Marco Petzoldt

Transpersoonlijk/psychosociaal therapeut, coach

Ik ben Marco Petzoldt, 64 jaar. Zowel privé als in mijn werk ben ik steeds bezig met ‘leven’ als werkwoord! Werken aan het leven maakt me vrolijk en gelukkig. Voor mij is leven het voortdurend ervaren (van relaties, gevoelens, gedachten) en kiezen, beslissen en sturen van mijzelf, zeker als het om echt essentiële dingen gaat zoals liefde, kinderen, partner, werk en ernstige ziekten zoals kanker. Steeds ervaren en zelf regie voeren is de rode draad in mijn leven.

Jarenlang heb ik leiding gegeven aan zorginstellingen, met name de ouderenzorg. In deze functie genoot ik meer van de mensen dan van de bedrijfsvoering. Ik voel me een leider, geen manager. Drie jaar geleden stopte ik dan ook, omdat ik me niet meer kon vinden in een zorg die steeds commerciëler en bedrijfsmatiger wordt. Stilzitten past niet bij mij. Ik werkte al langer als coach naast mijn baan. Ik volgde de opleiding tot psychosociaal therapeut en werk nu vanuit mijn eigen praktijk voor therapie en coaching ‘Aandacht voor verandering’.

Visie

Mijn visie is dat ieder individu verantwoordelijk is voor het (eigen) leven. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor onze samenleving. Ieder mens heeft recht op leven, vrijheid en geluk. Ieder individu kan ‘hier en nu’ zelf vormgeven aan zijn werkelijkheid. Hierbij is verbondenheid met de samenleving een voorwaarde.

In mijn praktijk betekent dit, dat ik mensen begeleid die zelf verantwoordelijkheid willen dragen voor hun thema’s en problemen, omdat zij ervaren dat niemand anders dat kan doen. Zeker bij seksueel misbruik is dit soms erg zwaar en brengt het gevoelens van angst, eenzaamheid, droefenis en twijfel met zich mee. Voor deze gevoelens is alle ruimte en samen zorgen we ervoor dat jij uiteindelijk in staat bent om met deze gevoelens om te gaan en ze een plek te geven. Zelf ken ik veel van bovenstaande gevoelens en bijbehorende gedachten. Naast professional ben ik ook mens, net zoals jij.

Methode

Ik ben opgeleid als transpersoonlijk therapeut bij het Boswijk Instituut. Het uitgangspunt van transpersoonlijke therapie is dat het de kwaliteiten van de oorspronkelijke persoonlijkheid versterkt. Ook hebben zowel voelen als denken een belangrijke plek. Daarnaast zijn het leren loslaten van oude patronen en overbodige vooronderstellingen deel van de therapie. Na de opleiding heb ik me verder gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met vraagstukken met betrekking tot hechting, trauma en veiligheid. Sinds september 2018 volg ik een opleiding bij het instituut voor psychodrama van John Schouten. Deze opleiding is gericht op traumaseksualiteit en biedt veel inzicht in de verstrekkende en intense gevolgen van seksueel misbruik. Tevens leer ik nog beter traumaseksualiteit te helen.

Ik zie het als mijn taak om een veilige relatie te creëren, waarin jouw verhaal vertelt kan worden. Jouw grenzen worden gerespecteerd en ik stimuleer je over de grens heen te gaan. Ik schrik niet van schuld, schaamte, lijden of wanhoop. Ik kan je helpen omdat ik je begrijp, respecteer en methoden heb om te helen. Hierbij is jouw tempo en draagkracht bepalend.

Ik ben lid van NvPA, registertherapeut en geregistreerd bij het RBCZ en aangesloten bij de SCAG.

Speciaal geschikt voor deze klachten

Vraagstukken die voortvloeien uit seksueel misbruik, veiligheid- en hechtingsvraagstukken. Mensen die ik help hebben last van:

  • Eenzaamheid en het niet kunnen binden aan mensen. Ook liefdesrelaties lopen vaak vast of zijn niet bevredigend
  • Geen regie voeren over het eigen leven en relaties 
  • Leven met het geheim van seksueel misbruik
  • Behoefte hebben aan intimiteit, maar ‘vertrekken’ als het zich aandient
  • Het gevoel dat zij er niet toe doen
  • Niet makkelijk hun kinderen kunnen aanraken

Wat kost het

Een sessie duurt circa 1.5 uur en kost € 85. Mijn therapievorm is vrijgesteld van BTW.

Hoe lang duurt het

De duur van een proces is erg afhankelijk van de vraag en de cliënt. Soms zijn er 6 sessie of minder nodig. En soms meer, bijvoorbeeld 20. Een cliënt komt gemiddeld eens per drie weken.

Contactgegevens

Reviuskade 112
3521 TE Utrecht
06-11 70 72 40

marcopetzoldt@gmail.com
http://www.marcopetzoldt.nl