Jan Camus

Upledger CranioSacraal therapeut

Ik ben een rustige, zachte, hoog sensitieve 70+erJan Camus. Zeer geïnteresseerd in jouw energetisch functioneren. Dit is gelinkt met het feit dat ik de gave meekreeg van het magnetiseren: het kalmerende, ontspannende, dikwijls helende effect van menselijke energie. Het werken met Upledger CranioSacraal Therapie is een voortdurende studie, een research van je neurologisch functioneren. Je brein en je weefsel in het algemeen zijn een gigantisch, nog niet in kaart gebracht, gebied. Je eigen mogelijkheden zijn legio zonder dat je daarvoor naar hulpstoffen hoeft te grijpen.

Mensbeeld

Sta me even toe je te vergelijken met een plafond-mobile. De staafjes zijn je geraamte, de figuren zijn je organen, spieren, bloedvaten, hersenen en de ruimte tussenin dit alles zijn je gevoelens, je emoties, je denkprocessen, je overtuigingen, je waarden, je spanningen, je pijn.

Wanneer je seksueel misbruikt wordt, krijgt een staafje of een figuur in de mobile een schok, een impact. Daardoor ontstaat er een spanning die het staafje of de figuur klem zet op een onnatuurlijke plaats. Dit veroorzaakt helse fysieke of psychische pijn. Klassiek, conventioneel wordt gekeken naar het staafje of de figuur en vastgesteld dat er of niks mis is met je orgaan of lichaamsdeel, de letterlijke, fysieke schade herstelt langzamerhand. De tijd heelt de wonden, hoor je dan.

Door de impact en het klem raken van de figuur of het staafje is de volledig mobile uit balans geraakt. Zo goed en zo kwaad als het kan komt de mobile tot rust in dit nieuw, scheefgetrokken ‘evenwicht’. Het gaat anders dan voorheen reageren wanneer er een deur opengaat en er een zuchtje wind in de kamer komt.

Je moeilijkheid is dat, zelfs in die nieuwe rust, alle ruimte tussen de elementen in nieuwe vormen is gaan aannemen. Je gevoelens, je emoties, je denkprocessen, je overtuigingen, je waarden, je spanningen, je pijn, alles is nu anders. Je hoort nog de woorden die worden uitgesproken om je te helpen, te troosten en te sterken, maar ze klinken helemaal niet meer hetzelfde in je denken. Je reageert niet zoals vroeger en ook niet zoals, na een poosje, van je verwacht wordt.
Je voelt je geschonden, uit evenwicht, regelmatig zelfs pijnlijk onbegrepen.

Methode

Met dit beeld van jou werk ik. Ik ondersteun je in het zacht en voorzichtig benaderen van de spanning op het ritme van je eigen systeem in jouw absolute veiligheid. Praten is slechts noodzakelijk als jij dit zelf nodig acht. Jij bepaalt wat kan en wanneer het voldoende is op basis van je eigen gevoel van veiligheid. Want veiligheid is voor een ieder van ons de allereerste basisbehoefte.

Als jij je niet veilig voelt, smaakt het eten niet meer en kan slaap je niet meer tot rust brengen.

Respect voor de wijsheid van het weten van jouw lichaam, van jouw weefsel, van jouw hele systeem staat voorop. Dit betekent dat veiligheid slechts kan, als er naar die wijsheid geluisterd wordt, als er naar gehandeld wordt en als haar wijze aanwijzingen opgevolgd worden.

Het komt hier op neer dat ik, als Upledger CranioSacraal Therapeut, in feite niet de therapeut ben, ik ben slechts een bekwame assistent. De werkelijke therapeut is jouw lichaam. Ik volg haar instructies en respecteer haar ritme van werken, haar agenda. Jouw lichaam bepaalt wanneer, hoe snel en in welke volgorde, niet ik. Als bekwame assistent ben ik vooral aanwezig om je te verzekeren van het noodzakelijke, absoluut veilige kader waarbinnen je kwetsbare systeem kan werken in vertrouwen.

Speciaal geschikt voor deze klachten

Je kwetsbaarheid is vijandig behandeld, gemarteld geworden. Je hebt het volste recht terughoudend en voorzichtig te zijn. Upledger CranioSacraal Therapie respecteert je terughoudendheid en je voorzichtigheid.

Dit respect heb je nodig om een groeiend, nieuw vertrouwen te kunnen schenken aan de geboden veiligheid. In de praktijk wordt steeds, en elke keer opnieuw, om toelating gevraagd je aan te raken. Jij duidt waar het kan en waar het pijnlijk is of emotioneel moeilijk. Zoals ik zei, jouw lichaam is de therapeut, ik blijf de bekwame assistent.
Upledger CranioSacraal Therapie werkt via het centraal zenuwstelsel en het bindweefsel. Dit laat toe met spanningen in interactie te gaan zonder ze direct te benaderen. Heel jouw lichaam is één groot communicatie netwerk.

Zie je een groot bad gevuld met water voor je? Maak nu zachtjes een heen en weer beweging in het water met slechts een halve hand in het water. Mettertijd heeft die beweging zich vertaald tot op de bodem, zonder dat jij met je hand zo diep hoeft te reiken.

Water is het hoofdbestanddeel van een menselijk lichaam. De Upledger CranioSacraal Therapie is de zachte beweging die zich gaat voortzetten tot op de bodem en heel zacht de restricties, de spanningen van de bodem zal wegspoelen.

Wat kost het

Een sessie duurt tussen de 45 en de 90 minuten en kost € 60,-. Natuurlijk is het betalen voor een sessie noodzakelijk en belangrijk, maar niet prioritair. Jouw helen, jouw herstel is de motivatie van ons samenwerken. In die context wordt, indien dit nodig blijkt, elke keer een aanvaardbare economische oplossing gevonden die het helen niet in de weg staat en indien er tegenover een duidelijk engagement in de tijd wordt neer gezet.

Hoe lang duurt het

Geen idee. Ik ben ‘maar’ de bekwame assistent. Hoe lang het noodzakelijk zal zijn de behandeling verder te zetten wordt bepaald door de therapeut, jouw systeem. Jij gaat aanvoelen welke ondersteuning je nodig hebt. Na verloop van tijd ga jij ‘weten’ hoe lang je kan overbruggen tussen twee sessies in. Uiteindelijk bepaal jij vanaf welk moment het goed is geweest. Alleen jij kan voelen wanneer je aangeboren geborgenheid terug in je hart en in je lichaam is komen nestelen.

Contactgegevens

Jan Camus, Upledger CranioSacraal TherapeutLogo Jan Camus
Groepspraktijk
August Vermeylenlaan 3/63
B-2050 Antwerpen Linkeroever
Telefoon +32 470 508 158
mail@jancamus.be
www.jancamus.be

facebook
linkedIn

Tags: Upledger CranioSacraal, cranio sacraal therapie, energetisch werk, energetische therapie, balans