Opleidingsaanbod

Na- en bijscholing over seksueel misbruik

Hulpverlening na seksueel misbruik biedt een aantal vormen van bij- en nascholing aan, te weten:

  • introductiemiddag seksueel misbruik
  • Train de trainer Samen helen
  • Verdiepingstraining

Hieronder een korte uitleg van het aanbod met een link naar meer uitgebreide informatie.

Introductiemiddag seksueel misbruik

Na deze korte cursus heb je een overzicht van wat de langetermijneffecten van seksueel misbruik zijn en hoe deze doorspelen in de therapeutische praktijk. Deze cursus kost € 50,00 ex. BTW en is bedoeld als een kennismaking met de complexe problematiek die rondom seksueel misbruik speelt.

Meer informatie over de introductiemiddag

Train-de-trainer Samen helen

Samen helen is een methode van begeleid lotgenotencontact rondom seksueel misbruik. Na afloop van de training heb je de tools in handen om een dergelijke groep te begeleiden, de Samen helen methodiek toe te passen, plus een reader met uitgebreide praktische handvatten om de Samen helen bijeenkomsten vorm te geven. De training kost € 100,00 ex. BTW en dat is exclusief het boek ‘Helen van seksueel misbruik’ (verplichte literatuur).

Meer informatie over de train-de-trainer Samen helen

Verdiepingstraining omgaan met seksueel misbruik

In de verdiepingstraining gaan we dieper in op de kennis rondom seksueel misbruik. Daarnaast is jouw rol als hulpverlener én waar deze complexe problemen jou raken aan de orde. Je gaat in acht dagen, in blokken van twee, verspreid over vier maanden, de diepte in en wordt uitgedaagd om jouw eigen omgang met het onderwerp seksueel misbruik te exploreren. De verdiepingstraining kost € 1000 ex. BTW en exclusief (verplichte) literatuur: Helen van seksueel misbruik en Partners in beeld.

Meer informatie over de verdiepingstraining