….Een andere zorgverzekering

….EEN ANDERE ZORGVERZEKERING

Voor mensen die seksueel misbruik willen verwerken, is adequate hulp, buiten het  basispakket vaak financieel moeilijk of niet haalbaar. Die hulp  word via de aanvullende verzekering, onvolledig of helemaal niet vergoed.

De zorgverzekering, zoals het nu georganiseerd is, ondersteunt niet de hulp die de verzekerde kiest, de verzekerde wordt gedwongen de hulp te accepteren die de zorgverzekering verkozen heeft te financieren.

Doordat de vergoeding uit aanvullende verzekering beperkt is, komt het vaak voor dat de verzekerde begint met hulp naar keuze en de behandeling niet af kan maken of onvoldoende frequent de hulpverlener kan bezoeken. Voor de hulpverleners buiten het reguliere circuit is dit ook toenemend een probleem.

Het Gezondheidscoöperatief Nederland is opgericht om een ander soort zorgverzekering te realiseren; De Gezondheidsverzekering. De uitgangspunten zijn keuzevrijheid en betaalbaarheid.

Wat bied die nieuwe zorgverzekering?

 • Een basispakket verzekering op restitutie basis (alle door de overheid vastgestelde basispakket behandelingen worden dus vergoed)
 • Tot max. 3800-5000 euro vergoeding voor niet basispakket behandelingen. Zonder beperkingen op de kosten per sessie of kosten per dag. De behandelaar dient een KvK.nr, een aansprakelijkheidsverzekering en een klachtenprocedure te hebben.
 • Het wettelijk eigen risico van 385 euro is in de verzekering zodanig opgenomen dat het geen drempel vormt op het moment dat je zorg nodig hebt.

Nieuwsgierig hoe die verzekering werkt ?Logo Gezondheidscooperatief

Kijk op www.gezondheidscooperatief.nl

Wat betekent dit voor jou als cliënt?

Wanneer je hulp nodig hebt bij het verwerken van seksueel misbruik en je wilt gebruik maken van hulp buiten het basispakket dan zal je met deze verzekering goedkoper uit zijn en de behandeling tot max. €3800-€5000 vergoed kunnen krijgen.

Wat betekent dit voor jou als therapeut?

Meer cliënten die de keuzevrijheid hebben om jouw behandeling te kiezen en die te financieren. Cliënten kunnen hun behandeling afmaken en jij kunt een redelijke boterham verdienen met je werk.

Wat is er nodig om die verzekering  daadwerkelijk te realiseren?

Zo’n verzekering is er natuurlijk niet zomaar. De afgelopen 4,5 jaar is er door de initiatiefnemers veel over gedacht, gesproken en uitgezocht. Er zijn gesprekken geweest met het NZA en De Nederlandse Bank. Het plan is doorgerekend, opnieuw doordacht. Er is een organisatie structuur opgezet, mensen gezocht die in die organisatie functies willen vervullen, enz.

Nu is het van belang dat zoveel mogelijk mensen die willen dat deze verzekering er komt dat kenbaar maken door lid te worden van het Gezondheidscoöperatief.

(daarmee zeg je nog geen ja tegen de verzekering zelf, dat kun je doen op het moment dat de verzekering word aangeboden). Door lid te worden laat je zien ”ik vind het belangrijk dat deze verzekering er komt”.

Je betaald wanneer je lid word éénmalig 50 euro, daarmee crowdfund je de opbouw van de verzekering.

Wanneer dit verhaal jou, cliënt of hulpverlener, nieuwsgierig heeft gemaakt, kijk dan op de website van het gezondheidscoöperatief.

Je kunt vragen ook rechtstreeks aan mij stellen inebraaksma@gezondheidscooperatief.nl of info@voorbijwoorden.nl

Blog Paula Holtzer – Misbruikt door haar broer

Paula Holtzer – Evenwichtig leven – Nijmegen

Paula is gevraagd om een blog te schrijven over een case met ‘seksueel misbruik door een familielid’.

Evenwichtig leven is een praktijk voor Chinese geneeskunde in Nijmegen. Cliënten komen over het algemeen met lichamelijke klachten en kunnen worden behandeld met acupunctuur, massage en Chinese kruiden. Allerlei klachten kunnen echter behalve een lichamelijke ook een emotionele oorsprong hebben. Hieronder een beschrijving van het verloop van de behandeling van een vrouw die met vermoeidheidsklachten en overgewicht binnenkwam.

