Held: Erik Schoenmaker – HA2018

Held: Erik Schoenmaker

Categorie ‘Therapeut/hulpverlener vrijgevestigd’

Erik Schoenmaker is aangemeld in de categorie ‘Therapeut/hulpverlener vrijgevestigd’ door Elsbeth van Maaren met de volgende tekst:

Hierbij geef ik mijn held Erik Schoenmaker op. Hij is fysiotherapeut, maar werkt bij mij vooral met cranio sacraal en viscerale therapie. Ook gebruikt hij medical taping. Wat Erik doet is doordringen tot de diepste lagen. Dat heeft een aardige tijd geduurd en hij is meegegroeid in mijn proces. Hij heeft ook zo nodig contact met mijn andere hulpverleners. Bij hem mogen de pijn, gevoelens en emoties er zijn, mag ik kwetsbaar zijn. Alles is oké wat los komt bij hem en mag er zijn. Hij heeft heel veel geduld. Hij leert mij mezelf te respecteren en mijn grenzen te ontdekken, juist ook op het gebied van aanraken en mijn eigen lichaam voelen. Hij gaat daar integer en goed mee om. Hij ziet mij als mens compleet en hij weet het beste in mij naar boven te halen. Hij kan mij uitdagen om nieuwe dingen te proberen en ontdekken op allerlei gebieden. Ik leer dingen te verwoorden. Hij biedt vooral veiligheid en gaat met respect met mij om.

Het interview met Erik Schoenmaker

In het kort, kun je aangeven wat jij doet met/voor klanten met ervaringen van seksueel
misbruik?

Allerbelangrijkste voor mij is dat ik er ben voor de ander. De ander mag er zijn, in al zijn facetten en dit vraagt dat ik niet oordeel, ruimte geef aan het verhaal en de ander erkenning geef, met name aan het leed dat geleden is.
Mijn therapie bestaat onder andere uit aanraking met gebruikmaking van craniosacraal therapie; de aanraking is zacht en gebeurt alleen met toestemming van de ander. Dat vraagt dus veel zorgvuldigheid en het respecteren van grenzen; een belangrijk proces, maar als de ander ervoor openstaat en dit kan toelaten is dit een belangrijke stap naar hechting. Ik heb verder gemerkt dat veel geduld nodig is, zowel van mij als van de ander!

Wat is volgens jou het belangrijkste van de hulpverlening na seksueel misbruik?

Het creëren van een gevoel van veiligheid! Laten weten dat je er onvoorwaardelijk bent, wat de ander ook van je vindt of wat hij of zij ook doet; dat hij of zij steeds weer welkom is.

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met helen willen meegeven?

Ik zou hen vooral het gevoel willen geven dat je als slachtoffer niet alleen staat. En dat je bovendien geen schuld hebt, een gevoel dat niet zomaar weg te nemen is, maar het is wel belangrijk.

Wat zou je willen verbeteren aan de hulpverlening rondom seksueel misbruik?

Een verbetering van de hulpverlening bereik je door meer bekendheid aan seksueel misbruik te geven. Vaak is er een deksel op de beerput die angstvallig wordt dichtgehouden. Voorbeelden waar dat succesvol is doorbroken, zijn de schandalen rondom de “Katholieke Kerk” en “#Metoo”. Dit komt de erkenning van slachtoffers ten goede.