Heldin: Anya van Paemel – HA2018

Heldin: Anya van Paemel

Categorie: Therapeut/hulpverlener GGZ

Anya van Paemel is aangemeld door heldin Marion van der Ven met de volgende tekst:

Hierbij meld ik Anya van Paemel aan als mijn held, die me gewezen heeft op hulpverlening buiten het GGZ en mij wees op Ivonne Meeuwsen. Helaas kan ik die niet nomineren, maar is ook mede mijn held. Mede door hen heb ik het GGZ verlaten en heb leren omgaan met het misbruik en geheeld daardoor. Het wil niet zeggen dat ik nooit val maar ik STA WEER OP. Ook door alle lichamelijke klachten van de laatste jaren kan ik dus wel zeggen dat ik LEEF en niet OVERLEEF. Daarvoor zeg ik met heel mijn hart, dank je wel!!!!

Het interview met Anya van Paemel

In het kort, kun je aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel misbruik?

Erkenning en bewustwording vanuit wederzijds en wederkerig contact. Destijds, binnen mijn werk bij het GGZ, met als doel dat cliënten adequate stappen gaan zetten richting passende hulpverlening en bewust maken dat het geen ziekte betreft maar een gezonde reactie op een ongezonde situatie.

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

(H)erkenning, openheid, kennis van zaken, betrokkenheid, betrouwbaar, wederzijds en wederkerig contact, gelijkwaardig, vanuit eigen ervaring in contact, zie het als proces waarin ieder zijn/haar eigen tijd en tempo kan nemen. Kortom Mens-zijn!

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Ga op zoek naar iemand die echt is en contact maakt, wederkerig is, durft te confronteren (bij voorkeur vanuit gevoeligheid, ervaringsdeskundigheid), jou (h)erkent, die durft door te vragen.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Dat seksueel misbruik een specialisme is binnen de reguliere hulpverlening (voor alle lijnen van huisarts tot GGZ); maatschappelijke erkenning, bewustwording en onderzoek dat seksueel misbruik (al dan niet binnen het gezin) wellicht ten grondslag ligt aan veel zogenaamde ziektebeelden (volgens DSM) en al het andere ‘slechts’ uitingen zijn van het lijden ten gevolge van het misbruik.