Innerlijk kindwerk en Reiki – Henk Meulendijks

Henk Meulendijks over Innerlijk Kindwerk en Reiki

Henk Meulendijks – Reiki- innerlijk kind werk – Mortier (B)

We vroegen Henk Meulendijks om iets te vertellen over zijn praktijk en hoe hij werkt met Innerlijk Kindwerk en Reiki. Henk verzorgt één van de workshops op het symposium ‘Wat wél werkt! Positief en vakkundig hulpverlenen na seksueel misbruik’ op 7 november 2015. Wat is Reiki eigenlijk? Hoe helpt het de klant om dit aan de mix toe te voegen?

Wat voegt Reiki toe aan innerlijk kindwerk?

Een vraag die mij wel gesteld is, “Waarom Reiki?” bij innerlijk kindwerk en in het bijzonder als het gaat om mensen die seksueel misbruikt zijn? Een vraag die ik dan gelijk wil veranderen in: Wat voegt Reiki toe aan Innerlijk kindwerk? In enkele woorden, heel veel. Dat vraagt natuurlijk om uitleg.

Wat is Reiki en wat doet Reiki

Rei-ki is letterlijk Levens-Energie, een energie die alom aanwezig is, die in ons is en om ons heen, letterlijk alles is doordrenkt met deze levensenergie. Het verschil tussen leven en dood wordt bepaald door het stromen van deze energie. Door een gezonde boom stroomt deze levensenergie, niet door een stuk hout. Deze energie wordt ook wel onvoorwaardelijke liefde genoemd.

Reiki is minstens 5000 jaar oud

Reiki is al zo oud als de mensheid en wordt beschreven in oude Tibetaanse geschriften van zo’n 5000 jaar geleden. Reiki ondersteunt het zelf-helend vermogen van mens, dier, plant of zelfs situaties. Iemand die ingewijd is in Reiki kan de levensenergie door zich heen laten stromen. Dit gaat niet ten koste van zijn eigen energie, sterker nog, als Reiki kanaal ondersteunt het gebruik van deze energie voor anderen ook je eigen heling.

Initiaties in Reiki

Met behulp van initiaties worden de hoofd energiekanalen (Chakra’s) verder opengezet, waardoor de levensenergie meer kan stromen. Reiki kent 3 niveau’s of graden:

  1. Inwijding in het gebruik van de Reiki energie voor jezelf
  2. Gebruik van Reiki energie voor anderen en gebruik van energie op afstand d.m.v. symbolen
  3. Master niveau, gebruik van alle voorhanden zijnde Reiki symbolen en mogelijkheid om anderen in te wijden in een van de graden van Reiki.

Zelf ben ik Reiki Master en is het gebruik van de levensenergie een belangrijk deel van mijn leven geworden. Ik zet Reiki in voor mijn persoonlijk welzijn en om het zelfhelend vermogen van anderen te ondersteunen.

Eigen kracht

Zelfheling kan ook gezien worden als eigen kracht, het vermogen om het leven in eigen hand te nemen, om van zichzelf te houden en gelukkig te zijn. Om geen slachtoffer meer te zijn van de omstandigheden, maar er juist inspiratie uit te putten voor persoonlijke groei.

De zoektocht naar onvoorwaardelijke liefde

Seksueel misbruik in een incestueuze relatie, wordt vaak begaan uit naam van de liefde; bijvoorbeeld de vader die het kind op de plaats van zijn echtgenote heeft gezet. Daardoor ontstaat voor het kind een verwrongen beeld wat liefde is, laat staan onvoorwaardelijke liefde. Dat kan het begin zijn van een lange zoektocht voor het kind en later de volwassene naar wat echte liefde is. Deze zoektocht is verpakt in allerlei patronen die deze mens o.a. als gevolg van het misbruik  heeft aangeleerd. En juist deze patronen en gedragingen verminderen het vrije stromen van de levensenergie, wat zich dan weer uit in depressie, stemmingswisselingen enzovoort. Aan de basis ligt voor mijn gevoel een absoluut gebrek aan liefde voor zichzelf en een verlies aan contact met het eigen lichaam en de eigen identiteit.

Innerlijk kindwerk

Innerlijk kindwerk helpt om contact te maken met het plezier hebbende, lachende, spelende, creatieve, realiserende en liefhebbende aspect van onszelf. We kunnen dit deel van onszelf leren om te gaan met de pijn, angsten en andere emoties als gevolg van de ervaringen in de (jonge) jeugd. Daarbij kan het innerlijk kind ook andere perspectieven aangereikt worden op de beleving van situaties. Dan kan het kind in ons verder opgroeien en het plezier, het spelende, creatieve en liefhebbende in ons mee nemen naar onze volwassenheid. Daarmee lossen zich ook de patronen op en wordt het contact gemaakt of versterkt met de liefde voor onszelf en onze identiteit.

Gebruik van reiki

Het gebruik van Reiki kan in dit proces op verschillende manieren:

  • De ruimte waar het innerlijk kindwerk plaatsvindt, kan ik vullen met liefdevolle energie zodat deze als een veilige plek ervaren kan worden.
  • In een innerlijk kind sessie die ik onlangs met een client gedaan heb, nodigde ik de client uit op de Reiki tafel plaats te nemen. Tijdens de geleide meditatie die ik met haar deed, kon ik met Reiki energie werken, wat haar hielp volledig mee te gaan in de meditatie. Zij gaf mij terug zich zeer veilig gevoeld te hebben en deelde de zeer symbolische visioenen die zij tijdens de sessie mocht ervaren.
  • Ook het geven van een Reiki 1 initiatie op enig moment tijdens het proces behoort tot de mogelijkheden.

Voor mij is het gebruik van Reiki een onmisbaar hulpmiddel in het ondersteunen van persoonlijke groei. Met name bij innerlijk kindwerk waar gewerkt wordt met het meest kwetsbare en kostbare van de mens.

Henk Meulendijks -Mortier – België

Geef een reactie