Heldin: Annette Smit : HA2020

Heldin: Annette Smit

Categorie Overig

Annette Smit is aangemeld door Carolien Joosten met de tekst:

Ik nomineer Annette Smit voor een Helden award omdat zij vanaf de periode dat zij als moeder geconfronteerd werd met dat een aantal van haar kinderen vertelde misbruikt te zijn, zij op de site die zij bezocht (seksueelgeweld.nl) ook andere slachtoffers steunde. Zo steunde ze mij in de lange periode dat ik herontdekte welk misbruik ik had meegemaakt en bleef ze mij geloven ook toen het zo erg werd dat de meeste zouden zeggen dat het niet waar kon zijn. Toen Annette na diepe dalen en veel energie vretende periodes haar gezin weer op de rails had, bleef zij zich verbinden met het lot van anderen veelal vrouwelijke lotgenoten tussen de 16 en 30 jaar denk ik maar ook zette zij zich in voor mannelijke lotgenoten.

Toen bleek dat er eigenlijk nog minder hulp en steun was voor ouders van slachtoffers en partners van slachtoffers begon Annette een tweede chatroom op de site speciaal voor ouders en partners van, waar deze met hun verhalen en vragen terecht kunnen. Het was een welkome uitbereiding en menig ouder en partner hebben al hun licht opgestoken op de chatroom en/of hebben steun gehad aan het privé contact met Annette. Inmiddels wordt ook deze chatroom vooral bezocht door lotgenoten, mensen die zelf misbruikt zijn en geven we waar nodig samen ondersteuning aan partners en ouders en heeft Annette met een paar anderen het beheer over de site over genomen. Zij zoekt nu volop wegen om bekendheid te geven aan het onderwerp.  Daarom is Annette voor mij een kanjer!

Het interview met Annette Smit

Kun je kort aangeven hoe seksueel misbruik je relatie met je kinderen heeft beinvloedt?

De relatie met mijn kinderen is intensiever geworden door het misbruik, door het lijden van mijn kinderen waar ik niets aan kon doen maar wel kon zien moesten we leren op een andere manier met elkaar om te gaan. Ook hun onderlinge relatie is er door veranderd en volgens mij ook intensiever geworden.

Wat doet jullie organisatie met het thema seksueel misbruik? Hoe zijn jullie actief in het werkveld?

Wat wij doen als organisatie is slachtoffers de ruimte te geven om over hun verleden te praten met lotgenoten waardoor er door de (h)erkenning ruimte komt voor verdere verwerking. Wij bieden als stichting deze ruimte op de chat en op het forum. Verder probeer ik contacten te leggen met organisaties om lezingen te geven zodat er buiten ons eigen veld ook bij niet slachtoffers kennis en begrip gekweekt kan worden.

Welke tips zou je anderen, die in contact zijn met iemand die seksueel misbruik heeft meegemaakt,  willen meegeven?

Voor ouders zou ik willen dat ze van hun kind houden onvoorwaardelijk. Helaas weet ik door de vele gesprekken dat ouders dat niet kunnen of niet op de hoogte zijn. Ik zou daar graag ook een lezing voor geven maar zou niet weten waar. Voor andere mensen in de omgeving zou ik zeggen praat met anderen. Het is heel moeilijk om als iemand in de eerste kring de emoties kwijt te raken maar dat moet wel want dat zijn degene die het slachtoffer het meest steunen.

Wat zou je willen verbeteren rondom het thema seksueel misbruik (bijvoorbeeld op het gebied van hulpverlening, taboes doorbreken etc.)?

Hoe we nog verder het taboe kunnen doorbreken weet ik niet meer. Ik probeer instanties te benaderen maar het schiet niet echt op. Op dit moment zijn er initiatieven voor samenwerking met andere groepen en ik denk dat een grote organisatie meer kans maakt op erkenning dan de vele kleine die er nu zijn. Dit alles met als enig begin oogmerk om het taboe te doorbreken. Wat de hulpverlening betreft daar heb ik geen idee van maar ook die moeten op de hoogte zijn van de ongelooflijk grote groep slachtoffers.