Nellie Timmermans – casus familiegeheimen

Nellie Timmermans, casus familiegeheimen

Nellie Timmermans- van de Kamp

Deze keer is er een uitgebreide casus over familiegeheimen aangeleverd aan Nellie Timmermans. Hoe zou zij omgaan met een klant die met het navolgende verhaal komt?

Casus familiegeheimen

De klant is een vrouw van 43 jaar. Zij is van haar 8ste tot en met haar 12de misbruikt door haar opa, de vader van haar moeder. Toen hij overleed, vertelde ze het haar moeder, die afwijzend reageerde. Moeder geloofde haar niet en vervolgens is er nooit meer over gesproken. Op haar 17de vertelden twee tien jaar oudere nichten haar dat zij hetzelfde hadden meegemaakt met deze opa.

Verraden door moeder

De klant voelde zich vreselijk verraden, omdat haar moeder er blijkbaar met “de hele familie” over gesproken had. Iedereen wist ervan, maar zij werd nog steeds niet geloofd. Op haar 21ste is haar moeder overleden er is geen enkele zorg voor haar geweest vanuit haar tantes. In de beleving van de klant hebben haar tantes een pact:

“Vader was de aller fijnste vader en opa die je kunt wensen”.

Woedeaanvallen en hoge bloeddruk

De klant heeft last van plots opkomende woede aanvallen en extreem hoge bloeddruk. Ze wil haar eigen geschiedenis verwerken. Naast EMDR is ze haar tantes gaan opzoeken en gaan benoemen dat ze door hun vader is misbruikt.

Tegen een muur praten

Ze krijgt totaal geen ingang bij haar tantes en het lijkt alsof ze hun pact, waarin ze gezamenlijk hun vader afschermen, nog hebben verstevigd. Dit terwijl ze in gesprek met haar twee nichten van hen hoorde dat ook zij bij hun moeder bot vingen, ook al hadden hun broers verteld dat zij gezien hadden wat opa met hen deed.

Dit is de concrete vraag aan Nellie Timmermans:

De klant wil begrijpen waarom de tantes de familiegeheimen kost wat kost willen veilig stellen. “Als ik begrijp kan ik verwerken”, zegt ze. Hoe zou jij daar vanuit jouw optiek als psychosociaal hulpverlener mee aan de slag gaan?

Antwoord op de casus:

Ik zou met de klant duidelijk onderscheid willen maken tussen feiten en wat de klant daarin ervaart. Heeft moeder met de hele familie gesproken? Of is het wellicht op een andere manier uitgekomen? Zekerheid geeft vaak rust, maar soms kan twijfel ook iets opleveren, nl. meer mogelijkheden waar men nog niet aan gedacht heeft.

Erkenning geven en ruimte voor haar boosheid

Uiteraard zou ik deze klant heel veel erkenning geven voor wat zij heeft meegemaakt en hoe zij zich gevoeld heeft. Ik zou aangeven dat het begrijpelijk is dat ze boos is. Haar opa is er tussenuit geknepen en haar moeder geloofde haar niet! Pas als er veel energie in erkenning gestopt is kan ze naar de volgende stap.

Vragen naar de achtergrond van moeder en tantes

Geleidelijk aan zou ik hier en daar wat vragen stellen over haar moeder en tantes:

  • Uit wat voor gezin kwamen ze?
  • In wat voor tijd leefden ze?
  • Waren er ook broers?
  • Hoe ging men in het algemeen met seksualiteit om?
  • Was het misschien een taboe?
  • Was het een gelovig gezin?
  • Hoe sprak men over seksualiteit?
  • Hebben zij seksuele voorlichting gehad?
  • Door wie verteld?
  • Moest men “voor de buitenwereld” de schone schijn ophouden?