‘Ik ben seksueel misbruikt door mijn broer en echtgenoot’

Carola is een vrouw van middelbare leeftijd en komt bij mij voor een consult. Ze heeft last van vermoeidheid en haar energie geeft ze tussen 5 en 6. Ze heeft met name problemen met opstarten en een energiedip rond 16.00. Ze is mistig in haar hoofd en kan niet helder denken. Carola gebruikt regelmatig paracetamol tegen hoofdpijn en voelt zich de helft van de week niet lekker. Ze slaapt slecht en ligt elke nacht wakker tussen 23.00 en 2.00 uur ‘s nachts. Ze vertelt dat ze vroeger is misbruikt door haar broer en ze moet daar nog wel eens aan denken. Ze geeft aan dat het met haar broer is uitgepraat en zegt dat ze het misbruik heeft verwerkt.

Chinese kruiden en massage voor de balans

Carola krijgt van mij Chinese kruiden die haar lichaam weer in balans zetten. Na een week komt ze terug en heeft ze meer energie. Ze heeft nog hoofdpijn gehad, maar haar hoofd is nu wel helder. Tijdens de behandeling ga ik haar rug masseren. Haar onderrug zit vast en bij haar heiligbeen zitten stevige spierknopen. De massage geeft ontspanning van haar lichaam waardoor haar slaap en hoofdpijn verbetert. In de behandeling richten we ons pas op het overgewicht zodra haar energiepeil goed is.

De impact van het seksueel misbruik (v)erkennen

Ze staat open om naar de impact van het seksueel misbruik te kijken en gaat naar het Symposium over seksueel misbruik van Ivonne Meeuwsen. Een paar weken later door de behandeling en na het symposium komen bij haar boosheid en frustratie naar boven en dit geeft gelijk weer vermoeidheid en hoofdpijnen.

Aandacht voor het familiepatroon

Tijdens een behandeling stel ik voor om naar haar familiepatroon te kijken. In dat consult leg ik het familiepatroon met allerlei soorten tarot kaarten, waaruit blijkt hoe de verhoudingen tussen de familieleden liggen en welke negatieve energieën er nog tussen de personen zijn. Uit de sessie kwam naar voren dat Carola nog boos was op haar moeder omdat zij haar niet had beschermd tegen haar broer. Haar moeder zat in een ivoren toren en Carola voelde geen open sfeer om met haar te kunnen praten over het misbruik.

De pijn erkennen

Door onbewuste pijn te benoemen kan deze gezien en gehoord worden en kan ze het verdriet er over los laten. Carola was een jaar of 7 toen het misbruik met haar broer startte en zij heeft zich thuis vanaf die tijd niet veilig en geborgen meer gevoeld. Later kwamen in de behandelingen emoties naar boven waarin ze voor het eerst uitsprak dat het misbruik zich had voortgezet in haar huwelijk.

Seks tegen haar wil

Toen haar huwelijk na een paar jaar vastliep, heeft ze een tijd lang tegen haar zin in seks gehad. Pas toen ze mentaal sterk genoeg was, heeft ze de stap naar een scheiding durven te maken. Maar in de afgelopen jaren heeft zij haar vrouwelijkheid niet meer durven tonen. Door haar ervaringen en pijn uit te spreken en haar verdriet te laten zien, kan ze de pijn van haar huwelijk los laten. 3 Maanden na de intake is haar energie verbetert door de kruiden en acupunctuur en gaat ze intensiever sporten. Ze valt dan in een maand 2 kilo af.

Het seksueel misbruik verwerkt?

Een half jaar na het eerste consult heeft Carola haar seksueel misbruik grotendeels verwerkt, is haar energie weer zo goed dat zij weer open staat voor een nieuwe relatie en er weer plezier in krijgt om in contact te komen met mannen. Het verwerken van seksueel misbruik is een proces. Het kan zijn dat zij in het aangaan van een nieuwe relatie tegen blokkades aanloopt, die nog in verband staan met haar verleden. Pas als ze zich goed voelt in een relatie kan ze echt zeggen: ik heb mijn verleden van seksueel misbruik verwerkt.

Paula Holtzer – Evenwichtig leven – Nijmegen

Blog Thea Peeters – contextuele lichaams therapie

Thea Peeters – contextuele (lichaams)therapie – Nuenen – Noord-Brabant

Een contextueel systemische benadering van ervaringen van seksueel misbruik

‘Ik ben seksueel misbruikt door mijn broer. Ik heb het altijd weggestopt, maar ik heb de laatste tijd steeds vaker last van herbelevingen.’

De herbelevingen maken duidelijk dat je lichaam en geest niet langer kunnen en willen onderdrukken wat zo beschadigend voor je was. Het geeft blijk van een grote nood om te kunnen uiten wat er gebeurd is.

Tot nu toe heb je goede redenen gehad om het misbruik te blijven wegstoppen. Waarschijnlijk om de pijn van de beschadigingen niet te hoeven voelen maar ook om “belangrijke anderen” te beschermen, al ging dat ten koste van jezelf.

