Held: Freddy Veenstra – HA2020

Held: Freddy Veenstra

Categorie Held

Freddy Veenstra is aangemeld door Therese Bravenboer met de tekst:

Omdat hij al jaren kerngroepvrijwilliger is bij Revief, eerst als enige man tussen allemaal vrouwen. Daarnaast maakt hij als dagvoorzitter elk jaar weer bespreekbaar dat ook mannen misbruikt zijn en recht hebben op een fijne lotgenotendag.”

Het interview met Freddy Feenstra

Wat heb je meegemaakt aan seksueel misbruik?

Ik ben op latere leeftijd op mijn 15e misbruikt door een achterbuurman.
die ik hielp bij het schoonmaken van een grote volière.

Het heeft 30 jaar geduurd voordat ik doorhad wat voor schade dat had aangericht,

Wat heb je zoal gedaan om te helen?

Om te helen heb ik veel gepraat eerst met een vriendin en daarna therapie die ik in vele stappen heb doorlopen.  Ik heb EMDR gehad en heb deelgenomen in en praatgroep bij Ivonne Meeuwsen. Verder heb ik diverse praat therapieën gehad één op één wat vooral gericht was op mijn depressie. Het heeft mijn inzichten veranderd, waardoor ik mijn verleden een plaats kon geven.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Ik hoop met mijn verhaal slachtoffers te motiveren en in te laten zien dat er nog een weg is en dat je leven niet ophoudt bij deze wrede en ingrijpende walgelijke gebeurtenis. Geef niet op al zou het altijd een litteken blijven.

Hoe speelt seksueel misbruik nu nog een rol in je leven?

hoe speelt misbruik nog een rol in mijn leven? Ik voel mij vaak minderwaardig, heb medicijnen tegen stemmingswisselingen (wat zich uit in boosheid, verdriet en pijn en langzaam op gang komen en dingen voor mij uit schuif waar ik onzeker over ben, het enthousiast aan dingen beginnen om er vervolgens niet mee door te gaan, depressie, en mijzelf continue motiveren om dingen te gaan doen.)

Echter In 2016 ben ik voor de eerste keer naar de dag van het misbruikte kind van Revief geweest. Ik besloot mij na die dag op te geven als vrijwilliger om zo wat voor deze groep te kunnen betekenen en zag dat vaak de psychische hulpverlening hierin ook tekort schoot.
En wist dat er slachtoffers van seksueel misbruik blijven komen. Wat mij vooral opviel was dat er bijna geen mannen waren, terwijl daarbij het misbruik ook heel groot is. Misschien wel net zo groot als de schaamte. Ook wil ik onder de aandacht brengen dat seksueel misbruik geen onderscheid maakt in leeftijd of geslacht.