijk op berust), worden we gevraagd al wat ons niet meer dient en alles wat onze trilling laag houdt, los te laten. Dat betekent dat we ons gevoelslichaam en onze emoties moeten helen. Onverwerkte herinneringen kunnen ons hinderen in dit proces; oude emoties en onverwerkte gebeurtenissen die een indruk op onze ziel hebben achtergelaten, komen niet voor niets juist nu aan de oppervlakte drijven.

Dit gebeurt overigens bij veel mensen op dit moment en is ook één van de redenen dat we nu zoveel leed, strijd en machtsmisbruik in de wereld zien. Het is het oude dat losgelaten moet worden (maar vaak niet zomaar opgeeft!), zodat het nieuwe geboren kan worden. Voor veel vrouwen (en mannen!) betekent dit: het helen van hun seksualiteit en het weer opeisen van hun (vrouwelijke) seksuele kracht.

Wat gebeurt er bij ascentiecoaching en soul healing?

Als therapeut, ascentiecoach en soul healer kan ik je bij dit proces helpen. Ik kijk samen met jou naar het verhaal van je ziel en van daaruit beginnen we stap voor stap die dingen te helen, die jij graag geheeld wilt zien. Zodat jij weer gaat stralen en helemaal in je kracht kunt staan. Denk daarbij niet alleen aan het helen van seksueel trauma, maar ook van eventuele andere gebeurtenissen uit het verleden.

Ook het helen van pijn en kwetsuren op de lijn van vorige levens en je familiegeschiedenis kan aan de orde komen: al deze dingen liggen opgeslagen in je ziel en kunnen –indien ze niet uitgewerkt zijn- in het huidige leven opnieuw geactiveerd worden. Vooral wanneer patronen van generatie op generatie worden doorgegeven, is het voor ons geluk belangrijk om deze oude ketens te doorbreken. Daarmee voorkomen we tevens het doorgeven van deze patronen aan onze kinderen en kleinkinderen.

Hoge toeren

In deze tijd van energieversnelling wordt dit overigens steeds gemakkelijker voor ons. Hogere frequenties betekenen namelijk ook dat trauma versneld losgelaten en geheeld kan worden. Denk maar aan het effect dat je krijgt wanneer je de wasdroger op hogere toeren zet. Dit is voor iedereen die nu dan eindelijk echt een streep onder het verleden wil zetten en met een nieuw levenshoofdstuk wenst te beginnen, uiteraard bijzonder gunstig. En het mooie van dit alles is: het ligt nu voor een ieder van ons binnen handbereik!

Geschreven door: Wytske Jonas

paarse bloem free picture