Heldin: Meta Dame – HA2018

Heldin: Meta Dame

Categorie: ‘Therapeut/hulpverlener vrijgevestigd’

meta dame

Meta Dame is aangemeld door Gerdy van der Graaf, met de volgende tekst: ‘Ik ken iemand die met meiden werkt die incestslachtoffer zijn. Ze doet fantastische dingen. Ik heb zelf met één van haar cliënten gewerkt. We hebben o.a. samen een bedank-gedicht gemaakt van 2 1/2 A4tje over het proces waar deze vrouw doorheen is gegaan om weer “levensvatbaar” te worden. De naam van de therapeute is Meta Dame van het centrum voor K.A.T. in Halle. In mijn ogen is ze een uitstekende healer, echt een heldin. Ze oordeelt nooit, maakt mensen niet klein, afhankelijk of wat dan ook. Ze is een doorzetter en geeft niet op. iemand die wonderen kan bewerkstelligen voor mensen.
Graag geef ik haar op als heldin.’

Het interview met Meta Dame

In het kort, kun je aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel misbruik?

Via verwerking van de traumatische ervaringen, het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en innerlijke kracht weer laten opbouwen. Voor de verwerking maak ik gebruik van verschillende methodes, aangepast aan de behoeftes van de cliënt, zoals Metatruschka, Regressie, EMDR, EFT, NLP etc.
Als het mogelijk is en gewenst, laat ik de cliënt het gesprek aangaan met degene die het misbruik heeft gepleegd en laat diegene excuses aanbieden.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Het gevoel van eigenwaarde terugvinden en de negatieve emotionele lading (zoals angst, boosheid, schuldgevoel, zich niet gezien of gehoord voelen door ontkenning door omgeving etc.) verzachten of weg laten stromen, zodat het gebeurde een herinnering blijft, die deel uitmaakt van het leven van de persoon, maar geen negatieve invloed meer heeft op het emotionele leven van de persoon.
Het effect is dat 
(weggestopte) emoties en gevoelens niet steeds getriggerd kunnen worden.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Dat ze goed zijn zoals ze zijn en dat ze hierop mogen vertrouwen. Hen treft geen blaam. Als het goed is komen ze er sterker uit dan ze waren. Dat ze het mogen zien als een (wel erg naar en heftig) leerstuk

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Eerlijk gezegd is omgaan met seksueel misbruik maar een onderdeel van mijn therapie. Ik ben er niet in gespecialiseerd, maar als iemand met deze achtergrond komt kan ik ze wel goed helpen. Het is geen specialisme, zodat ik niet zo goed weet hoe andere therapeuten / de politie / ziekenhuizen (bij aangiftes) met deze problematiek omgaan.