Margreet Krottje van Tebéyo, gefeliciteerd!

De Tebéyo methode werkt!Margreet Krottje, Tebeyo methodiek, psychotherapeut

Het afgelopen jaar heeft Margreet Krottje een en ander in werking gezet om haar methodiek te toetsen. Dat heeft geresulteerd in een onafhankelijk onderzoek in de regio Haaglanden waarbij o.a. haar methodiek is onderzocht op effectiviteit. Daarbij is duidelijk geworden dat de Tebéyo methode goed werkt in de hulpverlening na seksueel misbruik en geweld.

Evidence based én best practice

Het beste uit beide werelden, zowel de wetenschappelijk gemeenschap als degenen die zich meer richten op wat zich in de praktijk van alledag bewijst zijn het met elkaar eens over de Tebéyo methodiek. Het mag duidelijk zijn dat we des te trotser zijn dat Margreet op het symposium ‘Wat wél werkt! Hulpverlening na seksueel misbruik’ een workshop komt geven.

Het onderzoek

Het onderzoek en de resultaten hebben hun beslag gevonden in een document dat online te vinden is onder de titel: ‘In plaats van overleven’ 

Margreet Krottje, gefeliciteerd met de erkenning

Ook persoonlijk ben ik blij met de erkenning die dit geeft aan Margreet Krottje en haar methode. Het bevestigd mijn vermoeden dat als er vanuit de wetenschap aandacht besteed gaat worden aan wat er in de praktijk gebeurt, dat zijn vruchten zal afwerpen en daar kan de hulpverlening na seksueel misbruik alleen maar wel bij varen.

Meer van dit?

Ina van Beek van Movisie vertelde mij onlangs dat Movisie heel graag methodieken als deze zou ondersteunen in het proces van erkenning. Als kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld willen ze op die manier hun steentje bijdragen. Ook dat juich ik natuurlijk ook van harte toe.

 

Geef een reactie