Verenigde Naties aanbevelingen omtrent aanpak depressie

‘Behandeling van mensen die aan depressie lijden moet veranderen van de verregaande medicalisering en moet in plaats daarvan de onderliggende macht en ongelijkheid adresseren die vaak ten grondslag liggen aan de depressie’

Artikel over de aanpak van de oorzaken van depressie

Ik vond deze veelzeggende tekst online. Mijn vertaling van het hele artikel vind je hieronder, maar als je niet zo van ambtelijke taal houdt: De kern van zijn betoog is:

  • Stop met net doen alsof een gemiddelde depressie een probleem van stofjes in de hersenen is. En er is geen enkel bewijs dat pharmaceutica helpen.
  • Kijk naar de oorzaken van depressie. Bijvoorbeeld Negatieve Ervaringen in de Kindertijd (NEK’s), geweld, sociale ongelijkheid etc. (zie ook mijn blog over NEK’s)
  • Zorg ervoor dat opvang in de eerste lijn bestaat uit: Oplettend afwachten, kijken, praten en luisteren
  • Zorg ervoor dat de maatschappelijke omstandigheden verbeteren
  • De mensen van de wereld hebben recht op goede geestelijke gezondheidszorg

De Verenigde Naties expert Mr. Pūras

Aan het woord is de gezondheidsexpert van de Verenigde Naties, Mr. Pūras op de Wereld Gezondheidsdag op 7 april 2017. In zijn  open statement die voorafgaand aan de Wereld Gezondheidsdag gepubliceerd werd, zegt de speciale ‘Recht op gezondheid Rapporteur’ dat landen hun dominante biomedische aanpak van depressie moeten heroverwegen, om te voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030, waarin het recht op gezondheid wordt gegarandeerd voor iedereen.

Negatieve Ervaringen in de Kindertijd (NEK’s)

Er is steeds meer bewijs dat er een link is tussen depressie en Negatieve Ervaringen in de Kindertijd (waarvan seksueel misbruik er één is). Geweld, ongelijkheid, onzekere leefomstandigheden en sociale uitsluiting raken de meest kwetsbare mensen naar verhouding harder.

Stop met psychoactieve drugs als eerste hulp

Mr. Pūras zegt met nadruk: ‘Het medicaliseren van depressie en andere vormen van sociale stress en de behandeling hiervan met psychoactieve drugs is de dominante behandelvorm geworden. Echter, deze behandeling in de eerste lijn is, zeker als het over gemiddelde of milde depressie gaat, simpelweg niet gebaseerd op bewijzen. De overmatige medicalisering van deze condities doet meer schade dan goed en dit moet stoppen.’

Risico’s verminderen

De expert gaat door: ‘De risicofactoren voor depressie en suicidaal gedrag moeten teruggebracht worden. Tegelijk moet beleid gemaakt worden dat mensen en gemeenschappen beschermt en weerbaar maakt tegen deze condities.’

Psychosociale interventies

Mr. Pūras breekt een lans voor psychosociale interventies binnen het sociale netwerk van iemand die emotionele of sociale stress ervaart. ‘Psychiatrische interventies zijn meestal niet noodzakelijk. Hulp en steun moet dicht bij de mensen gegeven worden, door bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuishulpen.’

Wachten, kijken en luisteren

‘In de meeste gevallen is oplettend afwachten, menselijke interactie en gewoon praten en luisteren misschien wel alles wat er nodig is. Deze interventies zouden de eerste lijnshulp moeten zijn.’ benadrukt mr. Pūras. ‘We mogen niet accepteren dat drugs het antwoord zijn op gewone menselijke geestelijke gezondheidsissues, op sociaal emotionele problemen. We moeten de sociale issues waaruit deze problemen ontstaan aanpakken, zoals machtsongelijkheid in relaties, de gevolgen van geweld en andere negatieve omstandigheden die ons sociaal en emotioneel milieu vormen.’

Oproep van de expert

Ik roep de naties op om hun investeringen in de geestelijke gezondheid te verleggen van de nadruk op chemische disbalans, naar het aanpakken van machtsongelijkheid en andere vormen van ongelijkheid in behandeling.

We moeten het gesprek aangaan over depressie en beleidsmakers moeten gaan kijken wat er mis is gegaan in de aanpak van de geestelijke gezondheid van individuen en van maatschappijen én over de veranderingen die nodig zijn. Het zal een moeilijk gesprek zijn, maar het is belangrijk dat we dit gesprek nu gaan voeren.

Miljoenen mensen van over de hele wereld lijden aan depressie en andere geestelijke gezondheidsissues, maar niet iedereen heeft toegang tot de juiste zorg en ondersteuning.’

 

 

 

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.