Red een mensenleven!

Helen van seksueel misbruik kán. Het vraagt behoorlijk wat moed, doorzettingsvermogen en eigenwijsheid, maar het kán wel. Ik maak mij hard voor dit geluid in de wereld. Te vaak hoor ik ‘Ja, maar jij hebt levenslang’ of ‘Je zult er altijd last van blijven houden’. Welke invloed heeft dát op een mensenleven?

Zichzelf bevestigende boodschappen

Als je maar vaak genoeg hoort dat iets niet kan, ga je het nog geloven ook. Als kind kreeg ik te horen dat ik maar beter niet kon vertellen over het seksueel misbruik, mensen zouden het toch niet snappen. Pas toen ik dat niet meer geloofde kon ik verder, kon ik mijn boek schrijven over helen van seksueel misbruik.

Je kunt kiezen met welke stroom je mee gaat

helen kán, red een mensenleven, of blijf je slachtofferPas als je niet meer gelooft dat ‘je er altijd last van zult blijven houden’ kun je stappen gaan ondernemen om het écht achter je te laten. Je kunt er voor kiezen om te geloven dat je levenslang hebt. Of je kunt kiezen om te geloven dat helen kán. Welke overtuiging geeft jou het meeste ruimte? Met welke stroom ga jij mee? De keuze die je hierin maakt bepaalt hoe jouw toekomst wordt.

Eerst ben je slachtoffer

Wanneer je seksueel misbruik meemaakt als kind kun je daar niets aan doen en ben je op dat moment slachtoffer. Jouw kracht vanaf dat moment is gericht op het overleven. En dat deed je want hier ben je! Super gedaan.

Dan ben je overlever

Je hebt het overleefd en dan ben je overlever. En nu? Blijf je je hele leven in de overleef-stand? Blijf je naar de wereld kijken met de ogen van het kind, het slachtoffer, alsof je er nog steeds niets aan kunt doen? Vluchten voor de waarheid, vluchten voor je gevoelens?

Helen vraagt heldenmoed

Blijf je slachtoffer of overlever? Of durf je je verleden aan te kijken en het te helen. Ik zeg je dat het kán. Dat je het verleden achter je kunt laten en een rijk gevuld leven kunt leiden, waarin seksueel misbruik niet langer bepalend is. Waarin het een feit is uit je verleden, niet het allesbepalende gegeven waar jouw leven om draait.

Dit is jouw tijd, dit is jouw leven

Herschrijf jouw levensgeschiedenis met jezelf in de heldenrol. Het kan echt! Word de held, red een mensenleven. Het jouwe.