Therapeut in het zonnetje: Wytske Jónás

In de serie ‘Therapeut in het zonnetje’ stellen we steeds een aantal vragen aan een therapeut van deze website. Vandaag staat Wytske Jónás in het zonnetje.

Wytske, wat heeft jou gemotiveerd om therapeut te worden?

Dat was een impuls vanuit mijn ziel. Het rommelde al langer in mijn binnenwereld om op hart- en zielsniveau te gaan werken en ook vanuit de buitenwereld kwamen er voortdurend signalen dat ik hier gehoor aan moest geven. Ik werkte in die tijd als docent in het voortgezet onderwijs, maar vond het werk niet bevredigend, omdat het aspect van zingeving daarin voor mij ontbrak. Vanuit het perspectief van mijn ziel vond ik veel dingen zinloos om te doen, omdat ik diep van binnen wist dat er iets anders op mij wachtte.

Kun je aangeven wat voor signalen dat waren?

Ik ben hoogsensitief en –hoewel ik niets met dat woord heb- paranormaal gevoelig.  Het grootste beslissende moment kwam voor mij echter nadat een geliefde vriend onverwacht voor zelfdoding koos. Die gebeurtenis had zo’n impact op me, dat ik het roer wel 180 graden om móest draaien. Alles waarop ik tot dan toe mijn bestaan en zekerheid had gegrondvest, stortte in één keer in en moest daarna opnieuw opgebouwd worden.

Wat betekende dat voor jou?

Nu, zeven jaar later, kijk ik met een dubbele blik terug op deze gebeurtenis. Want alhoewel ik mijn vriend in fysieke zin verloor, was ik hem helemaal niet kwijt. Hij opende in mij de poort naar mijn ware zielspotentie en -vervulling. De afgelopen jaren heb ik mogen ontdekken dat ik codes en sleutels bij me draag die een bijdrage kunnen leveren aan de heelwording van mens (en dier). De keuze was: of blijven ‘slapen’, of deze codes en sleutels activeren en inzetten voor het welzijn van anderen. Ik koos voor het laatste en daar heb ik tot op vandaag geen seconde spijt van gehad. Ik heb een wereld verloren, maar daar de hemel op aarde voor teruggekregen☺.

Waarom specifiek slachtoffers van seksueel misbruik?

Voor mij was dat een hele logische keuze om te maken, omdat één van de ‘zielssleutels’ die ik meedraag in dit leven gaat over het transcenderen van oude, verkeerd aangewende, seksuele energie. Eenvoudiger gezegd betekent dit dat mensen hun oorspronkelijke seksuele (scheppings)kracht weer mogen leren ervaren. Er is al zo lang zoveel ontkrachting en verkrachting van deze energie op aarde, vooral onder vrouwen. Nu is het de tijd om onze seksuele essentie te herstellen en hoe meer dit thema in jou geraakt of zelfs beschadigd is, door bijvoorbeeld seksueel misbruik, hoe stralender jouw zielskern, die eronder verscholen ligt, wel eens zou kunnen zijn!

Wat maakt dat je juist regressietherapie bent gaan doen?

De keuze voor regressietherapie was voor mij vrij snel gemaakt, omdat ik daarbij met de ziel kan werken en samen met mijn cliënt ook vanuit ‘hoger perspectief’ naar zijn of haar verhaal kan kijken. Ik wilde ook een degelijke beroepsopleiding volgen en blijven groeien in mijn vak. Ieders verhaal is anders en ik leer zoveel van mijn cliënten! Het is echt werk dat ik met Hart en Ziel kan doen. En ook vóór Hart en Ziel. Ik ontdekte dat ik al vele levens lang met vooral de ziel heb gewerkt en dat dit vertrouwd terrein voor me is.

Je hebt in eerdere levens vergelijkbaar werk gedaan?

Ja, in eerste instantie als ‘psychopompos’, dat is iemand die de ziel veilig helpt oversteken naar de andere wereld of andere dimensies waarin hij meer van zichzelf als totaalwezen kan ervaren. Maar ook op het gebied van soul healing en soul liberation, waarbij heling en bewustwording van de kracht en heiligheid van onze seksuele energie (onze creatieve en scheppende kracht) van groot belang zijn.

Hoe kan regressietherapie bijdragen aan het helen van seksueel misbruik?

Regressietherapie werkt holistisch en is gericht op het integraal, coherent en harmonieus laten samenwerken van je mentale, emotionele, fysieke en spirituele lichamen. Door het ervaren van trauma of andere pijn kunnen deze ontkoppeld raken. Je ervaart bijvoorbeeld een heftige emotie (angst, schok, verdriet enzovoort) en op dat moment trek je je als het ware terug uit je lichaam (dissociatie) of je ‘bevriest’ de emotie omdat je adem stokt. Met behulp van regressietherapie kun je je energie weer laten stromen en de verbinding met je lichaam en je emoties herstellen.

