Informatie voor Therapeuten

Welkom bij het netwerk!

Wij zijn Ivonne Meeuwsen en Agnes van der Graaf. Samen zijn wij in 2013 het netwerk ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’ begonnen. Onze missie is om de hulpverlening rondom seksueel misbruik beter en zichtbaarder te maken. Zodat meer mensen sneller bij de juiste, passende hulp terecht komen. Wil jij ons helpen?

Hulpverlening met aandacht voor seksueel misbruik

Seksueel misbruik zit niet in de meeste opleidingen tot therapeut/hulpverlener. Heb jij voldoende kennis van seksueel misbruik? Dan kun jij je als hulpverlener aan ons initiatief verbinden.

Bij- en nascholing

Heb jij, zoals zoveel hulpverleners weinig of geen kennis over seksueel misbruik en de langetermijngevolgen hiervan? Geen nood: Ivonne Meeuwsen heeft een aantal mogelijkheden voor bij- en nascholing. Kijk op haar persoonlijke website voor details.

Samen werken aan vindbaarheid

Met een vermelding op deze website werk je mee aan de vindbaarheid van hulpverlening aan mensen met een verleden van seksueel misbruik. Onze overtuiging is dat goede hulpverlening, passende hulpverlening is. Passend bij de klant, passend bij het proces waar hij/zij in zit.

Draag bij aan onze missie

Voor € 100,00 per jaar (exclusief BTW) draag je bij aan onze missie. Vermelding als therapeut op de website wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Die is éénmalig, live of via skype en kost € 39,26 exclusief BTW. Met jouw jaarlijkse bijdrage kunnen wij ons werk voortzetten.

Wat krijg je als therapeut van dit netwerk?

  • een profiel als hulpverlener op de website
  • gelegenheid om artikelen/blogs aan te leveren voor plaatsing op de site
  • informatie over jouw activiteiten aanleveren voor de nieuwsbrief (oplage 1300)
  • een banner van onze site voor op jouw website

Het profiel als hulpverlener

Het profiel van jou als hulpverlener wordt volgens ons stramien opgebouwd. In je profiel kun je uitgebreid informatie kwijt over wie jij bent als mens, wat jouw mensbeeld is en wat je precies voor mensen kunt betekenen. Je kunt je profiel hier aanmaken, dat is meteen de aanmelding als deelnemer aan het netwerk. Wil je een vermelding? Dan benaderen we jou voor een intake.

Blogs en artikelen publiceren

Opinieblogs, artikelen, beschrijvingen van jouw werkwijze, oproepen voor jouw activiteiten: alles kan en mag, mits er een duidelijke link is met seksueel misbruik. Hiermee bouwen we samen een online bron van kennis. Dat vergroot onze zichtbaarheid en is empowerend voor onze klanten.

Informatie voor de nieuwsbrief aanleveren

Organiseer je een workshop, bijeenkomsten of dergelijke voor mensen met een seksueel misbruik verleden of hun omgeving? Lever tot 300 woorden tekst aan, liefst minimaal vijf weken van te voren, voor vermelding in de nieuwsbrief. Eventueel vergezeld van een foto.

Sociale media

Je pagina wordt bij aanvang op linkedIn, twitter, facebook en G+ genoemd. Daarnaast word je op je verjaardag nog eens extra in het zonnetje gezet op de sociale media. De blogs en artikelen worden regelmatig gedeeld. Het helpt enorm voor de zichtbaarheid van het netwerk én van jou als therapeut als jij ook regelmatig artikelen van de website deelt.

Aanmelden

Aanmelden kan hier