Heldin : Yvonne Toeset – HA2020

Heldin: Yvonne Toeset

Categorie Therapeut

Yvonne Toeset is aangemeld door Heldin Manon Bijl met de tekst:

Ik nomineer Yvonne Toeset omdat zij het aandurfde om met mij mijn leven te redden. Omdat zij haar woord in daden is nagekomen. Omdat zij met mij op de reis is meegegaan. Omdat ik haar altijd dankbaar zal blijven.

Het interview met Yvonne Toeset

Kun je in het kort aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel misbruik?

In mijn EFT-praktijk (Emotional Freedom Techniques) zie ik cliënten met diverse klachten en problemen. Soms is het seksueel misbruik uit het verleden aanleiding om een afspraak te maken. Vaker gebeurt het echter dat het seksueel misbruik een ‘onzichtbaar’ probleem is dat onder de vraag van de cliënt ligt. Ik werk met EFT aan het volledig neutraliseren van de emotionele en mentale ervaringen van het misbruik. Ik help cliënten om een nieuw denkkader te ontwikkelen. Het was mijn schuld, ik verdien niet beter, niemand houdt van mij naar: ik ben goed zoals ik ben, ik ben waardevol, ik kan mijn grenzen aangeven. Met EFT kan ik op een veilige manier de diepte ingaan en daarmee ook de gevolgen van het misbruik helen: gevoelens van onzekerheid, angststoornissen, relatieproblemen, verslavingsproblemen. Ik kijk naar de hele situatie van mijn cliënten, want alles heeft met elkaar te maken. Samen met de cliënt probeer ik de puzzel te ontrafelen en alles wat donker is, naar het licht te brengen.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Een professional moet volledig vertrouwen kunnen geven aan een slachtoffer, open en eerlijk zijn en kwetsbaar durven zijn. Het moet 100% veilig voelen voor een slachtoffer van seksueel misbruik.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Zoek hulp en zoek net zolang totdat je iemand hebt gevonden waar het mee klikt. Denk niet dat het allemaal niet zo erg was, of dat je er zelf schuldig aan bent geweest. Seksueel misbruik laat altijd diepere sporen na dan je denkt. Soms herken je de gevolgen nog niet. Want andere problemen die je hebt kunnen hieruit voortgekomen zijn. Geef jezelf de kans om te worden wie je werkelijk bent, dat verdien jij ook.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Ik ken niet alle ins en outs van de reguliere zorg omtrent seksueel misbruik omdat ik een niet-reguliere therapeut ben. Wat mij wel opvalt bij de mensen die bij mij komen, is dat ze vaak wel hulp hebben gehad maar dat die hulp veel te oppervlakkig is geweest en er geen holistische kijk is. Daarnaast speelt vaak het onderwerp van vertrouwen. Als er geen of niet voldoende vertrouwensband is tussen hulpverlener en slachtoffer, dan haakt het slachtoffer af. Die staat dan koud op straat. Het is mijn vermoeden dat in de reguliere zorg er te veel vanuit protocollen en programma’s wordt gewerkt. Maar mensen met complextrauma waaronder seksueel misbruik zijn juist onvoorspelbaar in gedrag en in het helingsproces. Ik kijk naar mijn cliënt en die volg ik en daar sluit ik op aan. Dus ik werk niet met een programma, elke cliënt krijgt zijn/haar eigen programma en het proces laat zien wat er nodig is.

www.eqlibre-eft.nl