Inge Smit

Inge Smit van Praatjes enzo

Inge Smit

Mijn naam is Inge Smit. Ik ben pedagogisch werker met een afgeronde post –HBO opleiding Seksuologie.

De naam ‘Praatjes enzo’ is niet zomaar ontstaan. Ik vind het belangrijk, helpend en helend dat mensen makkelijker durven te praten over seks.

Makkelijker praten over seks. Dat is mijn motto. Makkelijker praten over seks en alles wat daarbij hoort. De leuke dingen maar dus ook de minder fijne dingen. Zoals misbruik.

‘Praatjes enzo’ geeft (individuele) begeleiding, training en workshops op het gebied van seksuele voorlichting aan kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor ouders en professionals in bijvoorbeeld zorg en onderwijs kan ‘Praatjes enzo’ de nodige ondersteuning en handvatten bieden en handelingsverlegenheid wegnemen. Ik kan jou ook ondersteunen om makkelijker te praten over seks.

Mensbeeld

Mijn uitgangspunt is dat een ieder recht heeft op eerlijke en juiste voorlichting op relationeel en seksueel vlak, ongeacht de leeftijd, seksuele voorkeur, niveau en/of achtergrond. Goede voorlichting is de basis voor het aangaan van prettige en veilige relaties en seks en kan ongewenste ervaringen helpen voorkomen of eerder aan het licht helpen brengen. Kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar als het gaat om seksualiteit. Seksueel misbruik komt bij hen dan ook vaker voor. Een thema wat ik niet uit de weg kan en wíl gaan.

Juist zij, die te maken hebben gehad met seksueel misbruik hebben de juiste ondersteuning en begeleiding nodig om weer op een meer gezonde en prettige manier naar relaties en seksualiteit te kijken.

Ik wil daar graag bij ondersteunen.

Speciaal geschikt voor deze klachten

  • moeite met praten over seksualiteit
  • je kind/cliënt is seksueel misbruikt
  • emotionele klachten na seksueel misbruik
  • verstoorde ontwikkeling door seksueel misbruik
  • vragen over de seksuele ontwikkeling
  • vragen over seksueel getint gedrag, wanneer is dit oké en wanneer is dit grensoverschrijdend.
  • wanneer je als ouders blokkades ervaart bij het praten met je kind over seksualiteit. Bijvoorbeeld doordat je zelf te maken hebt gehad met misbruik.

Methode

Ik werk niet volgens vaststaande methodes. Ik kijk naar wie jij bent, wat jouw vraag is en kom dan in overleg tot een passende vorm van begeleiding. Ik maak veel gebruik van spelvormen en beeldende materialen vanuit verschillenden methoden om met elkaar in gesprek te komen. Op een manier die bij jou past, aansluit bij jouw niveau of de belevingswereld. Zo help ik je op weg om jouw verhaal en ervaringen te vertellen en om vervolgens nieuwe inzichten op te doen.
Ook ouders en eventuele begeleiders betrek ik zo nodig bij het traject. Bij seksueel misbruik krijgen zij ook te maken met gevoelens van bijvoorbeeld schuld en boosheid, maar ze hebben vaak ook zorg om hun kind of cliënt.

Wat kost het

Soms kan de begeleiding betaald worden vanuit de Jeugdwet of de WMO. Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente. ‘Praatjes enzo’ is aangesloten bij de zorgcoöperatie Klaver4you. Deze heeft met verschillende gemeenten overeenkomsten voor zowel de Jeugdwet als de WMO. Kijk hiervoor op: www.klaver4you.nl

Wanneer u hiervoor niet in aanmerking komt, gelden de volgende tarieven:
Individuele begeleiding van gemiddeld 60 minuten:

  1. Intakegesprek € 75,- incl.
  2. Daarop volgende gesprekken € 85,- incl.

Hoe lang duurt het

Dit is afhankelijk van de vraag. Gemiddeld bestaat de begeleiding uit 8 tot 12 afspraken.

Contactgegevens

Adres:
Brinkgreverweg 122
7413AG Deventer

T. 06-22057231
M. info@praatjesenzo.nl
W. www.praatjesenzo.nl

 

Kernwoorden: Praatjes, seksuologie, ouders, verzorgers, professionals, seksualiteit, trauma, emoties