Held: Jeroen van Buren – HA2020

Held: Jeroen van Buren

Categorie Therapeut

Jeroen van Buren is aangemeld door Heldin Carolien Joosten met de tekst:

Ik wil Jeroen van Buuren graag voordragen voor een Helden Award omdat hij als coach / begeleider een zeer positieve invloed heeft op mijn leven. Ik kwam met hem in contact nadat ik door de GGZ organisatie, waar ik kwam na een jaar van deeltijd behandeling, als psychotisch was bestempeld omdat ik ervaringen vertelde die zij destijds absoluut als ‘dit kan niet waar zijn’ beoordeelde. Jeroen is een man, begeleider vanuit het alternatieve circuit en wat mij meteen opviel was zijn grote liefde en aandacht voor de cliënt. Hij was er, en de aandacht en liefde die hij beroepsmatig geeft voelde voor mij alsof ik van de hel in de hemel kwam. Zo hartelijk, zoveel Licht, zo anders als ik gewend was.”

Het interview met Jeroen van Buren

Kun je in het kort aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel misbruik?

Het belangrijkste wat ik doe, is de klant de ruimte geven om er helemaal te mogen zijn. Met het verhaal, de pijn, het verdriet. Vanuit daar gaan we op zoek naar het kindsdeel dat geheeld kan worden door het een stem te geven. Tegelijkertijd wordt het volwassener aangesproken om weer grip op de wereld te krijgen. Daarnaast werk ik veel met het aangaan of verstevigen van de verbinding met het Goddelijke door meditatie en innerlijk luisteren. Daarbij wil ik aangeven dat dit niets te maken heeft welke religie dan ook. Het gaat om het verbinden met het Liefdevolle Universum dat iedereen en alles ondersteunt.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Het allerbelangrijkste is dat de persoon gehoord wordt en er volledig mag zijn.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Helen is mogelijk. De pijn van het ontkennen en het niet aankijken is vele malen groter dat de pijn die je ervaart als je uitspreekt wat je overkomen is. Helen gaat in golven die gaandeweg steeds minder heftig worden.
Het allerbelangrijkste voor jou is dat je net zo lang blijft zoeken tot je iemand vindt waar jij je veilig en gehoord bij voelt.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Ik zou heel graag willen dat de hulpverleners leerden om de pijn van een ander te kunnen dragen. Dat zij tijd en energie steken in het doorleven van hun eigen beschadigde stukken, zodat ze in staat zijn om naar iemand te staan die iets heeft meegemaakt dat vele malen erger is dan hun eigen pijn. Hierdoor kunnen ze bij de klant blijven, het verhaal ontvangen zodat er ruimte ontstaat voor heling.