Over (behandeling van) jonge plegers

Deze blog is een soort vrije vertaling van de informatie die ik op deze blog vond. Over jonge daders is niet veel informatie te vinden, terwijl het natuurlijk wel een onderwerp is dat aandacht verdient. Als we jonge daders kunnen ondersteunen om niet te recidiveren, hebben we naast de jonge dader ook een aantal potentiele slachtoffers voorkomen. Genoeg reden om er eens in te duiken.

Publiekelijk en beleidsmatige engagement. Een overzicht over jonge daders van seksueel misbruik

Als ik consulten geef aan medewerkers van de reclassering, de psychiatrie of het justitiele segment, blijkt vaak dat veel van hen geen enkele voorliggende kennis hebben over dit soort jongeren. Deze professionals zitten echter wel vaak in een positie dat ze beslissingen moeten nemen over deze jongeren, beslissingen die grote gevolgen hebben voor de jongeren zelf, maar ook voor de veiligheid van de samenleving.

De beste voorlichting

Ik heb diverse manieren geprobeerd om relevante informatie te delen, inclusief het geven van presentaties en het schrijven van artikelen. Recent ben ik er achter gekomen dat wat het verschil lijkt te maken is een hand-out van één pagina met basisinformatie. Ik deel het hier in de hoop dat anderen dit ook nuttig zullen vinden.

Jonge daders van seksueel misbruik

De meest recente studies over recidive van jonge daders is bemoedigend laag, rond de drie procent. Natuurlijk is het van belang om individuele casussen goed te bekijken, want recidive zorgt voor veel schade. De totale recidive voor deze groep, inclusief niet seksuele misdaden, schat men rond de dertig procent.

De piek leeftijd

De meest voorkomende leeftijd waarop jeugdigen kinderen misbruiken is dertien. Op die leeftijd plegen bijna 12 op de 10.000 jeugdigen seksueel misbruik. Dit neemt snel af naarmate de jongeren ouder worden (statistieken Canada 2014). Dr. Barbara Bonner, directeur van het ‘National Center on Child Abuse’ omschrijft de vroege adolescentie als een ’transitie periode waarin het risico op seksueel misbruik plegen hoog is’. De meeste jonge daders kunnen succesvol behandeld worden in de gemeenschap. Het idee dat seksueel misbruik plegen in een transitie periode plaatsvindt, raakt vaak ondergesneeuwd in discussies over supervisie en behandeling.

Risicofactoren voor recidive

Risicofactoren voor recidive zijn onder andere:
 • slachtoffer zijn van misbruik of mishandeling
 • speciaal onderwijs
 • meerdere slachtoffers
 • daden vonden plaats in publieke plaatsen
 • eerdere veroordelingen voor willekeurig welke vergrijpen

Het ontkennen van het seksueel misbruik aan het begin van de behandeling voorspelt niet of de behandeling aanslaat noch of er recidive zal plaatsvinden (Langton et al, 2008)

Positieve voorspellers

Factoren die een positieve uitkomst van de behandeling van jonge daders van seksueel misbruik kan voorspellen zijn ruwweg dezelfde als die van de algemene populatie van jeugdcriminaliteit en reclassering. Counseling methodes die gericht zijn op het oplossen van sociale problemen, vaardigheidstraining, stevige supervisie in de proeftijd en inzetten op sociale ondersteuning zijn goede voorspellers (Lipsey, 2009; Kettrey & Lipsey, 2018).

Ontwikkelingsachterstanden als risicofactoren

Ontwikkelingsachterstanden op het gebied van sociale vaardigheden en impuls controle zijn belangrijke risicofactoren voor jong daderschap. Dit kan gelukkig bijgestuurd worden en dit leidt tot positieve resultaten. Belangrijke elementen van de behandling zijn:

 • doornemen van de specifieke seksuele aanklacht met de familie
 • een veiligheidsplan
 • vaardigheidstraining op sociale probleemoplossing
 • aandacht voor toestemming in seksuele context
 • aandacht voor de wet
 • gezonde seksuele relaties
 • het identificeren van risicofactoren in het delictgedrag
 • een stappenplan maken om recidive te voorkomen
 • een plan maken voor gezonde, sociale relatievorming

Bij de counseling is actieve betrokkenheid van de ouders en eventuele counseling van ouders essentieel. Er is geen bewijs dat voor de jonge dader uithuisplaatsing of opsluiting tot betere resultaten leidt dan begeleiding in de gemeenschap. (Lipsey, 2009).

Commentaar van Ivonne

Het is in ieders belang dat jonge daders goed opgevangen en behandeld worden. Het lijkt erop dat het in het belang van de jonge daders is dat dit in de gemeenschap plaatsvindt. Toch wil ik daar een kanttekening bij zetten, omdat het ook in de gemeenschap is dat het seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Daarbij is het voor slachtoffers vaak moeilijk te verteren als hun dader vrij rondloopt. Dat draagt niet bij aan hun gevoel van veiligheid. Dit moet wat mij betreft in de besluiten rondom behandeling meegewogen worden.

 

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.