Onderzoek: Seksualiteit na seksueel misbruik

Help mee aan het herstel van anderen!!!!

Door mee te doen aan dit onderzoek kun jij een uiterst belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van andere mensen die seksueel misbruikt zijn. Mijn naam is Janita Beijeman, ik ben 49 jaar en volg de opleiding HBO Bachelor Toegepaste Psychologie. De netwerkorganisatie ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’ biedt mij de mogelijkheid om mijn afstudeeropdracht “Beleving van seksualiteit na seksueel misbruik” uit te voeren. Zelf ben ik ervaringsdeskundig wat betreft seksueel misbruik en heb jarenlang problemen ondervonden wat betreft intimiteit/seksualiteit. Inmiddels heb ik meerdere overlevers gesproken en ook veel gelezen over het onderwerp beleving van seksualiteit na seksueel misbruik. Het blijkt voor velen een zoektocht naar de juiste hulpverlening op dit gebied.

Uit het literatuuronderzoek dat ik heb uitgevoerd komen, kort samengevat, onder andere de volgende items naar voren.

  • De percentages van seksueel misbruik zijn hoog.
  • Seksuele problemen komen twee keer zo vaak voor bij overlevers van seksueel misbruik dan bij mensen die niet seksueel misbruikt zijn.
  • Seks is een behoefte waarmee we geboren zijn.
  • Seksuele tevredenheid hangt samen met zaken die het welzijn van mensen beïnvloeden.

Gezien bovenstaande aspecten vind ik het belangrijk dat er meer aandacht besteed wordt aan dit gevolg van seksueel misbruik. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een meer effectieve, passende hulpverlening op het gebied van seksualiteit na seksueel misbruik. De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk als handvatten dienen voor de hulpverleners van de netwerkorganisatie Hulpverlening na seksueel misbruik en voor overlevers om te kunnen kiezen voor de juiste hulp.

De onderzoeksvraag luidt:

 ‘Welke interventie(s) kan/kunnen een bijdrage leveren aan het herstel van de beleving van seksualiteit na seksueel misbruik?’

Voor dit onderzoek is het nodig dat ik tien personen interview, die hersteld zijn van seksueel misbruik. Ook vraag ik vijf hulpverleners uit de netwerkorganisatie Hulpverlening na seksueel misbruik mee te werken. Personen die hersteld zijn van seksueel misbruik kunnen door hun deelname hieraan een positieve bijdrage leveren, omdat zij kunnen aangeven wie/wat hen geholpen heeft en/of nog steeds helpt, wat achteraf gezien anders had gekund, welke verbeterpunten er zijn, et cetera. De hulpverleners kunnen vanuit hun professionaliteit, deskundigheid en vanuit hun werkervaring met overlevers van seksueel misbruik een opbouwende bijdrage leveren aan het onderzoek. Mijn voorkeur gaat uit naar een face-to-face interview maar een interview via skype behoort ook tot de mogelijkheden.

Anonimiteit gewaarborgd

Als je anoniem wilt blijven, kan dat natuurlijk, er wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan met jouw informatie en jouw gegevens worden geanonimiseerd. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’ zodat zowel hulpverleners als overlevers hiervan kunnen kennisnemen. Ben jij die persoon die mee wil werken aan het onderzoek omdat jij als overlever geworsteld hebt om te herstellen van de beleving van seksualiteit? Dan vraag ik jou om contact met mij op te nemen via het volgende e-mailadres: janita.beijeman@gmail.com. Of wil jij als professional meewerken aan dit onderzoek dan kan dat ook op dezelfde manier. Ik wil je nu alvast heel erg bedanken voor jouw onmisbare medewerking.

Hartelijke groet,
Janita Beijeman

 

1 thought on “Onderzoek: Seksualiteit na seksueel misbruik

Geef een reactie