Seksueel misbruikslachtoffers: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Seksueel misbruikslachtoffers: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland

Bent u wel eens in therapie geweest? Of opgenomen op een psychiatrische afdeling? Hoe ging dat? Kreeg u begrip en steun, kon u uw verhaal kwijt? Ging het ook wel eens minder prettig, werd u soms niet begrepen, of schoot u er niet zo veel mee op?

Wij willen graag weten wat mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik in de kindertijd vinden van de hulp die zij krijgen. Dat kan eraan bijdragen om de hulpverlening te verbeteren, waar nodig. Daarom willen wij u vragen om mee te werken aan dit onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers WPF.

Waaruit bestaat het onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit drie vragenlijsten. Daarin worden vragen gesteld over symptomen waarvan u misschien last had toen u hulp zocht, over uw ervaringen met seksueel misbruik, en over uw behandeling. Het zijn ongeveer 100 vragen en het invullen ervan kost ongeveer 45 minuten. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem. Niemand kan zien of u hebt meegedaan, en u hoeft dat niemand te vertellen.

Als u dat wilt, kunt u zich na het invullen van de vragenlijsten aanmelden voor een interview waarin aanvullende vragen worden gesteld, maar dit hoeft niet. In principe worden de eerste 25 mensen die zich hiervoor aanmelden geïnterviewd; bij overaanmelding kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor het interview.

In de vragenlijst staan een aantal vragen die nare gevoelens kunnen oproepen omdat ze seksuele handelingen beschrijven die u mogelijk tegen uw wil hebt meegemaakt. Het is belangrijk dat u er bij stilstaat of u daarmee geconfronteerd wilt worden. Tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u nog op elk moment stoppen, als u toch niet mee wilt doen, of het invullen onderbreken en later verder gaan. U kunt ook op elk moment nog afzien van het interview als u zich daarvoor hebt aangemeld, of er nog mee stoppen tijdens het interviews.

Het kan zijn dat u behoefte hebt om te praten over wat de vragenlijst of het interview bij u oproept. Dan kunt u contact opnemen met Stichting Korrelatie (tel. 0900-1450, www.korrelatie.nl) of met uw therapeut, als u die hebt.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt meedoen door de vragenlijsten in te vullen: online survey

Wij mogen uw antwoorden alleen gebruiken als u uw toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek. Bij het invullen van de vragenlijsten verschijnt er daarom eerst een toestemmingsformulier op het scherm.

Wie zijn er bij dit onderzoek betrokken?
Dit onderzoek is opgezet door de Open Universiteit, in samenwerking met Rugers WPF. Het is gericht op de hulpverlening aan mensen met een misbruikgeschiedenis in Nederland sinds 2007. Een uitnodiging om mee te doen is te vinden op verschillende internetfora. Ook worden mensen benaderd via cliëntenverenigingen.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische ToetsingsCommissie Atrium-Orbis-Zuyd. Die goedkeuring was nodig omdat dit onderzoek valt onder medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Er hoefde geen proefpersonenverzekering te worden afgesloten, omdat dit onderzoek alleen maar uit vragenlijsten bestaat (anders dan bij voorbeeld bij het uitproberen van geneesmiddelen). De (anonieme) antwoorden worden 15 jaar bewaard. Dat is verplicht bij dergelijk onderzoek. Er is ook een onafhankelijke deskundige betrokken bij dit onderzoek, Nelleke Nicolai (e-mail: nicone@xs4all.nl; tel.: 010-4377540).

Algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek is te vinden op http://www.ccmo-online.nl/hipe/uploads/downloads_cato/Brochure%20PIF%20april%202012.pdf. Als u vragen hebt kunt u terecht bij onderstaande onderzoekers, of bij de onafhankelijke deskundige.

Wij hopen dat u aan dit onderzoek wilt meedoen en de vragenlijsten wilt invullen. Hier volgt nogmaals de link: http://onlinesurvey.ou.nl/index.php/652393/lang-nl

Vriendelijke groeten,

Janneke Brederveld
e-mail: janneke.brederveld@xs4all.nl
tel.: 050 526 48 31

Jacques van Lankveld
e-mail: jacques.vanlankveld@ou.nl
tel.: 045 576 26 95

Willy van Berlo

Mark Hommes
e-mail: Mark.Hommes@ou.nl

tel.: 050 313 83 00

Eén gedachte over “Seksueel misbruikslachtoffers: hoe vergaat het hen in de GGZ?

  1. Pingback: Psychiatrische diagnoses betekenisloos –

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *