Hulp na seksueel misbruik: ‘Wat wil jij?’

Hulp na seksueel misbruik. Wat wil jij?

Bij iemand die seksueel misbruikt is, is de belangrijkste vraag die je kunt stellen misschien wel: ‘Wat wil jij?’ Dat is een vraag die hen veel te vaak níet is gesteld, in sommige gevallen zelfs nog nóóit is gesteld. Ze hadden immers niets te willen. Het is ook een vraag die zij zichzelf vaak nog nooit hebben gesteld. Veel klanten ervaren het als een moeilijke vraag. ‘Jij bent toch de therapeut, waarom pak jij de regie niet?’

Tijdens de intake wordt al duidelijk wie de regie heeft

De intake is een heel belangrijk onderdeel van de hulpverlening bij seksueel misbruik. Daar wordt bepaald of de klant jou inhuurt op zijn eigen voorwaarden (en dus de regie pakt), óf dat jij als therapeut jouw stempel zet. Bijvoorbeeld door één voorstel te doen over de werkwijze, zonder daar de input van de klant bij te vragen. Wanneer de klant jou volgt, in plaats van andersom, heeft de therapie bij voorbaat al weinig kans van slagen. Zelfs als er positieve resultaten geboekt worden, zijn deze veelal tijdelijk.

Vindt jouw klant het moeilijk om de regie te pakken?

Als je klant de regie nog niet kan pakken, wat veel voorkomt bij seksueel misbruik, dan is het je taak als hulpverlener om de klant daarbij te helpen. Dat kan op verschillende manieren.

  • beperk het aantal keuzemogelijkheden
  • verstrek informatie over de keuzemogelijkheden
  • help de klant onderzoeken wat bij hem/haar past

Soms ben jij de aangewezen persoon en kunnen jullie samen aan de slag. Soms is er iets of iemand anders nodig. Dan is het jouw uitdaging om de klant (desgewenst) te helpen uitzoeken wat past.

Helpen kiezen door de keuze te verkleinen

‘We kunnen twee keer per week een uur, of één keer per week twee uur doen’ is een voorbeeld van hoe je een klant kunt helpen. Of: ‘Hoe vaak wil jij een afspraak? Eén of twee keer per week?’ Op die manier wordt het overzichtelijk voor de klant. De vraag is niet meer heel breed: ‘Hoe wil je begeleid worden’, maar er zijn keuzes te maken waar je klant zich iets bij voor kan stellen.

Helpen kiezen door verschillende aspecten te benoemen

Wanneer jij als hulpverlener een divers aanbod hebt, dan kun je de klant de keuze voorleggen, door verschillende aspecten van de diverse werkvormen te noemen. Of meer algemeen: Bij het helen van seksueel misbruik kun je kiezen tussen: ‘direct werken aan en met het trauma’ of ‘vanuit het hier en nu, kijkend waar je het meeste last van hebt’. Of je kunt de verschillende werkvormen die jij als hulpverlener in huis hebt toelichten.

Helpen kiezen uit verschillende therapeuten

Als je een klant niet kan bieden wat deze nodig heeft, kun je hen toch helpen. Door hen door te verwijzen naar een collega, die dit wel te bieden heeft. Daarvoor is nodig dat je contact zoekt met andere therapeuten, die verstand hebben van seksueel misbruik, om naar elkaar door te verwijzen. Want één ding is zeker, bij een zo complexe problematiek als seksueel misbruik, heb je zelden aan één therapie en één hulpverlener genoeg.

Collega’s die weet hebben van seksueel misbruik en hoe daar mee om te gaan vind je hier: Hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl

De hulpverlening aan overlevers van seksueel misbruik

Het gat in de hulpverlening

Met de hulpverlening aan volwassenen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn, is het in Nederland droevig gesteld. De hulp aan mensen die al jaren in de overleving zitten, is een ondergeschoven kindje. Een vergeten groep waarvoor de reguliere hulpverlening meestal weinig soelaas biedt.

Wat er wel is

Inmiddels zijn er voor acute hulp na een verkrachting de Centra Seksueel Geweld, die overal in Nederland uit de grond getrokken worden. Er zijn initiatieven die zijn gericht op preventie en voorlichting, zoals bijvoorbeeld No Kidding. Lotgenotenclubs die de straat op gaan met ‘Unbreakable‘ of ‘Praat‘. Allemaal nuttig en waardevol, maar geen hulpverlening.

Na 20 jaar nog steeds geen hulpverlening

Het eerste wat er in mij opkomt is verbazing. Toen ik zelf met mijn proces van helen aan de slag ging, was het heel moeilijk om passende hulp te vinden. Bij het GGZ wilde ik niet aankloppen, want ik ben geestelijk gewoon gezond. Maar dat het er zo’n 20 tot 30 jaar later nog steeds niet is! Ondanks alle ophef over spraakmakende zaken en na het onderzoek van Nel Draijer, al in de jaren tachtig, en recenter van de Nationaal Rapporteur over hoe vaak seksueel misbruik voorkomt!

Ook op internet kun je ze niet vinden!

Internet maakt het zoeken naar hulp na seksueel misbruik een stuk gemakkelijker, dacht ik. Toch viel dat tegen. De meeste hulpverleners profileren zich niet met seksueel misbruik als specialisme. Het verbeteren en beter vindbaar maken van de hulpverlening na seksueel misbruik. is dan ook waarom we deze site hebben opgezet.

Zelfstandig professionals

De hulpverleners van deze site zijn vaak mensen die in de reguliere hulpverlening gewerkt hebben en daar niet uit de voeten konden met de beperkingen, die regels en protocollen met zich meebrengen. Mensen die hun eigen methodiek hebben samengesteld uit een veelheid aan werkvormen. Die een grote, goed gevulde gereedschapskist hebben en daar, al naar gelang de vraag van de klant, op maat hun vaardigheden kunnen inzetten.

Het concept van ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’

Het idee is simpel: hulpverleners betalen een jaarbedrag voor vermelding op de website. Daarvoor krijgen ze een uitgebreide profielpagina waarop ze veel informatie over hun praktijk kwijt kunnen. Daarnaast mogen ze, om zich nog meer te profileren artikelen aanleveren die op de blog komen. Zo wordt er kennis over seksueel misbruik en methoden die goed werken gedeeld.

De kwaliteitsbewaking

Met elke hulpverlener die op de site wil, doen we eerst een intake, zodat we iedereen persoonlijk hebben gesproken. We toetsen onder andere of iemand intervisie of supervisie heeft, of er voldoende kennis is over seksueel misbruik (en/of de bereidheid om hierin te leren) en verder is het vooral houding, empathisch vermogen en (ons) onderbuikgevoel.

Ben jij die hulpverlener op zoek naar klanten?

Heb je ervaring met hulpverlenen na seksueel misbruik? Wil jij vindbaar zijn voor mensen die jouw hulp hard nodig hebben? Neem contact op voor een vermelding.