Heldin: Lineke de Vries – HA2018

Heldin: Lineke de Vries

Categorie: Hulpverlener/therapeut GGZ

Lineke de Vries is aangemeld door Josette van Meel, met de volgende tekst:

Waarom ik Lineke de Vries als held aanmeld: omdat zij de rust zelve is, tijd neemt en vooral via allerlei wegen weet te komen tot hetgeen waar je tegen aan loopt. Lukt het ene niet, dan zoekt ze, samen met jou, naar iets anders. Van iedere vorm van therapie haalt ze eruit wat bij mij past. En ben je er nog niet aan toe, gaat ze met iets anders aan het werk en komt, via soms meerdere omwegen, terug bij hetgeen waarbij je vast liep. Ze blijft zoeken om het voor jou zo gemakkelijk, comfortabel mogelijk te maken. En lukt het niet, dan is ze een luisterend oor en probeert je toch met een redelijk ontspannen gevoel naar huis te laten terugkeren. En is het echt te lastig, dan worden er extra momenten ingelast om toch wat rust te kunnen creëren. Voor mij gewoon een geweldige therapeute, met veel kennis in haar vakgebied. Gewoon een “invoelend” persoon, maar ook weer niet te meegaand … het is immers een zware weg die je af moet leggen … en dat is heel lastig Ze helpt/begeleid je door het aan te gaan cq door te gaan.

Het interview met Lineke de Vries

In het kort, kun je aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel misbruik?

Ik vind het belangrijk dat cliënten kunnen vertellen wat hen bezighoudt, tegelijkertijd volg ik hun lichamelijke reacties en door dit te benoemen, hoop ik dat ze op den duur meer lichaamsbewustzijn krijgen. Verder doe ik oefeningen met de cliënten die helpen om arousal en chronische spanningsklachten te verminderen. Tevens het bewust worden van grenzen (lichamelijk en persoonlijk). Binnen mijn vak zijn het lichaam en bewegen de tools waar mee gewerkt wordt.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Dat een cliënt serieus wordt genomen en er tijd voor behandeling is: het gaat soms stap voor stap. Logisch, we hebben te maken met vaak erg ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een cliënt, dus het vraagt het nodige geduld en tijd om hier mee te werken.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Zoek naar een hulpverlener die bij je past en ook met je mee denkt welke stappen er gevolgd kunnen worden. En gun jezelf de tijd.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Dat er meer aandacht is voor de lichamelijke gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Dat lichaam en geest minder gescheiden wordt.