Heldin Hentje Metz – HA2018

Heldin Hentje Metz

Categorie Hulpverlener/therapeut vrijgevestigd

Hentje Metz is aangemeld door heldin Els van Hal van Schipstal met de volgende tekst:

Mijn held is Hentje Metz. Haar heb ik zelf benaderd, als soort van coach, nadat ik “genezen” was verklaard door de reguliere hulpverlening. Ik was “uitbehandeld” bij de ggz, psychiater, psycholoog en huisarts. Ik kon natuurlijk nog wel terecht als ik daar behoefte aan had, de huisarts vooral wilde graag dat ik nog eens kwam om te vertellen hoe het ging, maar toch. Zij vonden mij “beter” en zelf voelde ik dat ik er nog echt niet was! Hentje heeft mij nieuwe inzichten verschaft en mij echt zoveel goeds gebracht! Ik ben zó verschrikkelijk blij dat ik haar ontmoet heb! Door haar sta ik nu waar ik sta en voel ik mij zoveel krachtiger. Zij verdient echt een gouden medaille namens mij.

Het interview met Hentje Metz

In het kort, kun je aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel
misbruik?

Helen en voluit leven is waar ik voor sta. Heel worden gaat, voor mij, over een staat van zijn waarbij innerlijke harmonie en vrede ervaren wordt. Hierbij ga ik er vanuit dat lichaam en geest één geheel vormen, elkaar voortdurend en wederzijds beïnvloeden en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Heel worden na een trauma vraagt dan ook niet alleen om heling van het lichaam, maar ook van geest, hart en ziel. En dat is het pad dat ik met klanten ga, zodat hij/zij na een tijdje vanuit een gezonde en liefdevolle relatie met zichzelf, onbevangen en vrij, het leven (weer) voluit leven.

In mijn werk als begeleider zet ik, naast kennis en methodieken uit verschillende stromingen zoals NLP, Systemisch werken, Familieopstellingen, Transactionele Analyse en Adem en Lichaamswerk, ook mijn eigen ervaringen en met rituelen. Wat ik op welk moment inzet, is afhankelijk van degene die tegenover me zit, zijn of haar levensverhaal en van dat moment.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Voor mij zijn veiligheid en vertrouwen twee belangrijke kernwaarden, als mens én als professional. In iedere ontmoeting en in het bijzonder in contact met mensen die seksueel misbruik kennen. Het is mijn ervaring dat veiligheid en vertrouwen nodig zijn om van binnenuit het hart (opnieuw) te openen, te helen en (weer) voluit te leven.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Gun jezelf tijd om te helen én volg je gevoel. Doe alleen wat goed voelt voor jou. Zoek net zolang totdat je een begeleider hebt gevonden waarbij je je op je gemak en thuis voelt. Alleen dan kun je in jouw ritme en tempo stappen zetten en heel worden.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Ik wens de hulpverlening rondom seksueel misbruik toe dat het beste uit twee werelden, uit de reguliere geneeskunde en alternatieve geneeswijzen, mag worden gecombineerd. Elke hulpvrager wens ik maatwerken en werken vanuit een holistische mensvisie toe, zodat eenieder op zijn/haar eigen wijze het trauma kan doorvoelen en de wond volledig kan helen.