Misschien was opa een goede vader voor tantes en moeder en is er toen zij jong waren niets voorgevallen. Maar het is wel opvallend dat meerdere nichten hetzelfde met opa hebben meegemaakt, dus de kans bestaat dat ook haar tantes en moeder slachtoffer zijn geweest. Er is bovendien een kans dat er familiegeheimen bestaan waar de klant geen weet van heeft.

Tussendoor steeds erkenning en begrip voor haar boosheid

Tussen de vragen door zal ik telkens weer bevestigen dat het begrijpelijk is dat ze hier boos over is en dat het verschrikkelijk is dat het gebeurd is. Waarschijnlijk zal ze, in het onderzoeken van de achtergronden van de familiegeheimen, zelf enkele antwoorden vindt op de vraag waarom de tantes het familiegeheim willen veilig stellen (de schande, het onverdraaglijke ervan, of misschien nog andere dingen).

Theoretisch kader aanreiken

Als de klant daarvoor open staat, zou ik ook een stuk theorie van Nagy (Ivan Boszormenyi-Nagy) behandelen, waarin loyaliteit in families en hoe er wordt omgegaan met familiegeheimen aan de orde komt. Dat je als kind automatisch loyaal bent aan je familie, je vader en moeder, je “roots”.

 

Programma themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’

Programma Themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’

10.30 uur Binnenkomst met koffie en thee
10.45 uur Davinia en Marjanne stellen zichzelf voor
10.55 uur Theorie over blokkades + vragen
11.40 uur Oefening: zeg maar nee, zeg maar ja
11.55 uur Oefening: vraag en antwoord
12.10 uur Oefening: handen en ogen
12.20 uur Oefening: ruggen
12.30 uur Lunch
13.15 uur Oefening:  handen (Je zal je handen de taal van jouw sensualiteit laten spreken) 13.45-15.00 uur Gelegenheid voor vragen, uitwisselen en netwerken

 

Meer informatie over de inhoud vind je hier: Themadag ‘Seksualiteit en intimiteit’

Landelijke themadag ‘intimiteit en seksualiteit’

Themadagen voor hulpverleners

Met een aantal hulpverleners die op de website staan, hebben we onlangs een netwerkdag gehouden. Een vruchtbare bijeenkomst waarvan jullie een verslag hebben kunnen lezen. In die eerste netwerkbijeenkomst hebben we geïnventariseerd over welke thema’s we zouden willen uitwisselen en met stip op nummer één stond ‘Intimiteit en seksualiteit’. Vandaar dat dit het eerste thema is dat we op een themadag centraal stellen.

De opzet van de themadagen

De themadagen hebben een dubbel doel: netwerken en kennisdelen. Binnen het netwerk hebben we veel gespecialiseerde kennis in huis en per thema zullen we één of twee van onze eigen therapeuten uitnodigen om het thema ‘in te leiden’. De dagindeling zal per keer verschillen, maar er zal steeds een stukje kennisdelen zijn en daarnaast wordt er tijd gereserveerd voor uitwisseling.

De thematrekkers van ‘Intimiteit en seksualiteit’

Davinia Heuft en Marjanne Hurks komen ergens deze zomer samen om een plan te maken voor de themadag. Ook wij zijn heel benieuwd naar hun inbreng. Daarover zullen we hen vragen om iets ‘wervends’ te schrijven. We hopen dat jullie allemaal komen!

Praktische informatie

Plaats: Arnhem

Tijd: 10.30 uur tot 15.00 uur.

Datum: 10 september 2015

Prijs: Voor therapeuten/hulpverleners van de website kost de Themadag €25,00 inclusief lunch en exclusief BTW.

Ik meld mij aan voor de Themadag op 10 september

Kennismaken met het netwerk

Voor introducees zijn de kosten €40,00 inclusief lunch en exclusief BTW. Het is een goede manier om het netwerk te leren kennen, je krijgt informatie over het thema en hoe dit samenhangt met seksueel misbruik en je kunt kijken of hulpverlening na seksueel misbruik iets voor je is.

