Helden: Blauwe maan – HA2018

Helden: Blauwe maan

Categorie Anders

Het hele team van Blauwe maan Tilburg werd aangemeld door Myrthe over de Vest met de navolgende tekst:

Graag wil ik het team van Blauwe maan Tilburg nomineren als helden. Blauwe maan is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerd is in hulp na misbruik/onvrijwillige seks. Zij werken kosteloos. Ik heb namelijk in de afgelopen 4 jaar hulp van verschillende mensen bij deze organisatie mogen krijgen en stuk voor stuk zijn het kanjers.

Wat zij mij in die jaren hebben geleerd en wat zij ook naar buiten brengen als kracht, is dat je zelf de regie hebt over je therapie daar. Dit omdat je gedurende de tijd dat het misbruik plaats heeft gevonden je vaak niet de baas kon zijn over je leven en je lichaam en deze mensen het belangrijk vinden dat je weer mag leren ervaren hoe het is om weer de baas over jezelf te zijn. Dit bekrachtigen ze door in de spreekkamers de sfeer van een woonkamer te creëren, en je de tijd te geven om te wennen aan de hulp.

Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om bij deze geweldige organisatie hulp te mogen krijgen van mensen die je niet beoordelen/veroordelen om wat je hebt meegemaakt. Zelfs als je klaar bent met je traject daar, kan je als je het even nog nodig hebt contact opnemen om om advies te vragen. Ook is er de mogelijkheid dat ouders/kinderen/partners van er hulp aangeboden kunnen krijgen en daarnaast worden er verschillende bijeenkomsten voor deze naasten georganiseerd. Verder is er ook de ruimte voor lotgenoten contact.

Wat ook nog belangrijk is om te vermelden is dat je aan de buitenkant van het pand niet kan zien dat ze daar gevestigd zijn. Dit om je privacy vanaf het moment van aanmelden en binnenkomst voor afspraken al gewaarborgd is.

Het interview met Blauwe maan

Zijn jullie ervaringsdeskundige op het gebied van seksueel misbruik, en zo ja, kun je kort aangeven wat je hebt meegemaakt?

Het team van Blauwe Maan bestaat uit beroepskrachten (maatschappelijk werkers), vrijwilligers en stagiaires. Binnen alle geledingen zijn er ervaringsdeskundigen, soms zijn het ook ex-cliënten die als vrijwilliger gaan werken. De ervaringen van misbruik zijn uiteenlopend, zoals seksueel misbruik lang geleden, in het gezin van herkomst, grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaan of op de werkvloer. Op verzoek van cliënten zetten we expliciet een ervaringsdeskundige in in de individuele gesprekken, maar doordat ervaringsdeskundigheid aanwezig is in het hele team kunnen alle cliënten daarvan profiteren.

Kun je aangeven wat jullie doen rondom seksueel misbruik?

Blauwe Maan biedt professionele ondersteuning, in de vorm van individuele gesprekken, lotgenotengroepen, cursussen en trainingen. Ook andere betrokkenen kunnen bij ons terecht, zoals partners of ouders van…. Blauwe Maan doet verder aan voorlichting, verzorgt workshops en themabijeenkomsten op maat. We willen het onderwerp graag bespreekbaar maken en werken nauw samen met andere organisaties en instellingen.

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste aandachtspunten bij seksueel misbruik?

  • Bespreekbaarheid van het onderwerp zodat het een thema wordt voor iedereen
  • Adequate hulpverlening, beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft
  • Preventie en signalering
  • Aandacht voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Je bent niet alleen, en je hoeft je nergens voor te schamen of schuldig over te voelen. Al voelt het nu alsof het nooit meer beter zal gaan, houd moed. Neem iemand in vertrouwen, vertel wat je hebt meegemaakt. Zoek hulp, er is altijd iemand die jouw verhaal wil horen. Geef niet op, want ook al is het een lange weg, ook jij kunt je verleden achter je laten. Jij, en jouw leven, zijn de moeite waard.

Wat zouden jullie willen verbeteren in de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

  • Ook hulpverleners die niet dagelijks met het onderwerp werken leren signaleren en bespreekbaar maken
  • Laagdrempelige hulp overal beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft
  • Geen standaard hulp maar altijd ‘op maat’ en regie bij cliënt