Symposium workshop – Familieopstellingen – Els Thissen

Els Thissen- Symposium workshop Familieopstellingen Hoe ben je betrokken geraakt bij het Symposium ‘Wat wél werkt’?

De dagvoorzitster, Janny van Heerbeek (voorheen van het bestuur van de VSK-Nederland) heeft mij benaderd. Zij vroeg me of ik open sta voor het verzorgen van een workshop Familieopstellingen tijdens het symposium. Het antwoord is volmondig ‘Ja’. Voor mij is het symposium een gelegenheid om inzichtelijk te maken wat er aan heling mogelijk is door middel van opstellingen bij het thema seksueel misbruik.

Kun je iets vertellen over Familieopstellingen en seksueel misbruik?

Tijdens een familieopstelling krijgen we inzicht in de patronen en dynamiek, werkzaam binnen gezinnen en/of families. Seksueel misbruik kan een aanleiding zijn om tot een opstelling te komen. Door de opstelling kunnen scheve familie- en gezinsverhoudingen rechtgezet, vermeende schuld ontmanteld en eigen zeggenschap herwonnen worden.

Wat is zo speciaal aan familieopstellingen na seksueel misbruik?

Het is een werkzaam instrument om eigen kracht te ervaren en stuurvrouw van het eigen leven te worden, als dat gewenst wordt. Ik weet niet of dat speciaal is. Het is wel werkzaam.

Wat zijn de uitgangspunten bij familieopstellingen?

Als ik opstellingen begeleid, werk ik onder andere vanuit de volgende principes:

 • Iedereen hoort erbij; niemand wordt uitgesloten of uitgestoten.
 • Iedereen draagt zijn eigen leven, lot en verantwoordelijkheid.
 • Je wordt uitgenodigd te stoppen met dragen wat niet bij jou, maar bij andere hoort.
 • Onvoorwaardelijke liefde is de drijvende kracht in alle relaties.
 • Liefde in misbruikte vorm, zorgt voor verwarring en pijn.
 • Het leven in de dualiteit kent een ‘Ja’ en een ‘Nee’
 • Iedereen is heel, ongeacht wat haar/hem is overkomen.

Kun je een voorbeeld geven van hoe het heeft gewerkt bij een klant?

Het geeft de klant de mogelijkheid een duidelijk ‘Ja’ en ‘Nee’ te voelen en dit naar buiten toe uit te dragen. Het is alsof de ‘misbruikte relatie’ met terugwerkende kracht opschoont. Het geeft helderheid in relaties in het NU. De doorwerking van de verhulde, afhankelijk makende patronen worden herkend en kunnen omgezet worden.

In welke fase van verwerking zou je familieopstellingen inzetten?

Op het moment dat een persoon:

 • merkt dat het verleden zich blijft herhalen in het denken en daaraan lijdt
 • genoeg heeft van het lijden aan deze voorbije gebeurtenissen
 • er aan toe is het gebeurde ‘achter zich te laten’
 • verder wil met het leven en de focus op de toekomst wil richten

Wat kunnen we verwachten van de workshop op het symposium?

Het daadwerkelijk opstellen van een situatie. Er zijn twee deelnemers aan het symposium, die zijn hun eigen probleem met seksueel misbruik op wil stellen op de dag zelf.

 

 

Geef een reactie