Ik kom graag kennismaken en meld mij aan voor de Themadag op 10 september

Netwerken bij de AVG thema ‘Vreemde thuis in den vreemde’

Wat is de AVG?

AVG staat voor ‘Academie voor Vrouwen tegen Geweld’ en het is een netwerk-organisatie rondom het thema geweld tegen vrouwen. Ik ben sinds 2013 lid van de AVG en merk dat het een betrokken groep mensen is, die vanuit allerlei invalshoeken met het thema bezig zijn: Docenten van diverse HBO’s, beleidsmakers, onderzoekers en hulpverleners die zich specifiek met geweld tegen vrouwen bezig houden.

Kom kennismaken met de AVG op de netwerkdag

Bij de komende themabijeenkomst van de AVG zijn ook niet-leden van harte welkom en met toestemming publiceer ik hier dan ook de uitnodiging. Het thema zit wat meer richting huiselijk geweld dan seksueel misbruik, maar het is een goede kans om kennis te maken met het netwerk en te kijken of wellicht lidmaatschap ook iets voor jou is. Mocht je je aangesproken voelen en je aanmelden, laat hen dan even weten dat je via deze website gekomen bent.

Netwerkbijeenkomst: (T)huis en huiselijk geweld

De Academie voor Vrouwen tegen Geweld (AVG) nodigt u van harte uit voor haar netwerkbijeenkomst op donderdag 28 mei van 17.30 – 21.00 uur.

(T)huis en huiselijk geweld

Wat doet geweld met je thuisgevoel? ‘Door gevaarlijke relaties raken mensen afgesneden en ontheemd’ schrijft Sietske Dijkstra in ‘Een vreemde THUIS in den vreemde. Zoektocht naar verandering en houvast’. Redactie Sietske Dijkstra en Lia van Doorn.

Het boek: ‘Een vreemde thuis in den vreemde’
van Sietske Dijkstra en Bea Lalmahomed

Deze netwerkbijeenkomst wordt ingeleid door Sietske Dijkstra en Bea Lalmahomed. Beiden hebben een bijdrage geleverd aan het boek ‘Een vreemde thuis in den vreemde’. Bea schrijft over migratie als lotsverbetering voor Surinaamse vrouwen aan de hand van de historie van haar moeder en haar werk als eerdeskundige. Ze vertelt hoe vele weggelopen meisjes een thuisgevoel vonden in de liefdevolle opvang bij haar ouders thuis. Sietske Dijkstra beschrijft in haar essay, de inleiding en in drie portretten de vele betekenissen van (t)huis. Ze legt een verband tussen de plaats die veiligheid, bescherming en ruimte zou moeten bieden en de vervreemding en ontheemding die ontstaat door mishandeling in intieme relaties, waardoor mensen afgesneden raken van hun thuisgevoel.

Verdieping van het thema

Het bestuur vindt het thema (t)huis en wat huiselijk geweld met ons thuisgevoel doet zeer de moeite waard om verder uit te diepen met elkaar. Deze analyse geeft ons informatie over wat dit voor professionals betekent t.a.v. preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voorbereiding

Neem alvast een kijkje op vreemde-thuis
Daar kan je ook het boek in ‘Een vreemde thuis in den vreemde. Zoektocht naar verandering en houvast’ bestellen. De inleiders raden je aan om de essays Van Bea en Sietske en de inleiding van tevoren te lezen.

Ook niet-leden van de AVG zijn van harte welkom!

Programma 28 mei

17.30 uur eten en gelegenheid tot netwerken

18.15 uur inhoudelijke bijeenkomst

20.15 uur netwerkborrel

Locatie

Movisie, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht, telefoon 030 – 78920000

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 20 mei 2015 via secretarisavg@gmail.com.

Kosten:

voor leden: gratis

voor niet leden: € 50,- (inclusief eten & drinken)

voor studenten: € 25,- (inclusief eten & drinken)