Marian van Veluwen

Seksuologie en EMDR

Marian van Veluwen, seksuologe, relatietherapeut. HilversumMijn naam is Marian van Veluwen (1961). Na mijn studie seksuologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik mij gespecialiseerd in het verhelpen van seksuele problemen door gedragsveranderende relatietherapie.

Mijn praktijk is gespecialiseerd in hulp aan vrouwen met een incest/misbruik verleden.

Wat doe ik?

Ik heb mij gaandeweg steeds meer verdiept, geschoold en ontwikkeld in therapie voor incestslachtoffers. Door mijn professionele kennis, werk en levenservaring weet ik precies wat er speelt bij incestslachtoffers. Ze hoeven niets meer uit te leggen, ik snap ze als geen ander. Zowel uit eigen als uit professionele ervaring, kan ik ze de erkenning en herkenning bieden die ze nodig hebben om veilig en vol vertrouwen samen aan het werk te gaan.

Ik sta stevig en wijs in het leven. Ik zie dingen helder, heb een sterk analytisch vermogen. Ik ben helemaal thuis in de materie van incest en schrik niet van de meest onwaarschijnlijke, onmenselijke en ondraaglijk pijnlijke verhalen. Je bent bij mij welkom met heel jouw verhaal.

Mensbeeld:

Er is veel moed en kracht voor nodig om hulp te zoeken. Maar de eerste stap heb je al gezet! Samen gaan we kijken naar wat er speelt en wat jij nodig hebt qua support en ondersteuning. Geef de moed niet op! Ook voor jou is er een mogelijkheid en methode, om jouw klachten stapje voor stapje dragelijker te maken! Mijn taak is het om een veilige ruimte te creëren, waarin jij je kunt ontwikkelen en om je het gereedschap te geven om zelf de gewenste stappen te maken.

Methode:

De kracht van mijn werkwijze zit in eenvoud, directheid en praktijkgerichtheid. Niet alleen praten, maar er ook werkelijk iets aan doen!

De therapie bestaat globaal uit:

 • Stabiliseren van een destructieve niet te verdragen wanhoop naar een hoopvolle werkzame stabiele uitgangspositie.
 • Traumaverwerking
 • Veel informatie geven en vaardigheden aanleren om het anders te leren doen.
 • Opbouw van een waardevol leven vol liefde.

Door middel van duidelijke oefeningen werk je aan de verbetering van praktische vaardigheden, zodat klachten verminderen of je leert beter met bepaalde situaties om te gaan. Je werkt aan het herkennen van gevoelens, overlevingsstrategieën, dissociatie, gedachtepatronen, vertrouwen en wantrouwen, eenzaamheid, verbinding maken, omgaan met grenzen, schuld en schaamte, assertiviteit, betere zelfzorg en het uiten van woede.

Herstel van psychische schade als gevolg van seksueel misbruik en incest is niet los te zien van:

 • Empowerment: het ontwikkelen van eigen kracht en mogelijkheden.
 • Bewustwording: het belang van eigen kracht, creativiteit, doorzettingsvermogen.
 • Toekomstperspectief: een verbetering van het maatschappelijk functioneren.

Klachten waarvoor deze methode onder andere geschikt is:

 • Complexe PTSS, met onder andere de volgende klachten: nachtmerries , herbelevingen, de neiging herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen te vermijden.
 • Mensen kunnen zich vervreemd voelen van anderen en last hebben van slaap problemen, prikkelbaarheid, woedeuitbarstingen, concentratieproblemen, overdreven schrikreacties en waakzaamheid.
 • Ook kan men zich afwezig voelen, wisselende stemmingen hebben, impulsief handelen, zichzelf beschadigen.
 • Een veelheid aan (overweldigende en tegenstrijdige) gevoelens oftewel in technische termen een disfunctionele regulatie van het affectsysteem.

Hoe lang duurt het:

Soms 2 sessies, vaker 10 sessies en maximaal 20 sessies.

Kosten:

90 euro per sessie van een uur.

Bijzonderheden:

Auteur van het boek: Niets aan de hand. Een openhartige roman over incest.

Contactgegevens:

Ik heb mijn praktijk in Ankeveen. Per telefoon of mail kunt u een afspraak maken.
Website: Praktijk van Veluwen

Praktijk van Veluwen
Schimmelpenninckhof 13
1244 RB  Ankeveen

Telefoon: 06-45089024
marianvanveluwen@gmail.com

 

Tags: Vrouwenhulpverlening, seksuologie, EMDR, empowerment, ervaringsdeskundige, incest, seksuele problemen