Hulp na seksueel misbruik: ‘Wat wil jij?’

Wat wil jij?

Bij iemand die seksueel misbruikt is, is de belangrijkste vraag die een therapeut kan stellen misschien wel: ‘Wat wil jij?’ Dat is een vraag die ons veel te vaak níet is gesteld, in sommige gevallen zelfs nog nóóit is gesteld. We hadden immers niets te willen. Het is ook een vraag die wij onszelf soms nog nooit hebben gesteld. Veel slachtoffers ervaren het als een moeilijke vraag. ‘Jij bent toch de therapeut, waarom pak jij de regie niet?’

Tijdens de intake wordt duidelijk wie de regie heeft

De intake is een heel belangrijk onderdeel van de hulpverlening bij seksueel misbruik. Daar wordt bepaald wie de regie pakt, óf jij als klant het voor het zeggen heeft, of dat de therapeut zijn stempel zet. Als de therapeut bijvoorbeeld één voorstel te doen over de werkwijze, zonder daar jouw input bij te vragen.

Volgzaamheid is een valkuil

Wanneer jij de therapeut volgt, in plaats van andersom, heeft de therapie bij voorbaat al weinig kans van slagen. Zelfs als er positieve resultaten geboekt worden, zijn deze veelal tijdelijk. Want als je volgt blijf je leiding nodig hebben.

Vindt je het moeilijk om de regie te pakken?

Als je de regie nog niet kunt pakken, wat veel voorkomt bij seksueel misbruik, dan is het de taak van de hulpverlener om jou daarbij te helpen. Dat kan een therapeut op verschillende manieren doen:

  • het aantal keuzemogelijkheden beperken zodat het overzichtelijk wordt
  • informatie geven over de keuzemogelijkheden
  • helpen onderzoeken wat bij jou past

Helpen kiezen door de keuzemogelijkheden te verkleinen

‘We kunnen twee keer per week een uur, of één keer per week twee uur doen’ is een voorbeeld van hoe je de keuzemogelijkheden beperkt. Of: ‘Hoe vaak wil jij een afspraak? Eén of twee keer per week?’ Op die manier wordt het overzichtelijk. De vraag is niet meer heel breed: ‘Hoe wil je begeleid worden’, maar er zijn keuzes te maken waar jij je iets bij voor kan stellen.

Helpen kiezen door informatie te geven

Wanneer een hulpverlener een divers aanbod heeft, dan helpt het als de therapeut je verschillende aspecten van de diverse werkvormen vertelt. Meer algemeen geldt: Je kunt kiezen tussen: ‘direct werken aan en met het trauma’ of ‘vanuit het hier en nu, kijkend waar je het meeste last van hebt’. Het helpt ook als de therapeut de verschillende werkvormen die zij als hulpverlener in huis hebben toelichten. (zie ook de ‘wat is … blogs’ op deze site)

Helpen zoeken wat bij jou past

Als je het werkelijk niet meer weet kan de therapeut je helpen vinden wat bij je past. Ben je creatief? Sportief? Sociaal? Meer een denker? Waar heb je op dit moment het meeste last van? Hoe ga je daar nu mee om? Je kunt in de voorbereiding op een intake zelf ook al veel doen. Download bijvoorbeeld het stappenplan.

Helpen kiezen uit verschillende therapeuten

Ook als een therapeut jou niet zelf kan helpen, kan deze je toch door je te verwijzen naar een collega. De therapeuten op deze website bijvoorbeeld, die verstand hebben van seksueel misbruik. Bij een zo levensbrede problematiek als seksueel misbruik, heb je zelden aan één therapie en één hulpverlener genoeg.

Mocht je er met het stappenplan en al deze informatie niet uitkomen, overweeg dan een keuze-consult met Ivonne Meeuwsen.

De hulpverlening aan overlevers van seksueel misbruik

Het gat in de hulpverlening

Met de hulpverlening aan volwassenen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn, is het in Nederland droevig gesteld. De hulp aan mensen die al jaren in de overleving zitten, is een ondergeschoven kindje. Een vergeten groep waarvoor de reguliere hulpverlening meestal weinig soelaas biedt.

Wat er wel is

Er zijn initiatieven die zijn gericht op preventie en voorlichting, zoals bijvoorbeeld No Kidding. Lotgenotenclubs die de straat op gaan met ‘Unbreakable’ of ‘Praat’. Nuttig en waardevol, maar dat is nog geen hulpverlening.

Na 20 jaar nog steeds geen passende hulp

Het eerste wat er in mij opkomt is verbazing. Toen ik zelf met mijn proces van helen aan de slag ging, was het al moeilijk om passende hulp te vinden. Bij het GGZ wilde ik niet aankloppen, want ik ben geestelijk gewoon gezond. Maar dat het er zo’n 20 tot 30 jaar later nog steeds niet is! Ondanks alle ophef over spraakmakende zaken en na het onderzoek van Nel Draijer, al in de jaren tachtig en recenter in 2013 van de Nationaal Rapporteur over hoe vaak seksueel misbruik voorkomt!

Ook op internet kun je weinig vinden!

Als je dat dat internet het zoeken naar hulp na seksueel misbruik een stuk makkelijker maakt, kom je bedrogen uit. De meeste hulpverleners zijn niet gespecialiseerd in seksueel misbruik. Tja, dan maar zelf doen?

De missie van ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’

Onze missie is: Het verbeteren en beter zichtbaar maken van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik. Verbeteren door opleidingen aan hulpverleners te bieden. Beter zichtbaar maken door een platform te bieden voor therapeuten die passende hulp bieden aan mensen met een seksueel misbruik verleden.

Ben jij die hulpverlener op zoek naar cliënten?

Heb je ervaring met hulpverlenen na seksueel misbruik? Wil jij vindbaar zijn voor mensen die jouw hulp hard nodig hebben? Of ben je op zoek naar een opleiding die jou te tools in handen geeft om passende hulp te kunnen bieden aan mensen met een verleden van seksueel misbruik? Neem contact op:

Ivonne.windtraveller@gmail.com