Heldin LilithMagdalena Abeel – HA2018

Heldin LilithMagdalena Abeel

Categorie Geheelde heldin

LilithMagdalena Abeel heeft zichzelf aangemeld met de volgende tekst:
‘Ik meld mezelf aan als heldin omdat ik na jarenlang als kind misbruikt en mishandeld te zijn, mijzelf inzet als ervaringsdeskundige binnen mijn werk als dansdocent en sjamaninistisch healer. Mijn traumaverleden is geen geheim voor de mensen met wie ik werk en ik maak dagelijks van mijn kracht en kwetsbaarheid gebruik om anderen te ondersteunen in het hervinden van het contact met het eigen lichaam en de eigen ziel.’

Wat heb je meegemaakt aan seksueel misbruik?

‘Ik ben vanaf peuter- tot pubertijd seksueel misbruikt door mijn vader, een oom en opa. Daarnaast heb ik te maken gehad met seksueel misbruik door mijn leraar in de vijfde klas (groep 7) van de lagere school. Toen ik 11 jaar was, ben ik zwanger geraakt door het misbruik. Mijn moeder was op de hoogte van het misbruik, maar zelf dermate beschadigd dat ze mij niet kon beschermen. 
Ik heb tijdens mijn puberteit en adolescentie meerdere malen te maken gehad met seksueel geweld, aanranding en verkrachting, omdat ik mijzelf niet kon verweren in ongelijke machtsverhoudingen.’

Wat heb je zoal gedaan om te helen?

‘Ik heb in het reguliere circuit (artsen, psychologen) vele jaren traumabehandeling gehad. Gesprekken, medicatie, 2.5 jaar lang wekelijkse Emdr-sessies, creatieve therapie, zelfhulp groepen, lichaamsgerichte psychotherapie. 
Daarbij heb ik veel alternatieve behandelingen en ondersteuning gezocht, zoals meditatie, yoga, plantmedicijn Ayahuasca en andere healings planten,  Emotioneel lichaamswerk, familieopstellingen, sjamanistische rituelen en ceremonies, massages, tantra,  haptotherapie, Somatic Experience vlg Levine, osteopathie en vele jaren dansen.’ 

Wat wil je meegeven?

‘Probeer te praten over het misbruik, hulp te zoeken en blijf doorbewegen naar een betere manier van leven. Zoek mensen die je ondersteuning geven en probeer, hoe moeilijk ook, langzaam het vertrouwen in jouw eigen lichaam en het vertrouwen in andere mensen te herstellen.’

Hoe speelt seksueel misbruik nu nog een rol in je leven?

‘Vele malen dacht en voelde ik dat het “klaar” was, maar het seksueel misbruik blijkt op alle lagen van mijn leven invloed te hebben. Als de schillen van een ui komt er regelmatig weer een nieuwe laag tevoorschijn, maar door alle jaren van zelfzorg en het ontwikkelen van zelfliefde, heb ik een grote schat aan ervaringen opgedaan om steeds verder te kunnen. 
Heling is voor mij niet een eindstation, maar een levende werkelijkheid om steeds dichter bij mijn eigen kern te komen. Het samen oplopen met mensen met seksueel misbruikervaringen binnen mijn praktijk, maakt dat ik vrijwel dagelijks met de gevolgen in aanraking kom. 
Het misbruik is een belangrijke schakel  in mijn ontwikkeling geweest en heeft mij gevormd tot wie ik nu ben.
Warme groet van LilithMagdalena Abeel’