Heldin: Thérése Bravenboer – HA2018

Heldin: Thérése Bravenboer

Categorie Geheelde helden

Thérése is aangemeld door heldin Sonja Leferink, Onderzoeker en Senior beleidsmedewerker van Slachtofferhulp Nederland, met de volgende tekst:

Thérése Bravenboer nominieer ik vanwege het prachtige boek dat ze heeft geschreven en de manier waarop zij via de stichting Revief en andere initiatieven lotgenoten van seksueel misbruik ondersteunt.

Kostbaar as

Het boek waar Sonja Leferink het over heeft in haar aanmelding heet ‘Kostbaar As’ en is te verkrijgen via Thérésebravenboer.nl 

Het interview met Thérése Bravenboer

In het kort, kun je aangeven wat je hebt meegemaakt aan seksueel misbruik?

Ik ben misbruikt door mijn opa toen ik klein was. Dit heeft mij ook gevoelig gemaakt voor misbruik later in mijn leven.

Wat heb je zoal gedaan om daarvan te helen?

Ik heb jaren psychotherapie gehad, gesprekken en EMDR. Later ben ik danstherapie gaan doen en EFT therapie. Verder ben ik steeds meer gaan proberen te voelen wat Ik wil, en daar mijn grenzen in aan te geven, naar de ander maar vooral naar mijzelf. Keuzes maken in mijn leven die mij in mijn kracht zetten, is misschien wel het allerbelangrijkst. Naast dat ik elke dag EFT doe op de gevolgen van verleden.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Zoek hulp! En ga weg als het je niet brengt wat je hoopte, of als je je niet durft te uiten bij die therapeut. Zoek verder! En doe twee dingen naast elkaar. Psychotherapie en iets lichamelijks bijvoorbeeld. Hapto, sensomotorisch, dans, stembevrijding etc. En probeer vooral niet alle ballen meer hoog te houden. Soms kan dat gewoon even niet. Geef jezelf daar toestemming voor. Wees lief en vergevingsgezind voor jezelf.

Hoe speelt seksueel misbruik nu nog een rol in jouw leven?

Het speelt mee in alle facetten van mijn leven. Ik ben nog altijd geneigd om iets vlug op te geven, omdat ik denk dat de overmacht te groot is bijvoorbeeld. En elke keer weer is mijn eerste reactie schaamte voor mijzelf. Grenzen niet genoeg aangeven of niet herkennen of zelf erover heengaan, is nog altijd een dingetje. En zal het wel altijd blijven. Maar het beheerst mijn leven niet meer,