Heldin Elly Buytenhuijs – HA2018

Heldin Elly Buytenhuijs

Categorie Therapeut/hulpverlener GGZ

Elly Buytenhuijs is aangemeld door Esther Hauptmeijer met de volgende tekst:

Waarom Elly Buytenhuijs mijn held is: Ik heb vele jaren “hulp” gehad van diverse professionals. En helaas heeft me dat jarenlang nauwelijks iets en regelmatig niets opgeleverd. Tot ik bij haar terecht kwam. Langere tijd bij haar gelopen en zoveel geleerd en er zoveel aan gehad en ik heb er nog steeds veel aan. Het is al ruim anderhalf jaar geleden dat de therapie is afgelopen maar ik denk er nog regelmatig aan. Vooral aan de tips die ze mij gaf. Ze plaatste mij niet in een hokje, ze heeft met verschillende methodes o.a. EMDR mij echt geholpen. Eindelijk had ik het idee dat ik echt geholpen werd. Ik ben haar nog steeds dankbaar. 

Het interview met Elly Buytenhuijs

In het kort, kun je aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel misbruik?

Werken aan veiligheid en vertrouwen in de relatie, samen met cliënte/cliënt het verhaal ontrafelen en in gezamenlijk overleg bepalen wat en hoe we het behandeltraject gaan vormgeven.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Cliënten helpen woorden te vinden voor wat ze hebben meegemaakt, erkenning geven, valideren, onvoorwaardelijke aanwezigheid, naast ze staan maar ook doortastend durven zijn als therapeut.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Je bent niet alleen ook al voelt het zo. Aan het einde van elke donkere tunnel is weer licht, daar geloof ik heilig in.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Een moeilijke vraag en verleidelijk om iets te vertellen over de GGZ in zijn algemeenheid…. Laat ik het nu even klein houden: therapeuten kunnen veeleisend zijn naar zichzelf en vinden vaak dat het nog beter had gekund. Ik heb het idee dat we met zijn allen op de goede weg zijn. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar effectieve behandelmethodes dus de focus is beslist goed. We zijn heus wel kritisch genoeg. Dat mag ook gezegd worden.