Workshop Margreet Krottje – psycholoog – Tebéyo methode

Wie is Margreet Krottje van Tebéyo?

Margreet Krottje, Tebeyo methodiek, psychotherapeutMargreet was één van de eersten die we vroegen om een workshop te verzorgen. Op het Symposium ‘Diagnostiek en hulpverlening seksueel misbruik’, vorig jaar in Ede na het verschijnen van mijn eerste boek, gaf zij een lezing waarbij duidelijk werd dat deze vrouw veel kennis heeft van seksueel misbruik en wat er nodig is om daarvan te helen. Zij sprak met veel passie en liefde over ‘haar mensen’. Een gedreven professional met kennis van zaken.

Workshop Tebéyo methodiek

Margreet Krottje is als psycholoog gespecialiseerd in de hulp na seksueel misbruik en geweld. Tebéyo betekent in verbasterd Spaans: ‘Ik zie je’. Daarmee geeft zij al aan in welke richting de therapie gaat. De cliënt heeft de behoefte om gezien te worden. Zien, luisteren, erkennen. Het zijn deze basisbegrippen die vorm en inhoud krijgen in de Tebeyo Methode.

Een workshop samen met een cliënte

Margreet Krottje zal samen met een cliënte een workshop geven. Samen Monique en samen zal zij uitleggen en laten ervaren wat er tijdens therapie gebeurt. Monique komt nu anderhalf jaar bij Margreet en kon bijna niet praten toen ze voor het eerst kwam, en vooral niet over moeilijke dingen. Langzaam begint dat iets beter te worden, maar praten blijft spannend. Het geven van deze workshop is dan ook een hele overwinning.

Samenwerken heeft meer waarde voor iedereen

Margreet werkt veel samen met haar cliënten en ervaart dat als een enorme meerwaarde voor haarzelf, haar cliënten, maar ook voor het publiek.

‘Het verhaal van een cliënt is 100x duidelijker omdat je als luisteraar kunt voelen wat er speelt. Ze spreken vanuit ervaring, dat is anders dan wanneer het vanuit kennis verteld wordt’.

De Tebéyo Academie

Margreet geef naast individuele therapie aan cliënten ook een opleiding in de Tebéyo methode aan hulpverleners en therapeuten. Een gedegen opleiding die individueel werken met cliënten combineert met groepen, erop gericht om jou als professional extra tools in handen te geven om de complexe problematiek van seksueel misbruik goed te kunnen begeleiden. Over deze opleiding staat een review van één van de eerste lichting studenten hier te lezen.

Brekend nieuws!

In het onderzoek dat in de regio Haaglanden is verricht naar de effectiviteit van de hulpverlening is de therapie die Tebéyo biedt onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de methode werkt. Margreet wist dat natuurlijk al lang, maar nu is er dan wetenschappelijk bewijs voor, waarmee de methodiek van Tebéyo zich ‘evidence based’ mag noemen. Reden te over dus om de workshop op het symposium te volgen en je wellicht aan te melden voor haar opleiding op de Tebéyo-Academie.

Het complete onderzoek vind je o.a. hier

Geef een reactie