Held: Harm Puite – HA2018

Held: Harm Puite

Categorie ‘Geheelde held’

Harm Puite is aangemeld door zichzelf. Dit is de tekst van zijn aanmelding:

Mijn naam is Harm Puite. Klaar met helen zal ik nooit zijn maar helen moet en kan en ik heb m’n stappen op die weg gezet. Mijn boek: “Mist” is in juni van dit jaar uitgekomen en de boekpresentatie was een grote stap voorwaarts op het pad van heling. Ik denk niet alleen voor mij maar ook voor sommige van de bezoekers van dat evenement. 

Het interview met Harm Puite

In het kort, kun je aangeven wat je hebt meegemaakt aan seksueel misbruik?

Toen ik vijf jaar oud was heeft een onbekende man mij seksueel misbruikt. Hoewel ik dus nog klein was, heeft hij mij toch meerdere keren verkracht. Het heeft vierenvijftig jaar geduurd totdat de herinnering daaraan boven kwam. Gedurende al die tijd heeft het van onder de oppervlak van mijn bewustzijn steeds weer aan mij geduwd en getrokken, soms trok het mij naar vlucht en soms juist naar opnieuw opzoeken van misbruik. Daardoor heeft het een somber stempel gezet op mijn leven.

Harm Puite

Wat heb je zoal gedaan om daarvan te helen?

Gedurende die vierenvijftig jaar heb ik bij zeker vier verschillende therapeuten hulp gezocht, om er achter te komen wat zich onder het oppervlak van mijn bewustzijn verborg, waar ik last van had.. Ik schoot daar helemaal niks mee op en vond geen enkel antwoord. Vijf jaar geleden stierf mijn vader en het leek of er vanaf dat moment een slot open ging. Toen ben ik naar een lichaamsgericht werkende therapeute gegaan waarvan ik wist dat zij zich gespecialiseerd had in hulp aan mensen met seksueel misbruik ervaring en daar kwam voorzichtig tevoorschijn wat zich zo lang verborgen had gehouden. Maar ik merkte dat ik een man nodig had, om het echt goed te kunnen zien. Ik ging naar een mannelijk therapeut die lichaamsgericht werkte en daar was het niet meer tegen te houden en kwam het helemaal te voorschijn… Toen ben ik naar weer een ander therapeut gegaan, omdat mij duidelijk was geworden wat de wortel was van mijn problemen… Iemand die gespecialiseerd is in het behandelen van mannen die als kind slachtoffer van seksueel misbruik waren. Hij is een therapeut die zelf ook lotgenoot is. Hij kon mij heel veel verder helpen komen, door zijn begrip, zijn geduld, door zijn kennis van zaken, door zijn moed en zijn grote betrokkenheid. Tenslotte ben ik nog enkele keren naar een therapeut gegaan die een vorm van deep tissue massage kon geven, een therapie die hij van Maori healers had geleerd. Een bekwame spirituele therapeut die mij heeft geholpen mijn eigen lichaam terug te krijgen.

Gelijktijdig met al die therapie ben ik gaan schrijven. Gewoon schrijven wat in mij naar boven kwam aan gedachten, het werd een soort autobiografie die zichzelf vertelde parallel aan de therapieën. Door de ontwikkeling die ik doormaakte herschreef ik mijn boek steeds opnieuw tot ik, gelijk met het afronden van de therapie ook een uitgever voor mijn boek vond.

Mist

Mijn boek is uitgekomen op 21 juni, de langste dag, met een presentatie in een kerkzaal in Leeuwarden, Friesland. Voor mij een heel veelbetekenende gebeurtenis omdat een deel van het eerste misbruik ook plaats vond in een kerk in Friesland. Met het twee keer kapot laten vallen op de tegelvloer van die kerk van een aardewerk eendje heb ik symbolisch laten zien dat wat toen in een keer kapot is gemaakt nooit meer heel wordt, maar dat ik zelf daar wel kon staan en er over vertellen en daarmee zelf geheeld ben.

(voor een recensie van het boek klik hier)

Er was veel familie bij en veel vrienden en bekenden en sommige onbekenden en ik voelde dat ik daarmee niet alleen een voor mij zelf betekenisvolle stap zette, maar ook voor veel andere mensen die slachtoffer werden van seksueel misbruik als kind.Harm Puite met Hans Anker, strafadvocaat. Aan zijn voeten de gebroken eendjes

Op deze foto sta ik met Hans Anker. Hans Anker is een soort getuige van wat mij als klein kind overkwam en aan hem reikte ik het eerste exemplaar van mijn boek uit in die kerk. Hij is strafrechtadvocaat en samen met zijn tweelingbroer was hij betrokken bij veel zedenzaken, daaronder tegen beruchte pedoseksuelen. In die zin is hij een getuige die weet waarover het gaat, maar hij was ook mijn vriendje toen ik vijf was en uit mijn onbezorgde kinderbestaan werd weggeplukt.

Wat ook echt belangrijk voor mij was, naast dat schrijven en de uiteindelijke openbaarmaking, was samen met een klein groepje mannen gaan roeien, met andere mannen gaan hardlopen. Ik ben kickbokstraining gaan doen en ik heb meegelopen in een zware pelgrimstocht in een groep van zeventig mensen met wie ik dag en nacht samen was. Allemaal dingen die daarvoor niet konden, maar nu mij hielpen om greep te krijgen op mijn eigen leven tussen andere mensen.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

In de eerste plaats: Het is niet klein of onbelangrijk wat je overkomen is, want seks opdringen aan een kind is een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van dat kind. Iets wat diepe sporen na laat.

In de tweede plaats: Je bent baas over je zelf. Over je lichaam en over je geest. Misschien voelt dat niet zo maar het is je onvervreemdbaar recht: baas over jezelf te zijn. Als je hulp kunt gebruiken bij het helen, dan kun je ook daarbij steeds proberen zelf te sturen en eigen keuzes te maken. Dat vloeit voort uit jouw recht op zelfbeschikking. Een kind dat misbruikt wordt, ondergaat een heel ernstige inbreuk op dat zelfbeschikkingsrecht en het is niet makkelijk om dat recht, dat ieder mens toekomt, weer te ervaren en terug te nemen. Het maakt leven niet per sé makkelijker maar het maakt wel dat je weer de plaats in kunt nemen die je toekomt vanaf je geboorte.

Hoe speelt seksueel misbruik nu nog een rol in jouw leven?

Het seksuele misbruik speelt een grote rol in mijn leven. Wat mij lang geleden is overkomen, verbindt mij met alle anderen die de zeggenschap over hun eigen leven is ontnomen of wordt ontnomen. Het verbindt mij met al die andere levende wezens (niet alleen mensen) die misbruikt worden en die niet zelf mogen beschikken over hun leven.