Lichaam, emoties, fysiek en spiritueel komt allemaal samen?

Ja, je wordt weer één geheel. Vaak ben je door het trauma ook een essentieel deel van jezelf verloren, zoals je levenslust of je vertrouwen in jezelf en anderen. Door in regressie naar het moment te gaan waarop dat gebeurde, kun je ook (delen van) je essentie terughalen. En oude koorden verbreken die niet langer je groei dienen. Het is vaak ook nodig om de verschillende lagen, die er door de tijd bij zijn gekomen, zoals gevoelens van schuld of schaamte eraf te halen. Uiteindelijk, wanneer je dat wenst, kun je verder nog op een dieper niveau werken aan je helingsproces, en wel op ziels- of bronniveau.

Helen voor gevorderden?

Diep inzicht op zielsniveau verkrijgen is alles behalve een vorm van escapisme. Het is belangrijk dat het belichaamd blijft. We verblijven tenslotte niet voor niets op aarde. Maar heling op zielsniveau geeft letterlijk een andere dimensie aan je ‘Zijn’, omdat je je bewust wordt van je eigen verhaal en je goddelijke vonk. Uit mijn praktijk blijkt vrijwel altijd dat de ervaring van seksueel misbruik nooit op zichzelf staat, maar juist ingebed is in iemands zielsgeschiedenis. Dat komt doordat het grote levensthema’s als seksuele energie (waar ook onze creatieve scheppingskracht mee verbonden is) en macht raakt. Vanuit de ziel wordt daar niet over geoordeeld. De ziel wil groeien en ervaren, maar kan daar door haar eigen enthousiasme en uitbundigheid ook wel eens in verstrikt raken. Vandaar dat ‘soul healing’ een belangrijk aspect vormt binnen regressietherapie.

Welke interventies zet je vaak in en met welk resultaat?

Dat zijn regressie (in bijna de helft van de begeleidingen), de verbinding met het Heilige Vrouwelijke, Energie in Eigen Beheer en ‘divine embodiment’. Met dat laatste bedoel ik o.a. het volledig aanwezig leren zijn in ons lichaam, ons lichaam opnieuw bewonen en koesteren. Ons lichaam is heel wijs; wanneer we hier goed naar leren luisteren en onze fysieke sensaties serieus nemen, kunnen we veel leren over wie we in werkelijkheid zijn. We beheren dan veel beter onze energie, omdat we thuiskomen in ons lichaam.

Wat betekent dat voor vrouwen?

Waar wij thuis zijn en ons licht aansteken, kan een ander niet zomaar meer (energetisch) binnendringen. Ik leer vrouwen de kracht en wijsheid van hun baarmoeder en yoni te voelen en te vertrouwen op hun lichaam en intuïtie. Het resultaat is dat cliënten zich veel beter gecenterd voelen en niet zelden een diep niveau van innerlijke rust en vrede beginnen te ervaren. Het gevoel dat alles goed is zoals het is en wij er alleen maar op hoeven leren te vertrouwen. Het is als het vinden van je innerlijke kompas, waarmee je met je eigen stroom leert mee te varen. Door daarmee te oefenen, raak je ook niet meer in paniek, wanneer je even niet meer in je eigen stroom zit.

Wat denk jij dat belangrijk is voor mensen om over jou te weten, voordat ze contact met je opnemen?

Wanneer je het gevoel hebt dat ik iets voor je kan betekenen, ben je van harte welkom in mijn praktijk. Wel helpt het als je enigszins open staat voor de mogelijkheid dat er meer dimensies van jouw Zelf bestaan en dat je ziel graag wil leren en groeien. Vaak merk ik dan ook dat jouw helpers in de spirituele wereld staan te trappelen om via mij met jou te werken, wanneer je contact met me opneemt. Soms heb ik al met iemand gewerkt voordat hij of zij daadwerkelijk langs is geweest en soms gaat dat ook na de sessie nog door. Daar hoef je verder helemaal niet bij stil te staan. Hoewel de meeste mensen mij spiritueel zullen noemen, maakt het mij helemaal niets uit of je jezelf wel of niet als spiritueel beschouwt, of dat je weet wie je gidsen zijn of niet.

Hoe weet iemand of ze bij jou aan het goede adres zijn?

Wanneer er in jou een verlangen naar self-empowerment is en een opening om voorbij de ons bekende wereld van dualiteit en polariteit te kijken, weet je zeker dat je bij mij aan het goede adres bent. Deze eigenschappen versnellen je helingsproces en maken je tot een meester van je (eigen) energie. Ook helpen ze je daar te komen, waar je in je stoutste dromen misschien niet aan had durven denken. Durf jij groots te dromen? Dat is het begin van jouw herstel!

Wytske Jónás, regressietherapie, Leiden

Geef een reactie