Oog voor het hele gezin

Om je verhaal te kunnen doen is het belangrijk dat jij erop kunt bouwen dat de therapeut oog heeft voor alle gezinsleden die deel uitmaakten van het gezin waarin je opgegroeid bent. Dat de therapeut de samenhang in ieders handelen ziet. Samen met jou onderzoekt, hoe ieder gezinslid op eigen wijze zorg heeft proberen te dragen voor het behoud van het gezin, hoe verstoord dan ook. En vooral, met jou in mildheid kijkt naar je eigen handelen, wetende dat jouw handelen voortkwam uit liefde voor je ouders.

Herkennen en erkennen

In mildheid kijken geeft de ruimte aan jou, om samen met de therapeut inzichtelijk te krijgen welke overlevingsmechanismen je hebt moeten ontwikkelen. Hoe die mechanismen je leven van nu bepalen. Het (h)erkennen van eigen overlevingspatronen en het weer leren voelen van het daaronder liggende verlangen, geeft ruimte om vrijer te kunnen leven. Jezelf weer durven verbinden met de delen die zolang onderdrukt waren, zorgt voor genezing van oude wonden.

Thea Peeters – contextuele (lichaams)therapie – Nuenen – Noord-Brabant

p.s. Ben jij therapeut en wil je meer weten over contextueel werken na seksueel misbruik? Thea geeft een workshop op de Themadag ‘Dynamisch werken met het systeem’

De stukjes van therapeuten die in de etalage hebben gestaan zijn terug te vinden op de blogpagina.

De eerste netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst hulpverlening na seksueel misbruik

Het is kwart over tien en de eerste die aanbelt is Jan van der Lee uit Breda. Jan staat bijna op de website en wil graag deelnemen aan deze dag. Wij, Agnes van der Graaf en Ivonne Meeuwsen hebben de dag opgezet om de deelnemers van onze website contact met elkaar te laten maken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

De deelnemers stromen binnen

Els  van Tol uit Ermelo is de tweede die arriveert. Zij doet voetreflextherapie.
Brigitte van Birgelen uit Zeist komt daarna en zij staat samen met Patricia Resende op de website met een bijzonder aanbod van psychodrama voor partners.
Dan komt Renate Hoenselaar uit Arnhem, zij is dans-en bewegingstherapeut.
En last but not least Petra Mensink uit Deventer, zij werkt met somatic experiencing.

Mensbeeld en visie

Een mooie club van hulpverleners bij elkaar. Allemaal werken we met seksueel misbruik en ieder op een eigen manier en vanuit een eigen visie en mensbeeld. Dat mensbeeld hebben we verkend in een soort uitwisselingsrondje. Mooi om te zien hoe zo’n inhoudelijke vraagstelling meteen al diepgaande gesprekken oplevert.

Welke steun heb je nodig?

Na dit uitgebreid verkend te hebben is het tijd voor de lunch. Heerlijke broodjes met tijdens de lunch ook een focusvraag: ‘Wat is jouw manier van jezelf ondersteunen?’ en ‘Welke ondersteuning zou je willen?’

Samen sta je sterk

Wat uit de dag duidelijk naar voren komt, is dat er behoefte is om ondersteuning te vinden bij elkaar. De ervaring dat je niet de enige bent die zich met dit thema bezighoudt. We zijn, ieder op ons eigen vakgebied, de pioniers als het gaat om hulpverlening na seksueel misbruik. Het voelt goed om met elkaar uit te wisselen en te voelen dat we niet de enige zijn. Dat uit zich ook in de behoefte om een verslag van deze dag naar buiten te brengen. Mét groepsfoto:

foto

Plannen voor de toekomst

Na de heerlijke lunch gaan we plannen maken. Welke thema’s leven er bij ons als hulpverleners. Wat verwachten we van dit soort dagen? Wat is de behoefte? Wat hebben we elkaar te bieden? Heel veel, zo blijkt. We verkennen ideeën en geven elkaar tips over hoe we met bepaalde situaties om kunnen gaan.

Thema bijeenkomsten

We maken een lijst met thema’s waar we graag een keer in een intervisie-bijeenkomst op in willen gaan. De lijst is vast nog niet compleet, maar we willen graag van andere therapeuten van deze website horen of en in hoeverre ze interesse hebben in themabijeenkomsten rondom:

 • Schuldgevoelens
 • Omgaan met ‘het geheim’
 • Aangifte doen
 • Uiten van emotie
 • Omgaan met ‘het systeem’
 • Schaamte
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Elkaars werk
 • Bagatelliseren
 • Wanhopige, ongerichte hulpvragen

Een oproep

Wij gaan het organiseren: themabijeenkomsten, ongeveer elke twee maanden. Let op je mailbox voor het aanbod en de data. Van jullie vragen we: geef aan welke thema’s je interesse hebben. Dan zetten we de populairste bovenaan de agenda… 🙂

Ben je nog geen lid van ons netwerk, maar heb je wél interesse, klik dan hier.